Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Kovas 7 Sekmadienis
 

A.Butkevičius: Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą

2009-03-10 14:42 | Politikų tribūna | Komentarų (29)

Audrius Butkevičius

Ekonomikos griūtis metė pasaulio ir Lietuvos politinėms sistemoms iššūkį, kokio nebuvo nuo didžiųjų 19-20 šimtmečio revoliucijų laikų. Tai ne vien ekonominė, bet ir politinio pasitikėjimo krizė!

Nusikalstama finansinė afera, šiandien vis dar vadinama „ekonomine krize“ įvyko todėl, kad valstybės pareigūnai sąmoningai nekontroliavo finansinių grupuočių veiklos, patys dalyvavo turto perdalinimo Europoje ir pasaulyje operacijose. Tai politinės korupcijos, o ne „savaiminių" ekonominių procesų išdava.

Apie padėtį Lietuvoje

Lietuvoje klasikinis valdžios ir finansinio kapitalo susiliejimas sukūrė tipišką oligarchinę valdžios struktūrą: politinių partijų, atskirų politikų neteisėtai gautos per privatizaciją lėšos ir verslininkų pinigai investuoti tose pačiose verslo įmonėse tapo pagrindu atsirasti monopoliams ir suvienijo skirtingų pakraipų politikus į vieną klaną. Šiandien visos didesnės partijos yra suinteresuotos esamos padėties išsaugojimo, nes tai joms atstovaujančių asmenų gerovės ir valdžios išlaikymo klausimas. Monopolistams priklausanti žiniasklaida (ketvirtoji valdžia) ir politinės korupcijos sunaikinta teisminė sistema (trečioji valdžia) bei valstybės kontrolės institucijų parsidavimas monopolistų ir politikų klanui sunaikino ekonomikos augimui būtinas lygias galimybes verslui. Valdžiai pradėjus naudoti specialiąsias tarnybas prieš politinius oponentus bei riboti visuomenės teises gauti objektyvią ir visapusišką informaciją, politinis demokratinis procesas tapo neįmanomu.

Sausio 16 dieną valdžia pirmą kartą panaudojo smurtą ir ginkluotą jėgą prieš protestuojančius savo šalies piliečius. Prasidėjo teismų procesai prieš profsąjungų lyderius. Politiniai aktoriai, vaidindami, kad vaidina demokratiją vis dar kalba apie demokratinius rinkimus. Lietuvos žmonėms ir vėl „plaunami smegenys“ pateikiant eilinę prezidentinę visuomenės gelbėjimo versiją.

Ar vėl svetimų polittechnologų produktą „pirksime" už realybę. „Uodega vizgins šunį“, o mes plosime katučių?

Jokia valdžia nėra Dievo duota. Pasaka apie gerą karalių, kuris ateis ir išspręs mūsų problemas, yra pati pavojingiausia iš visų melų, kuriuos mums seka prieš miegą valdžią turintieji. Žmonės privalo žinoti, jog tik aktyviai dalyvaudami politikoje, tik nuolat, visur kontroliuodami valdžią, mes pasieksime tai, kad valdžia pradės dirbti tautai ir padėtis pasikeis.

Kodėl taip atsitiko?

Atsakau: todėl, kad Lietuvos žmonės atsisakė savo konstitucinių suvereno teisių ir leido politinio-finansinio klano jėgoms užgrobti valdžią šalyje. Todėl, kad mes atsisakėme kovoti už savo teises ir laisves, ma­nydami, kad tai „kažkieno kito reikalas“. Todėl, kad nė viena politinė jėga nesiėmė atsakomybės organizuoti pilietinio pasipriešinimo valstybės naikinimui. Šiam abejingumo jausmui suformuoti visokeriopai talkino valdžią turintieji, skatindami emigraciją ir papirkinėdami organizuotų grupių lyderius. Todėl šiandien mes ant valstybinio ban­kroto slenksčio.

