Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Gruodis 5 Ketvirtadienis
 

A.Butkevičius : „Atsakymas į konservatorių – N. Oželytės išpuolius“

2010-01-18 18:17 | Politikų tribūna | Komentarų (75)

'O kalbant apie „seną , durną ir naivią“ artistę, tai teisus buvo mano senelis sakydamas: „jei žmogus durnas, tai ilgam...“ - tegia A.Butkevičius

Audrius Butkevičius

Apie naivumą

“Esu sena, bet naivi ir durna“, – sakė N. Oželytė”, – skaitau DELFYJE sausio 13-osios proga. „Koketuojate, brangi kolege“, – taip ir norisi atsakyti. Jokiai jūsų rolei amžius ne kliūtis! Bet toliau seka draudimas K.Prunskienei lankytis parlamente ir tokie keisti atsiminimai, kad juos gali pateisinti tik aukščiau pacituotu autorės savęs įvertinimu. Suprantu, kad čia „nieko asmeniško“, tiesiog aktorystė, svetimo teksto kartojimas… Bet nereikia persistengti.

Prieš 1990 m. rinkimus į LTSR Aukščiausiąją Tarybą seksuali rudaplaukė sovietinio kino žvaigždutė tapo Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto nare. Tuomet buvau vienu iš Sąjūdžio rinkiminės kampanijos organizatorių ir tokią N.Oželytės naują rolę suvokiau tik kaip atvirą pagalbą komunistams. Tada nelaikiau N.Oželytės naivia. Naudojau visai kitą žodelį. Priminsiu: Lietuvos komunistus ir mus skyrė tik vienas klausimas: ką skelbsime – butaforinį „suverenitetą TSRS sudėtyje“ ar nepriklausomos Valstybės atkūrimą? Vyko kova dėl sąvokų. Vėliavą, himną, katedrą… visus antraeilius dalykus komunistai buvo „grąžinę tautai“, tuo patenkindami nostalgiškus inteligentus. Svarbus buvo tik vienas klausimas: ar mes Tarybų Sąjungos sudėtyje, ar ne?

Ėjome į 1990-ųjų rinkimus, nuo kurių rezultato priklausė šis sprendimas. „Sąjūdžio“ organizuoto „Baltijos kelio“ efektai jau buvo išblėsę, LKP komunistai tarpais buvo ryžtingesni nei kai kuri „Sąjūdžio“ Seimo tarybos profesūra… Mes, „Sąjūdžio“ nepriklausomybininkai, bijojomės, kad dar senojo šaukimo Aukščiausioji Taryba nepriimtų kokio nors erzacinio dokumento, imituojančio nepriklausomybės skelbimą. Beje, “Sąjūdžio“ Seimo taryba , vadovaujama prof. Vyt. Landsbergio, buvo pateikusi „Sąjūdžio“ suvažiavime išrinktam Seimui svarstyti naują Lietuvos Konstitucijos projektą, kuriame buvo įtvirtinta naujos Sąjunginės TSRS sutarties idėja, buvo kalbama apie Lietuvą TSRS sudėtyje, rekomenduojama šią „naują konstituciją“ svarstyti ir priimti senojo šaukimo LTSR tarybai…

Toks dokumentas „Sąjūdžio“ Seime buvo priimtas! „Sąjūdžio“ Seimo taryba su Vyt.Landsbergiu priešakyje suteikė Algiui Klimaičiui įgaliojimus pristatinėti Europos Parlamente „Sąjūdį“ kaip Persitvarkymo palaikymo judėjimą ir Lietuvos TSRS sudėtyje idėją tuo pačiu. Ką pastarasis efektyviai darė. Tokiame kontekste kilo mūsų, Sąjūdžio Seimo narių-nepriklausomybininkų, ir Vyt.Landsbergio konfliktas, besitęsiantis iki šios dienos. Reikia dėkoti Dievui ir brazauskinių komunistų baimėms, nes priėmus šį Gorbačiovo aplinkoje pagimdytą sumanymą, būtume gyvenę „Nepriklausomų valstybių sandraugoje“.

