Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 31 Sekmadienis
 

Dviguba pilietybė – tarp utopijos ir gyvenimo

2010-11-15 10:43 | Laiškai | Komentarų (17)

Viešojoje erdvėje vyksta „paskutiniai pasispardymai“ dėl dvigubos pilietybės – po kelerių metų diskusijų ir įvairių įstatymo variantų pagaliau pasiektas didžiausias kompromisas, dabar laukiantis Prezidentės verdikto. Tačiau praūžus diskusijų audrai lieka neaiškūs kertiniai principai ir Lietuvos vykdoma strategija, kuria vadovaujantis reikėtų pritarti arba nepritarti leisti antrosios Respublikos piliečiams įgyti kitos šalies pilietybę neprarandant gimtosios. Šiek tiek glumina kai kurių gerbiamų intelektualų vieši pareiškimai, kad dviguba pilietybė vos alsuojančią Lietuvą kone galutinai pribaigs. Noro į problemą žvelgti pro tamsius arba rožinius akinius nelaikau inteligentišku. Sudėtingi klausimai reikalauja platesnių diskusijų, negana lietuvius suskirstyti į „su pilietybe“ ir „be pilietybės“.

Pradėsiu nuo tikro pavyzdžio, kurį prieš kelias dienas papasakojo kolega, kilęs iš britų šeimos, persikėlusios į Pietų Afrikos respubliką. Kalbėdamas apie darbo perspektyvas jis prasitarė, jog pasiekęs karjeros „stogą“ Pietų Afrikoje pasirinko Jungtinę Karalystę pirmiausiai todėl, kad turėjo jos pilietybę. Kitu atveju gal būtų rinkęsis Australiją. Žinoma, tai nėra visiškai analogiškas pavyzdys – juk jis palikuonis. Tačiau argi ne panašūs dėsniai galioja ir mūsų migrantams?

Panagrinėkime, kas yra pilietybė. Pagal apibrėžimą, tai socialinės, politinės ar nacionalinės grupės statusas. Pagal socialinio kontrakto teoriją, jis apibrėžiamas įstatymais, t. y. su teisėmis ir pareigomis. Kada ir kam toks statusas gali būti blogas, o kada geras? Iš žodžio „pilietis“ pasidarėme kitą – „pilietiškas“, rimtai skamba frazė „pilietinė visuomenė“ ir panašiai. Pastarosios sąvokos nurodo, kad aktyviai naudojantis pilietybe – t. y. teisėmis ir pareigomis – kuriama gera valstybė. Iš šio apibrėžimo ir minimo įstatymo kyla klausimas: ar gali žmogus būti pilietiškas, ne tik teisėmis naudotis, bet ir vykdyti pareigas dviem ar daugiau valstybėms vienu metu?