Apie pasirinkimo galimybę

Mums mestas iššūkis ir mums rinktis. Mes vis dar galime ramiai tupėti, retkarčiais pakritikuodami „valdžiukę" tarpusavy, arba dalyvaudami humoristinėse laidose, kuriose mums leidžia pasireikšti žiniasklaidos šeimininkai tuo patvirtindami, kad su žodžio laisve Lietuvoje „viskas tvarkoje“. Mes galime toliau bijotis, kad klanas mus vadins „marginalais" , „ekstremistais" ir vien todėl privalome elgtis, kaip „geri berniukai". Taigi galime vaidinti, kad vaidiname demokratiją, kartu su „konservatoriais", „socialdemokratais", „tvarkiečiais" ir „darbiečiais" ar visokio plauko liberalais ir saviškiais "frontiečiais". Tik kuriam galui mums to reikia?

Atėjo ir asmeninio pasirinkimo metas. Kelias, kuriuo siūlome eiti, reikalauja kasdienio darbo ir yra pavojingas. Mes kėsinamės ne į gabalą valdžios, kuria „klanas", gal ir pasidalintų ar jų pinigus. Mes užsimojome prieš pačią klano esmę: atimsim galimybę lobti visuomenės sąskaita. Neleisim sunaikinti prigimtinių tautos galių gyventi geriau, patiems kurti savo valstybę ir ateitį. Tai pavojinga. Klanas ginsis. Mes atakuosim taip, kaip 1990 m., kai atstatinėjome savo valstybingumą. Todėl kiekvienas turi priimti pasirinkimą, ar jis eis kartu.

Apie konfliktą

Manau, kad nieko nėra kvailesnio politikoje, kaip lošti pagal tau primestas, prieš tave parašytas taisykles, būti viešai apgaudinėjamam ir dar nuolankiai šypsotis, kad tavęs neužgauliotų politinis oponentas. Svetimas taisykles būtina laužyti. Būtina primesti oponentui savo kovos principus, priversti jį kovoti ten ir tada, kai mums patogu, mūsų pasirinktais ginklais. Neleistina ignoruoti konflikto, kuris ir taip jau vyksta. Privalome atsisukti į priešininką veidu, pasirinkti atakos kryptį, atakuoti ir nugalėti.

Dideliais pinigais pagalba suformavęs samdomą partinę infrastruktūrą, išstatęs savo „politinio pasitikėjimo pareigūnus" visose įmanomose valstybės aparato vietose, valdydamas žiniasklaida, kartu ir valstybinius radiją ir televiziją taip pat, šantažuodamas darbininkus atleidimo iš darbo pavojumi, valdydamas politinį ir administracinį resursą (politinių įvykių kūrimą) priešininkas nepalyginamai stipresnis.

Todėl esame pasmerkti pralaimėjimui, jeigu naudosime tik tai, ką mums „leidžia" oponentas. Pralaimėsime, net jei prasiveršime į priešo kontroliuojamas televizijas, nes mūsų žodžius iškraipys, užsiundys nu­sipirktais ekspertais, kurie moksliais veidais įrodinės, kad parduoti savo gamyklas (Mažeikių nafta) dar primokant pirkėjui yra „gerai".

Turime atakuoti priešininką ten, kur jis nesitiki, yra silpnesnis, savo politiniuose užmojuose eiti kur kas toliau, nei priešininkas norėtų apsiriboti.

Vienintelė jėga kurią mes valdome geriau nei priešas, tai žmonių nepasitenkinimas valdžios apgaule ir noras apginti save nuo jos teroro. Tai verslininkų noras turėti vienodas galimybes versle, tai smulkių ir vidutinių verslininkų kova su juos naikinančiais monopolistais, tai žemdirbių noras išsaugoti Lietuvos rinką savo produkcijai, grąžinti jai nacionalinio prioriteto pozicijas. Tai darbininkų noras gauti europinį atlyginimą gyvenant Europos Sąjungoje… Žodžiu, mūsų jėga tai visas nepasitenkinimas, susikaupęs žmonėse per dvidešimt pastarųjų apgaulės metų.

Kaip tai padaryti?