Beje, toks keistai akcentuotas pavadinimas gimė tuo metu, kai spekuliacijos žodžiu „Nepriklausomybė“ buvo pasiekusios tokį laipsnį, kad norėdami atsiriboti nuo Vyt.Landsbergio naudojamų neapibrėžtumų, nusakant mūsų rinkiminius tikslus, buvome priversti reikalauti, kad „Sąjūdžio“ rinkiminėje programoje atsirastų reikalavimas: „skelbti nepriklausomą valstybę ne TSRS sudėtyje“.

Štai kontekstas, kuriame populiari aktorė atėjo paremti LKP komunistų ir bandė parodyti naują, žmogišką KP veidą.

Šiandien tokie rinkiminiai triukai niekam ne naujiena, bet tuomet… Todėl gal ir ne naivi. Ne naivi, nes, paskelbus Nepriklausomybę ir pajutusi, iš kur vėjas pučia, staigiai tapo ne tiek nepriklausomybės , kiek profesoriaus Vyt.Landsbergio išpažinėja. Kaip , beje ir kiti, spalvą pakeitę ar net slapyvardžius nešioję komunistėliai.

Bet eikime toliau, N.Oželytės žodžiais sakant: „Kazimira Prunskienė Sausio 13-ąją neturėtų būti Seime!“ Аš neimsiu diskutuoti, ar po to , ką pasakiau, N.Oželytė turėtų būti Seime kovo 11-ąją. Bet pasidalinsiu atsiminimais. Manau, kad kažką žinau. Kad ir kaip norėtųsi, bet iš buvusių pareigų manęs negali atleisti nei landsbergiai, nei kubiliai, nei jų samdytos senos artistės.

Nei 1990 kovo 11-oji, nei 1991 sausio 13-oji su savo įvykiais ir prasmėmis negali būti suprasti atitrauktai nuo procesų, vykusių TSRS ir JAV-TSRS-Europos valstybių erdvėje. Nesuvokiant, jog 1988- 1991 metų periode į TSRS politinę areną buvo įvedinėjamas naujas politinis lyderis Borisas Jelcinas, kurio politinei kampanijai talkino efektyviausios JAV specialiosios tarnybos ir dalis TSRS specialiųjų tarnybų taip pat.

Šis procesas sutapo su Lietuvos valstybingumo atstatymo interesais. Kaip atsakymas į B.Jelcino – V.Jakovlevo kampaniją gimęs „perestrojkos“ procesas aktyvavo ir įvairias jėgas periferijoje, tame tarpe ir Lietuvoje. Tokia yra skaudi tiesa apie Sąjūdžio pradžią „Šiaurės vakarų krašte.“ Beje, kas jau spėjo pamiršti, tai Sąjūdis pradžioje vadinosi „Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiu“… Man, kaip žmogui, nieko bendro neturėjusiam su Gorbačiovo perestrojkininkais, visa šita gorbačiovinė- landsberginė komanda kėlė papildomas problemas: jaukė visuomeninę sąmonę nepriklausomybės klausimu.

1988 metais, pradėję Lietuvoje Tremtinių-politinių kalinių judėjimą, mes aktyviai bendradarbiavome su Rusijos „Memorial“ aktyvistais ir akimirksniu atsidūrėme B.Jelcino kuriamo proceso farvateryje. Mano nuomone, kelias į nepriklausomybę buvo susijęs tik su visišku TSRS sunaikinimu. Kaip mėgome tuo metu sakyti: “ iš kalėjimo galime išsiveržti tik visi kartu!” Todėl sąjungininkų paieška tapo svarbiausiu 1988-1989 klausimu.

Sąjungininkais išorėje galėjo ir privalėjo tapti kitos pavergtos TSRS tautos ir teritorijos: Kaukazas, Užkaukazė ir Vidurinė Azija, Vakarų Ukraina, Totorija, dalis Moldovos, dalis Baltarusijos… Sąjungininkais Lietuvoje turėjo tapti naujieji Lietuvos politikai, atakuojantys reakcingą Gorbačiovo politiką, siekiančią išlaikyti „ status quo“. Nustebinsiu jaunąją kartą, bet 1989 už Lietuvos ribų buvo plačiausiai žinoma ne Vyt.Landsbergio, bet Kazimieros Prunskienės pavardė. Tuo metu jos propaguojama ekonominio savarankiškumo koncepcija tapo Rusijos liberalų demokratų lozungu….Kazimieros Prunskienė pavardė tapo vienu iš Gorbačiovo „perestrojkos“ atakos sinonimų. Natūralu, kad mūsų, „sąjūdininkų“ tarpe, Kazimiera Prunskienė tapo vienu iš antigorbačiovinių jėgų simbolių. Todėl ji tapo ir vienu iš pagrindinių „Sąjūdžio“ vidupartinės kovos dalyvių.