Toliau panagrinėkime, kokių teisių ir pareigų galima tikėtis ir kaip jos įtakoja piliečius bei valstybę. Kaip tos pareigos kinta bėgant laikui ir veikiant tam tikroms aplinkybėmis. Kadaise, kai žmonės ėmė formalizuoti tarpusavio santykius, turtingieji turėjo valdžią ir neskubėjo lygiateisiškai bendrauti su likusiais. Vis dėlto ilgainiui tiek baudžiauninkai, tiek vergai gavo pilietybę. Dauguma gyveno sėsliai, turėjo tokią pat teisę balsuoti. Nuo seno lietuviams pažįstamos šipkartės – lietuvių kraštas neturėdamas tvirto pamato po kojomis dažnai keitėsi, patys lietuviai irgi judėjo, barstydami aktyvųjį geną. Pastarąjį dvidešimtmetį kelionės ypač palengvėjo – dėl pigesnių skrydžių, lengvesnio sienų kirtimo ir įsidarbinimo, kitaip sakant, dėl globalizacijos. Kol nebuvo mašinų, žmonės tenkinosi savo kaimu – anais laikais genealoginį medį sudaryti būtų buvę kur kas lengviau, juolab kad ir giminės pragyvenimo šaltinis – žemė – buvo sunkiau „kilnojama“. Taigi dabar žmonės daugiau savarankiškai keliauja tiek dėl darbo, tiek dėl pramogos. Taip sukuriamos šeimos, kurių namai ne vien mažame Lietuvos žemės lopinėlyje. Aktyviam (geram) piliečiui natūraliai kyla klausimas, kaip jis turėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis, jeigu gyvena nevienalytį gyvenimą – dalį jo praleido viename krašte, dalį kitame. Kokią formulę turėtume taikyti priimdami sprendimą, kurio krašto teises ir pareigas jam priskirti. Į formulę tikriausiai reikėtų įrašyti toje šalyje pragyventų metų skaičių, genealoginį medį, kultūros (kalbos, istorijos, tradicijų, mentaliteto) panašumus, visuomeninės veiklos svorį, profesinės veiklos pobūdį, sumokėtų mokesčių sumą. Toje formulėje matome du aiškius kraštutinumus, o ką daryti tiems, kurie pagal formulę atsiduria per vidurį – 50% taške. Manau, valstybė turėtų apgalvoti, kas jai naudinga. Jeigu pilietis pagal minėtą formulę yra artimas tokiam mažam nykstančiam kraštui kaip Lietuva, tikriausiai būtų naudingiau išlaikyti „apyvartoje“ dalį žmonių, nei juos atitolinti. Išlaikant arti, išliktų daugiau tikimybės pritraukti tolesniam krašto kūrimui tiek jų vaikus, tiek investicijas, lengviau išlaikyti išeivijoje kultūrą, kalbą, tradicijas ir t. t. Tai gana paprasta: jei kur nors dalyvauji, tikiesi gauti dalyvio statusą: teises ir pareigas. O ten, kur tokias turi – aktyviau dalyvauji, nes jautiesi labiau savas. Reikėtų ne klausti, ką nors duoti ar palikti, o kaip brolius ir seseris lietuvius išlaikyti artimus, nepadarant niekam žalos. Juk pati pilietybė anoks čia masalas – tai tik geras priminimas, o kada nors galbūt ir moralinis spyris.

Dviguba pilietybė ir balsavimas – štai vienas iš kertinių dalies inteligentijos rūpesčių, ir, žinoma, ne be pagrindo, nors esu įsitikinęs, kad galimybė balsuoti internetu kelia nepalyginamai didesnę grėsmę mūsų egzistencijai. Leidimas balsuoti tiems, kurie ilgainiui atitolo nuo sprendžiamų reikalų, yra nenaudingas nei žmogui, nei valstybei. Tikriausiai todėl Jungtinės Karalystės emigrantai praranda balsavimo teisę praėjus 15 metų nuo išvykimo, nors balsuoti jie gali ir per patikėtinį. Išvažiavimas svečian kraštan ir vietinių teisių bei pareigų priėmimas dar nereiškia, kad ankstesnių atsisakoma iškart. Artėjant 2008 metų LRS rinkimams kviečiau į diskusiją Londone su šūkiu: „Balsavę kojomis – balsuokime rankomis.“ Tai tik iliustracija, kad aktyvūs piliečiai dažniau išreiškia valią savo darbais, kartais ir pasąmoningai, o ne kaip nors kitaip. Migracijos mastai iškalbingi – tik klausimas, ar į tokį balsavimą kas nors iš esmės atkreipia dėmesį. Iš dalies lietuviai yra ne tik tarp labiausiai emigruojančių užsienin, bet ir pirmauja pagal „emigruojančių“ anapilin skaičių. „Taip, tai tragedija, kurios dar nesuvokiame“, – man antrino rašytojas V. V. Landsbergis vieno susitikimo metu. Kyla ironiškas klausimas: gal reikėtų atimti pilietybę iš tų, kurie priima „dangaus“ teises ir pareigas? Be abejonės, padėtis būtų kitokia, jeigu tiek migracijos, tiek savižudybių mastai būtų maži. Tada gal to nereikėtų laikyti tragiško balsavimo dalimi. Taip pat vertėtų nepamiršti, kad šiuo metu išeivių balsavimas prasideda ir baigiasi vienoje Vilniaus Naujamiesčio apylinkėje, o tai nekelia jokios grėsmės rinkimų stabilumui. Prancūzijoje įsteigta net 11 atskirų parlamento rinkimų apylinkių išeiviams, siekiant stiprinti ryšius su išeivija – argi jie neteisūs?