Gerų valdžių nebūna. Kuo valdžia didesnė, kuo ji mažiau kontroliuojama, tuo ji labiau tvirkina! Valdžia privalo nuolat jausti žmonių karštą alsavimą į savo pakaušį. Tik tuomet jie, esantys valdžioje, sugebės pasakyti sau: „Stop, ką aš darau?" Bet šiandien mus valdo tokie padarai, kuriuos gali motyvuoti tik baimė. Pamenate, kuo pavirto A.Kubiliaus Vyriausybės naktiniai sprendimai dėl smulkaus verslo apmokestinimo, vos tik prie Parlamento susirinko nepatenkinti žmonės? Akimirksniu viskas, dėl ko konservatoriai mušėsi j krūtinę šaukdami, kad gelbėja ekonomiką, buvo pripažinta „klaida" ir atšaukta! Jeigu valdžios sprendimų pagrįstumas gali būti paneigtas mitingu – tai rodo, kad šie sprendimai neturi jokio tvirto pagrindo.

Todėl privalome išmokyti žmones nesmurtinio protesto akcijų technikos, planuoti ir įgyvendinti pilietinio nepaklusnumo operacijas ir pasiekti konkrečių politinių pokyčių jų pagalba. Atsakykite patys sau: ar A.Kubiliaus Vyriausybė būtų taip greitai atšaukusi absurdiškus įstatymus, jei ne aktyvi žmonių pozicija sausio 16 d. mitingo metu? Svarbu žinoti, kad visa tai galima pasiekti ir be akmenų mėtymo.

Bet kuri valdžia remiasi keletu savo galios šaltinių, kuriuos praradusi ji sunyksta, kaip pernykštis sniegas. Mūsų tikslas – kontroliuoti šiuos šaltinius. Įvardinsiu juos:

1. Valdančiųjų pretenzijų į valdžią teisėtumas.

Jeigu valdžia nėra „iš Dievo", tai ji teisėta tik tada, kai dirba žmonių ir valstybės labui, prisilaiko Įstatymų… Parodyti, kad šiandienė valdžia, nesvarbu municipalinė ar vyriausybė apgaudinėja žmones, yra pirmaeilis uždavinys. Pavyzdžių tam daugiau nei reikia. Praradusi pasitikėjimą valdžia neturi teisės valdyti žmonių. Tai pretekstas protesto akcijoms.

2. Visuomenės ir jos organizuotų grupių pasiruošimas bendradarbiauti su valdžia, jai paklusti.

Kiekvienoje atskiroje teritorijoje: rajonuose, apskrityse veikia organizuotos visuomenės grupės. Kaip taisyklė, tai patys aktyviausi, or­ganizuočiausi žmonės. Mes privalome kreiptis į juos, išaiškinti, kad valdžiai privalu paklusti tol, kol ji laikosi įstatymų. Pradžiai įtraukime šias organizacijas į ruošiamus mitingus, streikus… Tačiau visi žinokime šias organizacijas, žinokime jų lyderių vardus.

3. Specialistų parama ir sutikimas bendradarbiauti.

Kiekviena valdžia yra priklausoma nuo savo biurokratinio aparato. Dažnai tai geri specialistai, esantys valdžios leistos politinės korupcijos įkaitais. Būtina išaiškinti šiems žmonėms, kad nusikalstamų politinių intrigų įgyvendinimas jų rankomis kenkia, visuomenei. Būtina pabandyti juos patraukti į savo pusę, tačiau taip pat būtina žinoti, kad yra politinių kolaborantų pasmerkimo technikos, o taip pat galimybė neįleisti jų į darbo vietas, siekiant apsaugoti viešą interesą. Taip, kaip neįleidžiam streiklaužių.

4. Materialiniai ištekliai.

Labai dažnai valdžią turintys jais naudojasi, kaip savais. Pinigai pavagiami iš visuomenės per visokias absurdiškas akcijas, kurių gerais pavyzdžiais tapo LEO LT, ar "vamzdinių skulptūrų" Vilniuje pirkinėjimas. Neabejoju, kad nemaža dalis tokiu būdu išplautų pinigų panaudojami rinkimuose bei nusėda valdžiukės vyrų kišenėse. Būtina kontroliuoti kiekvieną tokį viešų lėšų vogimo atvejį ne tik iš etinių pozicijų, bet ir atimant iš priešo galimybę ginkluotis.