Taigi kas: progorbačiovinis Landsbergis ar projelceninė Prunskienė? Taip aš supratau 1990 metų situaciją. Suprantama, kad tuomet kiekvienas iš lyderių turėjo savo palaikymo komandas: Prunskienė ir Landsbergis tame tarpe. Landsbergis populiarus tarp „partiečių“, Prunskienė populiari svetur… Todėl nenustebau, kai laimėjus 1990 m. rinkimus į Aukščiausiąją tarybą, kovo pirmomis dienomis sulaukiau telefoninio skambučio iš signatarės Birutės Nedzinskienės. Tuo metu kartu su gen. Č. Jezersku buvau išvykoje Gruzijoje ir Azerbaidžane, Lietuvoje ruošėmės skelbti nepriklausomybę, todėl ketinome užsitikrinti šių šalių politinių opozicionierių paramą. Telefoninio pokalbio metu Birutė pranešė, kad Vyt.Landsbergio komanda ruošiasi siūlyti į valstybės ministrus pirmininkus Algirdą Brazauską. Tai buvo tolygu karo paskelbimui. Teko skubiai grįžti į Lietuvą. Pokalbis su Vyt.Landsbergiu buvo trumpas ir nemalonus. Teko sutelkti visas „nepriklausomybininkų“ jėgas vidupartinėje kovoje.

Prasidėjo postų ir pozicijų dalybos. Vytautui Landsbergiui mūsų komanda pateikė reikalavimą: balsuosime už jo kandidatūrą į Aukščiausios Tarybos pirmininko postą tik su sąlyga, kad pirmajame posėdyje bus skelbiama nepriklausomybė ir ministre pirmininke bus Kazimiera Prunskienė, kaip aiškiai už nepriklausomybę pasisakantis politikas. Kazimiera Prunskienė tapo kandidate i valstybės ministres Pirmininkes, aš kandidatu į vicepremjerus ir krašto apsaugos departamento generaliniu direktoriumi, o Mečys Laurinkus – saugumo departamento generaliniu direktoriumi…

Pusiausvyra buvo pasiekta! Deja, ši „pusiausvyra“ tapo ir Prunskienės –Landsbergio, vėliau Landsbergio- Vagnoriaus konfrontacijos pradžia. Bet tai jau visai kitos istorijos, reikalaujančios kitos analizės.

Graudžiai naivus vaizdelis paišomas mokinukams, kaip gerasis Profesorius ant balto vyties žirgo su geraisiais signatarais savo valios pastangomis iškovojo nepriklausomybę, turi tiek bendro su realybe, kaip ir N.Oželytės pasakojimai, esą ji stojo į komunistų partiją, kad ją iš vidaus…

Procesų, vykusių TSRS ir pasaulyje, ignoravimas, kalbant apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, atsiduoda baisia bakūžės gadyne, kur savo kaimo prietarai laikomi visiems privaloma tiesa. Tačiau tai naivu tik iš pirmo žvilgsnio: ši pozicija leidžia ignoruoti politikus, veikusius išorinių jėgų sferoje ir išnaudojusių ne visiems žinomus ar suprantamus politinius vyksmus.

Dabar sudėkim taškus dėl 1991 sausio tryliktosios įvykių. Liudiju, kad dar 1990 metais liepos mėnesio pabaigoje turėjome patikimus duomenis apie gorbačiovininkų prieš mus ruošiamą TSRS jėgos struktūrų ataką ir kad apie tai buvo informuota Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir LR Seimo vadovybė. Visas likęs laikotarpis buvo skirtas Krašto apsaugos departamento pajėgų paruošimui šiai agresijai tinkamai sutikti. Liudiju, kad Krašto apsaugos departamentas sutiko 1990 Kalėdas pasiruošęs galimam TSRS jėgos panaudojimui prieš Lietuvos Respubliką ir sunaikinęs pavojingą dokumentaciją. Tai gali patvirtinti iki šiol Lietuvos kariuomenėje veikiantys 3 generolo laipsnį turintys asmenys, dalyvavę to meto įvykiuose.

