Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 7 Sekmadienis
 

A.Butkevičius: Esu velnio advokatas

2009-03-03 10:44 | Politikų tribūna | Komentarų (12)

Audrius Butkevičius

Žinoma, esu velnio advokatas, todėl man kyla keisti klausimai tais atvejais, kai padorus ir garbingas Rytų Europos politikas ar diplomatas puola ekstazėn, vos išgirdęs JAV ambasados 3-jo sekretoriaus išsakytą pageidavimą. Manau, kad taip buvo ir šį kartą, kai dar gerokai prieš JAV oficialiai paprašant padėti jiems spręsti Gvantanamo kalinių problemą Vygaudas Ušackas, vienintelis savo vietoje esantis konservatorių ministras, pionieriškai pareiškė: „Mes pasiryžę!“

Politiką kuria ne tik žinios ar diplomatiniai sugebėjimai – beveik visada ją pagimdo lyderio charakteris. Ir šiuo atveju geras išsilavinimas bei išmoktas mandagumas, įprotis atsakinėti „yes, sir!“, daro blogą paslaugą. Politikoje reikia mokėti pasakyti „NE!“ Šis mokėjimas banaliausią situaciją gali paversti „politika“. Liūdna, bet reikia pripažinti, kad iš visų įtaką turinčių lietuvių politikų tik Vytautas Landsbergis moka žodį „ne“. Deja, šioje situacijoje jis, viską puikiai suprasdamas, pritariamai tylės.

Ministras V.Ušackas, „užsimanęs“ įsigyti Gvantaname kankintų kalinių, pareiškė: „Visi techniniai, politiniai ir saugumo kelių kalinių galimo atgabenimo bei saugojimo Lietuvoje klausimai bus išnagrinėti konsultacijų metu.“ Žodžiai:“ techniniai“, „politiniai“ , „saugumo“ šiuo atveju yra trečiaeiliai. Svarbiausias žodis: „Saugojimo“. Prieš atsakydamas į pagrindinį mano klausimą, atsakykite, ponas ministeri, į paprastesnį: „Kodėl jūs juos ruošiatės „saugoti““?

Europarlamentas keletu savo rezoliucijų pripažino, kad Gvantaname laikomų žmonių atžvilgiu buvo daromas nusikaltimas: pažeidinėjamos jų teisės, jie buvo kankinami, neturėjo galimybės būti teisiami bešališko ir teisingo teismo… JAV administracija juos ir įkurdino Kuboje todėl, kad visa jos veikla šių žmonių atžvilgiu buvo neteisėta Valstijose veikiančių įstatymų požiūriu. Tai, kad tarptautinė teisė veikia ir Kuboje, JAV politikų nejaudino. Taigi dabar, tiesiog dėl apšilimo, pasakykit man, ponas ministeri, koks šių žmonių teisinis statusas?

Vasario 6 d. teisėja Susan Crawford prezidento Barako Obamos „prašymu“ nutraukė pakutinę bylą Gvantanamo kalinių istorijoje. Beje, tai dar vienas JAV teisės įdomumas: politinės valdžios prašymu – teisminė valdžia priima sprendimą! Valdžių atskyrimo principas lyg ir negalioja!

Taigi, Vygaudai, pasakykite: kokia teise remdamiesi turite dabar juos „saugoti“? Ar jie apskritai pareiškė norą vykti į Lietuvą? Ar dabar jie nėra laisvi žmonės? Gal kada girdėjote apie nekaltumo prezumpciją? A-a?

Jeigu žmonės Gvantanamo koncentracijos stovykloje šiandien jau niekuo nekaltinami, tai teisės požiūriu jie yra ne tik kad nekalti, bet dar ir nukentėję nuo neteisėtų ir nusikalstamų JAV administracijos veiksmų. Todėl kyla klausimas: kodėl JAV nesprendžia jų apgyvendinimo problemos savo teritorijoje?

Manau, niekam nereikia įrodinėti, kad JAV tam turi pakankamai vietos, pakankamai pinigų išmokėti kompensacijas, pakankamai socialinių programų jų integracijai į visuomenę. Dar daugiau, JAV turi pakankamai draugiškų valstybių arabų pasaulyje, kur žmones, prieš kuriuos valdžia vykdė nusikaltimą, būtų galima nukreipti gyventi … Taigi kuriam galui JAV administracijai reikalinga ši Europos Sąjungos valstybių „pagalba“?

Tačiau svarbiausią klausimą aš formuluoju taip: kodėl JAV nori užkrauti savo vykdytų nusikaltimų naštą Europos Sąjungos valstybėms?