5. Represijos, sankcijos, kaip valdžios galios išteklius.

Pirmasis tikras požymis, kad valdžiai ateina galas yra sankcijų (teismai, administracinės nuobaudos, atleidimų iš darbo naudojimas) bei neadekvačių situacijai represijų panaudojimas. Lietuvoje tai jau vyksta. Būtina žinoti: represijos ir sankcijos efektyvios tol, kol jų bijomasi. Štai kodėl, dar devynioliktame šimtmetyje himno autorius mus kvietė: „Lietuviai, nebijokime turmos!" Kita vertus būtina pradėti derybas su represinio aparato darbuotojais. Policija irgi nori streikuoti. Eikime kartu.

6. Ideologiniai ištekliai.

Hansas Selje rašė: „Žmogus patiria didžiausią stresą, kai nebeturi, kuo tikėti". Ilgą laiką Lietuvos visuomenė buvo maitinama šūkiais „mes einame į NATO", „mes einame į Europos Sąjungą". Šiandien mes ten jau atėjome ir galų gale, mūsų sąjungininkų sukeltos krizės metu girdime: „kiekvienas privalo gelbėtis pats arba už gelbėjimą susimokėti imdamas paskolą, kurios neišsimokės net anūkai. Atėjo iliuzijų ir de­magogijos pabaiga.

Todėl šiandien ne tik politinio pasitikėjimo bet ir ideologinė krizė!

Kontroliuokime šiuos šaltinius ir mes kontroliuosime valdžią taip pat!

Apie politinius tikslus

Mes privalome pasiekti, kad į valstybės ir visuomenės rankas būtų grąžintos strateginės sritys, užtikrinančios visuomenei išgyvenimo galimybes. Valstybė privalo visiškai kontroliuoti energetikos sektorių. Mes privalome turėti Valstybinį komercinį banką. Mes privalome demonopolizuoti Lietuvos ekonomiką bet kuria kaina. Mes privalome kontroliuoti Lietuvoje uždirbto kapitalo išvežimą iš šalies, vykdomą užsie­nio bankų. Mes privalome kontroliuoti užsienio investicijas, neleisdami joms sužlugdyti nacionalinio gamintojo, nes ne kiekviena užsienio investicija yra gėris. Mes privalome sumažinti visuomeniniais pinigais išlaikomą klerkų aparatą, atsisakyti ambicingų ir nepagristų projektų, neleisti vykdyti nepagrįstų pirkimų. Mes privalome būti savimi.

Apie šio susirinkimo prie Parlamento kovo 11d. prasmę

Tegu klanas pamato, kiek daug jėgos slypi susikaupime ir tyloje. Mes mokame būti drausmingi. Mums nesunku patylėti, tylėjus devyniolika metų. Ši tyla – tai pasiryžimo ir disciplinos ženklas. Prieš audrą.

2009 m. kovo 10 d.          

Komentarai

 

 