Todėl bet kokie teiginiai, esą Kazimiera Prunskienė sąmoningai provokavo 1991 sausio mėnesio įvykius, padidindama maisto produktų kainas, tėra juokingas neišmanėlių teiginys. Beje, minėtas perėjimas prie naujų kainų buvo tuo pačiu metu įvykdytas Latvijoje ir Estijoje ir atspindėjo to meto politines ir ekonomines realijas.

Baigiant reikia sudėti taškus: jei ne visiškai absurdiškas Kazimieros Prunskienės Vyriausybės sunaikinimas, gal būtų buvę įmanoma išvengti 1991 sausio 13-tosios tragedijos iš esmės. Kaip ne būtų gaila pareikšti tai šiandien, pirmosios Vyriausybės sunaikinimas buvo stambi progarbočiovinių jėgų pergalė ir ataka. Lietuvoje tuo metu sprendėsi visos TSRS imperijos likimas. Visų TSRS politinių jėgų įtampa Vilniuje buvo pasiekusi aukščiausią laipsnį. Nuo seno žinoma: “arkliai perkėloje nekeičiami“. Deja, Lietuvoje plačiai pasaulyje žinoma, eilėje valstybių „de fakto“ priimta ministrė pirmininkė buvo pašalinta tuo metu, kai jos labiausiai reikėjo. Žinoma, tai stiprino Aukščiausios Tarybos pirmininko rolę…Sakysite, paprasta vidupartinės kovos manipuliacija. Deja, deja!

Atsakysiu ir į kaltinimus, esą Kazimieros Prunskienės nebuvo parlamente 1990 m. sausio 12 ir 13 dienomis. Liudiju: aš pats ją ten mačiau, kalbėjausi ir aptarinėjau, ką galima padaryti Maskvoje, stabdant TSRS agresiją Lietuvoje. Tai gali patvirtinti ir filmuota medžiaga.

Šiam kartui užteks. O kalbant apie „seną , durną ir naivią“ artistę, tai teisus buvo mano senelis sakydamas: „jei žmogus durnas, tai ilgam…“

2010-01-18

Komentarai

 

 

 
 1. Sveiki, aš tik norėjau pasakyti jums , aš nesutinku. Jūsų straipsnis nėra jokios prasmės.

  Thumb up 1 Thumb down 3

 2. Tai nuostabu , kad jūs gaunate idėjų iš šio posto , taip pat nuo mūsų dialogo , šiuo metu .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Juk cia keiciama visa posovietines lituanistines mitologijos paradigma. Negi niekas nepastebi net esmes.
  Renaldas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Man regis, jei kievienas pradėtu rašyti tikrus ( kas labai mažai tikėtina)prisiminimus, galėtume, nelaukdami 70 metų (prisimenate kas uždarė archyvus)atkurti TIKRĄJĄ ISTORIJĄ ir ,gal būt,taptume objektyvesniais istorinių įvykių interpretacijoje