Kaip paprastai, teisingai suformuluotas klausimas slepia savyje ir atsakymą – tai yra pasidalinimo atsakomybe politika! Ketinimas primesti sveikiems savo ligą ir gėdą. Bandymas parodyti, kad kalti visi…

Tokiame kontekste JAV ne taip blogai atrodys. Tiesiog žaidimas viešųjų ryšių lauke. “Uodega vizgina šunį“, taip sakant.

Nusikaltėlių pasaulyje tai irgi plačiai naudojama strategija: susitepę aukos krauju turi būti visi gaujos nariai! Tada ir gynyba bus mirtina.

Tačiau gal viskas kur kas paprasčiau: kai nuodėmę išpažįsta visi, ji tampa norma, kaip šiandien tapo sodomija.

Ar jūs pasiruošęs prisiimti amerikietiškas nuodėmes, pone Ušackai, ir jūs, ponai konservatoriai? Ne tik Gvantanamo neteisėto kalinimo ir žmonių kankinimo istorijas, bet visą tą melą apie cheminį ginklą, kurio pagrindu buvo pradėtas karas Irake, žudynes Afganistane…. Gazoje. Pamenate, kaip įnirtingai kratė Pauelas mėgintuvėlį Jungtiniu Tautų asamblėjoje, vaidindamas, kad jame Irano cheminis ginklas, kaip melavo savo šalių parlamentams Toni Bleiras ir Džordžas Bušas, klastodami žvalgybos departamentų duomenis? Galų gale, rugsėjo 11 d. katastrofos sunkiai paaiškinamos keistenybės? Ar jūs pasiruošę visur ir visada aklai sekti JAV politinių žaidimų kilvateryje? Ar savanoriškai tapdami JAV administracijos vykdytų nusikaltimų šioje žmogaus teisių pažeidinėjimo byloje bendrininkais, neviršijate rinkėjų jums suteiktų įgaliojimų?

Pabrėžiu – tai ne teisės, ne politikos, ne saugumo ar techninis klausimas. Kalbame jūsų pamėgta tema: apie moralę politikoje. Pabrėžiu: viskas susiję.

Už Gvantanamo istorijų slypi kur kas daugiau, nei paprasta pagalba naujai JAV administracijai, norinčiai atversti „švarų lapą“.

Teigiu, jog perimdami „saugoti“ žmones, prieš kuriuos tarptautinės teisės požiūriu buvo vykdomas nusikaltimas, jūs vykdote JAV planą primesti Europai dalį kaltės ir dali atsakomybės. Padedate žmogaus teisių pažeidinėtojams nusiplauti! Jokios kitos suprantamos priežasties, kodėl tą reikėtų daryti, niekas iki šiol nepateikė. Nesvarbu, kad dabar dangstotės ketinimais neva kažkada kažkokiu pagrindu suteikti jiems politinį prieglobstį. Aksioma ta, jog iš neteisės gimti teisė negali.

Tegu JAV išsrebia savo mirtiną viralą pačios. Tam jos turi ir vietos, ir pinigų, ir patirties. O jūs „nepraleiskite progos patylėti“, kaip jau kartą jums patarė Žakas Širakas.

Dar keletas žodžiu „Delfyje“ šia tema komentavusiems politologui V.Urbeliui, politikui J.Karosui ir buvusiam VSD šefui A.Pociui. Ir ministrui pirmininkui A.Kubiliui taip pat.

Pradėkim nuo politologo. Kokia prielaida, ponuli, remiesi teigdamas, kad Gvantaname nėra nekaltų? Galvojate, kad JAV specialiosios tarnybos dirba puikiai ir nekaltų nesuiminėja, „nes taip būti negali todėl, kad taip būti negali iš viso“? Garsusis norimo laikymas už esamą! O kaip bus su meluojančiais savo parlamentams ir teismui JAV prezidentu bei Didžiosios Britanijos premjeru dėl žaidimų nafta pradėjusiems karą Irake ir pakorusiems vienintelį regiono politiką, kovojusį prieš terorizmą? Ar šiuo atveju jūsų prielaida irgi buvo, kad jie meluoti negali nes?.. Štai ir baigėsi visi politologiniai gudravimai.