 
 1. Dar, finansų minisnras(buves),Sikorskis sakė:lietuviai- tai veršių tauta.Ir jis teisus,nes mes nesugebam apsiginti nuo savų išnaudotojų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Klausyk, galime juk nuvaziuoti Briuseli ir paguldyti Landsbergi, bet kas is to? Duos desimt metu, o avinu banda kaip sedejo taip ir bus sedejus, burnos nepraziojus. Tai kuriems galams del idiotu stengtis? Tegul jie loja pries savo rusus kaip lojo, kol badu ismirs ir bala ju nemate. Todel ir sakau – gana, nusisikt ant ju – Paleckio, Butkeviciaus ir visu kitu laiko patikrintu pranasu, o vieta pasaulyje teks ieskoti ir ne mums pirmiems – pasiziurekite i vargana zydu istorija. "Svediskas socializmas", "militariniai daliniai", jomajo, negi jums nesamones su "rusu okupacija" neuztenka?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Kazkodel turiu intuicija, kad Butkevicius savo kaltes ispirks… Ir Lietuvai tai bus ŠI KĄRTĄ tik i nauda.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Teisingai ispranasauta: Lietuvos neliks… VAlstybe be pilieciu – ne valstybe.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. manau ,Butkevicius teisus bet Lietuvos liaudis, kaip sake Sustauskas yra avinu banda. Atgauti nepriklausomybe yra daug sunkiau is savu pavergeju negu is okupantu cia jau 50 metu tikrai neuzteks, nes ,,avinai ,,negalvoje, kur juos varo pemuo ten ir eina ,tuo labjau kai tas pemuo yra,, savas,,.Tikrai mane labai nuvyle toks Lietuviu abejingumas, maniau bus minios zmoniu ,o cia … Tikrai ilgai ,labai ilgai ,o gal ir niekada lietuva nebus laisva ,nes be pilieciu salis isniks. Kaip matyti pilieciu Lietuvoje saujeli kiti nors ir pase parasyta kad pilietis, bet tai tik a….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Zinot, Lietuvoje ne vienas bez suda i sledstvija yra cypeje ilga laika prasedejes, taciau del to militariniu daliniu nekuria. Lietuviai tiesiog ne tokie. Stai Italijoje jei sufalsifikuojama kokia byla, tai ir prokuroras, ir teisejas nusaunamas. O pas mus? Sedi su pakistais ikalciais, teisejai su prokurorais po medziokles laksto, ir visiems viskas gerai… Teisingai apie mus sako: avinu banda!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Nemanau, kad Audrius Butkevicius galetu sukurti kokius nors militarinius dalinius. Taciau ikaitinti situacija iki tiek, kad zmones patys isiute sukiltu ir isverstu konservatoriu valdzia – tai jau jo specifikacija, speju…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Taigi zinoma! Pralaikytu tamsta kelis metus bez suda i sledstvija, tai ka, padeka justum?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Nera paprastu ar nepaprastu zmoniu. Tai, ka jis cia sokineja su pareiskimais, kad bus kuriami militariniai daliniai, tai greiciau adresuota "tatai".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Jei Audrius Butkevicius padarys kazka, nuo ko paprastesniu zmoniu gyvenimas pageres, bus galima jam atleisti ir sausio ivykius, ir…. Tuo bus nukirpta bambagysle, siejanti ji su Landsbergiu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Kitas dalykas, akivaizdu, kad Lietuvoje "slapiems" reikalams reikalas pribrendo ir Butkevicius yra paruostas butent tokiems. Klausimas tiktai – kas prisiims atsakomybe ir kas uz tai jam mokes? Galu gale, gali jis atidirbti Lietuvai. Uz visa ka padare kompanijoje su Landsbergiu. Tada ir visi pasakys – vot, Butkevicius, tikras tautos vyras! Atstovavo tautai! Ne kokia ten signatasklyle.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Taigi tas pats sh…, atsiprasau, scenarijus – ar Lietuvoje pries 18 metu ar Gruzijoje praeitais. Abiems atvejais turejo buti isprovokuotas konfliktas su Rusija, abiejuose atvejuose buvo tas pats zmogus. Ar reikia dar sakyti, kad ir tada ir dabar buvo slyksti provokacija? Ir tada ir dabar zuvo zmones, buvo sunaikinti ju gerbuviai. Butkevicius ir buvo kvieciamas i Gruzija vien todel, kad pirma karta savo uzdavini puikiai ivykde. Juk i Gruzija ji kviete velgi kazkoks JAV institutas. Butkevicius – tai padugne, svelniai tariant. Ne veltui Baltarusijoje jis yra persona non grata kaip teroristas. O dabar Paleckis ji samdys?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Matau, kad Audrius smarkai apsiskaitęs, pasitobulinęs. Matyt, kažkam ten aukštai už Atlanto tai kelia pavojų. Ir labai seniai nustatė, kad pavojingas. Nes tie pakišinėjo gudriau, nei kurmis Vilniaus seniūnijoje. Kad net pasodino. ("byl by čelovek – statja naidiotsia").
  Tik nesuprantu, jei labiau rūpi Lietuva, nei savas reikalas, ko jis tiems užatlantiečiam Gruzijoje padeda. Ko jam reikėjo susidėti su tais užbalinias pjautabirkiais? Dabar jau, nežiūrint tokių išminties perlų, sunkiai bepatikėsiu jo atsidavimu Lietuvai. Ypač kai išdavė (pabėgo) iš Tautos Pažangos Judėjimo. Man patikimi tik deklaruojantys susietumą su tauta.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Dievo dovana? Nu tai ir likit sau, palaimintieji! Audrius efektyvias pamaldas ne tik Lietuvoje buvo pravedes. Dabar visi liko be kiausu, o Gruzijoje raketos krenta…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Nepainiokit Dievo dovanos su kiaušiniene. Nepriklausomybė yra viena, o jos dabartinis dalinis atidavimas į tarptautinių monopolijų rankas, yra kita. Sausio 16 įvyko baisiausia – Seimo rūmų langus "skaičiavo" Lietuvos žmonės,kurių dalis tuos rūmus kūnais nuo tankų savo laiku užstojo. Tai viską apie dabartinį režimą pasakantis faktas, ypač jei atsiminsime gumines kulkas ir "čeriomuchą", dalintas be pasirinkimo ir absoliučiai neteisėtai. Tai yra posūkio taškas…Audrius ne pirmas ir ne paskutinis žmogus, atėjęs į "Frontą" iš kitur.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Kiekviena tauta yra verta savo valdzios. Vincas Kudirka bande zadinti ta musu Vingiu Jono tauta, del ko lietuviai net venge gydytis pas V.Kudirka. Todel V.Kudirka mire vienisas skurde…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Jeigu Butkevicius priusipazins, kad debilas buvo su nepriklausomybes ideja, tai kryziumi galima kristi, jei ne… eina jis sau.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Bet A.Butkevičius klysta,teigdamas.kad Kubiliaus valdžia išsigandusi atšaukė "naktinius" įstatymus Netiesa, niekas neatšaukta,viskas palikta , tik laiknai-vieniems metams "sušvelninta" , o po metų jie veiks pilna jėga .Taip buvo apmulkinti smulkieji ir vidutinieji verslininkai.Nereikia galvoti,kad vel viskas normos ribose.To nėra,p.Audriau , įsitikink paskaitęs įstatymų pakeitimus .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Ar planavote, kad per sausio įvykius bus aukų ?
  Taip
  Ar tai reiškia, kad Jūs sąmoningai neišvengėte aukų ?
  Taip
  Ar Jūsų negraužė sąžinė, na … kad ir už tai, jog žmones pastūmėjote link
  pavojaus
  Graužė…….
  ….Tiesiog įsitraukiau į žaidimą, aiškiai suvokdamas, kas įvyks ….
  …. Aš ilgai bendravau su JAV Einšteino institutu, konsultavausi su profesoriumi Džinu Šarpu, kuris nagrinėja vadinamą pilietinę gynybą. Arba psichologinį karą. …….
  ….. Taip, aš sąmoningai to siekiau, galvojau apie būsimus veiksmus