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Gal aš ko nesuprantu. Perskaičiau straipsnį ir nieko labai įdomaus ar intriguojančio nepastebėjau. Paprasčiausia, gan šališka praeities įvykių ir jos veikėjų interpretacija. Lyg ir diskusija su nelabai vykusia praeityje, o dabar gerokai primiršta politike (beje, kaip artistė ji – visai nieko).Net nesupratau, dėl ko visa tai rašoma. Bet kai pasipylė komentarai, mano snaudulį lyg vėjas nupūtė. Ir temos aktualios išlindo ir minčių aštrumas. Vien dėl to,Audriau, gal imk prie progos ir dar ką nors į KK parašyk. Pažiūrėsim. O gal ir paaiškės ko pats tuo sieki. Smalsu juk.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Manyčiau, kad kaip ten bebūtu, man bent nežinomi tie Vakarų šalių komunistai, kurie "staigiai persimetė į dešinę kuriant "laukinį" banditų kapitalizmą," ir todėl ironizuoti reikėtų pasikvietus į pagalbą mūsiškių komunistų pavardes, būtu žymiai solidžiau. Šiap gi su dauguma minčiu pilnai sutinku, nors nuomonę, bet dėl sistemos griovimo iniciatorių ir vykdytojų turiu kitą nuomonę, sakykime, kad ir Lietuvoje atsiradusį laisvos rinkos instittutą – juk tai tikras Sorošo produktas su visiškai akivaizdžiu finasavimu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Kodėl manote, kad nicas nekorektiškas? Jūs net tokio nesugebėjote sugalvoti:) Šiuo vardu ironizuoju buvusių marksistų/komunistų staigų persimetimą į dešinę kuriant "laukinį" banditų kapitalizmą, kuris mano manymu ir buvo sugalvotas tam, kad "žmonės patys užsinorėtų komunizmo" kaip rašė savo memuarinėje knygoje "Golgotha ili sekretnij plan perestroiki" KGB pulkininkas Liubimovas, neva su Andopovu sugalvojęs keturių etapų "perestroikos" planą. N.Klein, kurią pristačiau pirmam komentare, kuo puikiausiai išguldo faktus to fundamentalistinio tikėjimo, kuris taip aklai mums buvo peršamas nuo to laiko kai Prunskienė su Leontjeva įkūrė Laisvos rinkos institutą.Pagrindinė šio tikėjimo prielaida, – laisva rinka yra tobula, mokslu grįsta sistema, kurioje savanaudiškų paskatų veikiantys individai sukuria didžiausią naudą visiems.. Ši sistema iš tiesų pelnė puikų kai kurių žmonių gyvenimą ir laisvę – kone visišką laisvę nepaisyti valstybių sienų, išvengti reguliavimo bei mokesęčių ir kaupti turtus sau nepaisant didžiulės infliacijos, bedarbystės ir masinio skurdo. Idėja, kad tik verslas turi nulemti pasaulio ateitį, kai rinkai leidžiama pačiai save reguliuoti, jau kartą baigėsi Didžiąja depresija.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Ar negalėtumėt nurodyti savo puslapį su išdėstytu tekstu. Man Jūsų sveikas požiūris labai įdomus, jei nesakyt, kad patiko. Bet labai sunku sugaudyt nepraleidžiant visą tekstą iš fragmentų. Labai įdomu, daug nežinomos (beveik nežinomos) informacijos apie tuos anuos įvykius, Jelcinas-Andropovas-Perestroijkes tikrieji motyvai. Gal cituojate iš kokios nors knygos?
   Ne tiek daug galima sutikti žmonių su sveika nuovoka, visi sutelpa “patinka-nepatinka” emocijų ribose, o čia susiduriam su loginiais argumentais, kurie sukiužina patiko/nepatiko požiūrį.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Sveikinu, leidote komentatoriui ( tiesa sakant pasirinkusiam nekorektišką nica ) gana rimtai atpasakoti N.Klein. Šoko doktrinos kai kurias vietas. Siūlau, pabandyti gauti Laisvos rinkos darbuotojų recenziją šiai knygai. Sėkmės

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Beje, ankstyvuoju laikotarpiu, Sorošas , per Sachso veiklą buvo vienas iš svarbiausių šoko terapijos įgyvendinimo, transformuojant ekonomiką, bei pilietinę visuomenę, iniciatorių. Jis jau buvo įsigijęs Rusijos telefonų sistemos akcijų, o Lenkijoj maisto pramonės kompanijos dalį. Veliau kažkodėl jis ėmė kritikuoti šoko terapiją ir savo fondus nukreipė kovai su korupcija iki vykdant privatizaciją. Bet tai jau nepagelbėjo. Šoko terapija atvėrė plyšį karštiems pinigų srautams: trumpalaikėms spekuliacinėms investicijoms ir prekybai valiuta, Dėl tokios spekuliacijos, kai ėmė plisti Azijos krizė, Rusija (kaip ir Lietuva) liko neapsisaugojusi. Jau ir taip nepatikima ekonomika žlugo galutinai. Jelcino reitingai smuko, oligarchams iškilo grėsmė – reikėjo dar vieno sukrėtimo, kad projektas būtų išgelbėtas ir nesugrįžtų į Rusiją demokratija.