Dabar visiems kartu: Jūs manote, kad, kaip sakė A.Kubilius, „vardan šalies saugumo ir partnerystės reikia daryti ir nepopuliarius sprendimus“? Partnerystės su kuo? Su rimtais vyrais, kai reikia sukeliančiais karą arba ekonominę krizę vagimis, per keletą dienų ištuštinančiais milijonų žmonių kišenes, vertybinių popierių padirbinėtojais ir finansiniais aferistais? Gal norite būti partneriais su JAV karo tarnybą atliekančiomis damomis, kurios, išrengusios belaisvius vyrus, fotografavosi greta iškrypėliškomis pozomis Abu Greibo ir Gvantanamo koncentracijos lageriuose? Pastarasis jūsų pasirinkimas būtų man bent jau suprantamas.

Brolyčiai, jūsų niekas neįsileis net per klubo slenkstį. Kokia partnerystė? Jums tik ką leido nuvalyti batus ant kurių ponas prisidarė…

Dabar apie saugumą, kuris, jūsų nuomone, bus sustiprintas dėl jūsų prisiimtos amerikoniškos nuodėmės. Negąsdinu, bet būdamas velnio advokatu, mąstau taip pat, kaip ir tie teroristai. Kiekviena šalis, taip aklai vykdanti JAV politiką, bus pastebėta ir nori nenori prieš ją teroristams teks imtis veiksmų. Kitaip jie ir negali. Tokia žaidimo logika. Atakuos silpniausią grandį, nes sistema stipri tiek, kiek atlaiko jos silpniausia grandis. Pagrindinis terorizmo ginklas – baimė, svarbiausias instrumentas – vyriausybių kompromitavimas dėl nesugebėjimo užtikrinti piliečių saugumą. Lietuva šiuo požiūriu – „puiki vietelė“! Veiksmus sunkiai koordinuojanti vyriausybė ir atomine elektrinė… Štai nutupdys keli Koraną skaitantys Europos Sąjungos piliečiai „kukurūzniką“, pilną nitro trąšų, sulietų žibalu, ant reaktoriaus stogo, įkiš vidun detonatorių ir… Gal dar prieš tai pasismagins, sakydami: „Šok, Kubiliau, pasiutpolkę, o jei ne – pasidarysim „purviną“ atominę bombikę…“

(Kas nežinot, paaiškinsiu – tai tokia bomba, kurios galia ne atominiame sprogime, o užteršime radioaktyviomis medžiagomis). Ir teks šokti, nes iki šiol jokios padoresnės priešlėktuvinės gynybos neįsigijote. Tik 25 metų senumo laivus pirkote iš mūsų strateginių partnerių, mūsų saugumu besirūpinančių…O tais senoviniais „orlikonais“, kuriuos pasistatėte prie Ignalinos vaidindami, kad suprantate, ką darote, galėsite muses nuo nabašnikų baidyti.

Neduok Dieve, kad aš būčiau teisus tai pranašaudamas!

"Karštas komentaras" Nr.4 (Vasario 20-kovo 6 d., 2009)

 

Komentarai

 

 

 
 1. "Galų gale, rugsėjo 11 d. katastrofos sunkiai paaiškinamos keistenybės?"

  bene pirmas politikas Lietuvoj prasitare . :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Is tiesu mes labai mazai zinome apie tuos asmenis, kurie laikomi Gvantaname. Ziniasklaida pateikia tik trupinius. Todel susiformuoja labai tendencinga nuomone. Manyciau, kad Kubiliaus vyriausybe turetu tureti kazkoki tai padalini, kuris stiprintu vyriausybes dialoga su visuomene: pateiktu ziniasklaidai issamius ir motyvus savo darbu paaiskinimus. Taip pat manau kad ziniasklaidai turetu buti Vyriausybeje organizuojamos specializuotos konferencijos ar seminarai, kur numatomus spresti klausimus paaiskintu specialistai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Nieko,pries, tik juos apgyvandinti turniskese, ten bus visi verti vieni kitu,ir kompanija,bus gera, gyvens smagiai, o gal jie buvo saziningi, ir gal jie kovojo uz savo salies gerove, tai musiskiams bus blogai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Tie Gvantanamo kaliniai greičiausiai bus ne teroristai, o besipriešinantys Kinijos ir JAV grėsmei… Taip šiandien vadinami teroristai, deja..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Velnes nevelnes,bet manau A.Butkevicius yra neblogas vyras ir jis sunkiu lietuvos metu stojo i zmoniu puse,o ne kaip koks lanbergis peike mitinguotojus…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Priimsiu tris Gvantano kalinius, nes musu rajone visi prasigere, nera kam ukyje dirbti. Ukininkas Petras is Anyksciu rajono.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Butkevicius teisus, kad Lietuvai nereikia musulmonisku padugniu, nes ir savu pakanka. Tegu Amerika juos turi, nes jie patys padugnes…

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...