  [Obzor Nr 15 (170)]

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. gryna tiesa ka raso A.Butkevicius ner cia demokratijos…
  kaip buvo tarybu sajunga ir tai buvo daugiau tvarkos…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. manau Butkevicius teisus visu simta procentu,kiek gali tie politaferistai mus smaugti…as uz tai!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Nėra to blogo, kas neišeitų į gera: nebūtų konservatoriai Butkevičiaus pasodinę, nebūtų jis Hitlerio prisiskaitęs, dabar neturėtume kas veda Lietuvą į revoliuciją… 10 balų, Audriau!

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Patarimai tobulai terasai
Nugaros masažai – kiekvienam
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Dokumentų valdymo sistema – būtina modernios įmonės sąlyga 
Elektroninė dokumentų valdymo sistema vis dažniau keičia pasenusius fizinius dokumentų sandėliavimo, valdymo ir...

Skaitymo nauda: kodėl privalote pamėgti knygas? 
Skubančiame ir moderniame šiuolaikinių technologijų pasaulyje vis sunkiau atrasti laiko įvairiems užsiėmimams savo...

Šaltojo skambučio patarimai, kaip padidinti pardavimų kiekį! 
Šalti skambučiai gali būti varginantys ir sunkūs, ypač jei neturite susikūrę tinkamo plano....

Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...