  Todėl 1999 sugriaudėjo teroristų išpuoliai. – vidurį nakties buvo susprogdinti keturi daugiabučiai, žuvo apie tris šimtus. ATSIRADO BAIMĖ PAPRASČIAUSIAI ŽŪTI SAVAM BUTE – rašė viena žurnalistė. Visai kaip išdaigos per 9/11. Kas ta "demokratija"? kas ta ologarchija? prieš tokią galimybę tiesiog žūti savo bute ar net darbo vietoje. :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Stebiu Jūsų žingsnius, gerb. ponaiti Audriau. Wiljams atvedimas į Lietuvą (žr.LL), Einštein institutas, spalvotosios revoliucijos, P.Skott paliudjimai ir t.t. …..Jelcinas, kaip pamenat, buvo tarsi Garbačiovo antipodas. Gorbis diegė saikingumą ir net agresyviai kovojo prieš degtinės vartojimą, Jelcinas pats buvo žinomas kaip besotis girtuoklis. Savo pergalingą šou, Jelcinas nieko nelaukdamas pavertė politine – didelia politine galia. Jis sudarė aljansą su dviem kitom sovietų sąjungos respublikom (aišku kuriom:) ir šis meistriškas žingsnis privedė prie SSSR subyrėjimo, o Gorbį privertė atsistatydinti. Štai tas Jūsų minimas "taktinis ėjimas", kuris Lietuvą atvedė į ES… bet už tam tikrą kainą. Šis SSSR subyrėjimas buvo stiprus smūgis ne tik rusų dvasiai, tai buvo pirmas triauminis šokas ir lietuviams.

  Jeffrey Sachsas buvio Kremliaius salėje tą dieną, kai Jelcinas paskelbė jog sovietų Sąjunga liovėsi egzistavusi. Tačiau Jelcinui ne vien jo patarimo reikėjo, jam reikėjo to "aukso puodo", kurį Sakchas buvo laimėjęs Lenkijai. Sachsas jam pažadėjo 19 milijardų už tai, jei laikysis "didžiojo sprogimo" , bet Jelcinas nežinojo, kad Sachso saulė jau leidosi. Jelcinui reikėjo skubiai rinktis: ar demokratinį požiūrį ir nuosavybę padalintą visiems visuomenės nariams, ar "aparatčikų"" (kinietišką) požiūrį: t.y. geriausias dalis atiduoti kompartijos vadovams. Jelcinas pasirinko antrąjį požiūrį. O kartu su juo ir Lietuvos respublika – argi ne taip? :) ir labai paskubomis… Pamenat, Parlamentui jis pateikė pasiūlymą: jei jam vienerius metus bus suteikti ypatingi įgaliojimai, kad galėtų dekretais skelbti įstatymus, užuot teikęs juos parlamentui, jis įveiksiąs ekonominę krizę ir gražinsiąs sveiką sistemą, vienžo, prašė diktatūros!!! Iš dėkingumo (dėl pučo) parlamentas sutiko. … Jelcinui taip patiko jam paties parlamento suteiktos galios, kad jis net pasivafdino Borisu I-uoju:)
  ir taip suįžūlėjo, kad panaikino net konstituciją ir pareiškė, kad paleidžia parlamentą… O kai parlamentas jam paskelbė apkaltą, tai jis apsupo parlamento rūmus kariuomene ir privertė išjunkt elektrą. Rusijos demokratijos rėmėjai, gal milijonas žmonių, stengėsi pralaušt blokadą… dvi savaites vyko ta blokada ir tik vėliau, buvusiems viduje, buvo leista atnešti vandens ir valgio.

  O Jelcino poziciją pastiprino JAV neokonų iškart paskirta dviejų su puse milijardo parama. rinkos reformoms ir demokratijos užgniaužimui. Ir visas šis erzelis kilo dėl TVF manijakiško nusistatymo biudžeto ir finansų politikos atžvilgiu, neatsižvelgiant į kitus, ypač socialinius reikalus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Gerb. Karla Marla,
  viska tamsta rasai teisingai, tik is kur paemei , kad as neoliberalas ar pritariu neokonams. Fui! Tai, kad 1989- 1991 mes panaudojome sia jega atakuojancia gorbaciovine TSRS buvo taktinis ejimas o ne ideologinis susitapatinimas.

  Thumb up 1 Thumb down 0 
bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/geriausios-puko-dainos-2019-302454
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (2)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (1)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (3)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...