Neabejoju, nes žinau – net didžiausių patriotų šeimose yra ilgam laikui užsienin išvykusių artimųjų. Jie ten keičiasi ir tolsta, bet tai neįvyksta akimirksniu, galimybių išlaikyti ryšį su Lietuva, kurti lietuviškas šeimas yra. Iš dalies tai patvirtina ir kai kurių tautų patirtis – išsibarsčiusios po pasaulį jos išlaikė tvirtą identitetą, atkūrė valstybingumą. Tačiau žinau ir keistų atvejų. Pavyzdžiui, senosios emigrantų kartos anūkas iš Brazilijos, nekalbantis lietuviškai ir nesilankęs Lietuvoje, gauna Lietuvos pilietybę ir lietuvišką pasą tam, kad galėtų Londone atdaryti savo braziliškos virtuvės restoraną (rytų Londone, šalia lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios). Yra ir daugiau tokių atvejų, tad kyla klausimas: kaip mes rikiuojame įvairius pavyzdžius ir dėsningumus į „teisingą“ rikiuotę?

Tik maža dalis valstybių dalijasi tokia informacija, todėl sužinoti ne taip paprasta, net jei įteisinta dviguba pilietybė. Reikia neužmiršti, kad pilietybės įgijimas nėra lengvai tenkinamas įgeidis. Lietuvoje nėra galimybė pasiginčyti apie tai, ką reikia keisti, atmetus demagogiškus pasiūlymus likti gimtinėje ir dirbti, kelti ekonomiką. Svarbu suprasti, kad įstatymai, sutartys ir įsipareigojimai kyla iš norų ir poreikių, gyvenimo realijų. O apie jas jau rašiau aukščiau. Jau antrai Respublikai gyvuojant daug kam aišku, kad Lietuva niekada nebuvo itin statiška, dažnai keitėsi tiek jos geografinė, tiek kalbinė padėtis. Vytautas Radžvilas meta tokį dvigubos pilietybės palyginimą: „Žinote, čia kaip santuokoje – leidžiama poligamija ar ne?“ Santūriai galėčiau atsakyti, kad šiais laikais net Lietuvos teisė numato poligamiją kaip teisėtą, žmonių savarankiškai pasirenkamą gyvenimo būdą. Laikai pasikeitė… Retoriškai galima paklausti: Kiek vaikų gimsta ne santuokoje? Kiek porų išsiskiria? Ar jūs gyvenate realybėje, bendraujate su žmonėmis ir empatiškai suprantate jų išgyvenimus, ar bandote realybę pritraukti prie savo teorijos, kuri vis tolsta, nors ir būtų maloni. Kategoriškas noras atimti pilietybę atrodo lyg kerštas už tai, kad nusprendei išvykti užjūrin, o ne anapilin. Tai primena poros santykius, kai viena pusė bando sulaikyti antrąją, pasitelkusi teisinius dokumentus. Antroji Respublika pareikalavo aukų, tačiau kur viso to praktinė išraiška. Ar dalis žmonių nori, kad kiti gyventų jų sukurtomis utopijomis ir iliuzijomis? Tie, kurie klausia ir moralizuoja apie dvigubą pilietybę – ar jie dalyvauja aktyviojoje politikoje, ar yra tikrieji vadai, apie kuriuos būtų galima telktis, užuot išvykus?

Neseniai išplatintas intelektualų straipsnis yra kelių skirtingų veiksnių – pilietybės, emigracijos ir valstybės gerovės – minčių kratinys. Vienintelė tikrai gera pastraipa ši:

„Didžiulė Lietuvos gyventojų emigracija yra nacionalinio masto nelaimė, už kurią atsakingos visos lig šios šalį valdžiusios politinės jėgos ir vyriausybės. Tokio masto emigracija kelia tiesioginį pavojų tautos ir valstybės egzistavimui ir yra daugybės šalies gyventojų asmeninių nelaimių ir net tragedijų priežastis.“

Užtikau dar ir tokį komentarą: „Išeiviai galėtų deklaruoti savo pajamas ir mokėti tam tikrą piliečio mokestį.“ Aš už. Reikėtų, žinoma, suskaičiuoti argumentuotai, nes už tuos mokesčius pilietis negaus beveik jokių paslaugų: konsulinės paslaugos mokamos, sveikatos apsaugai ir pensijoms mokesčiai skaičiuojami papildomai ir priklauso nuo darbo užmokesčio ir t. t. Taigi kyla klausimas, koks turėtų būti tas mokestis ir kuo grindžiamas? Gal tai, jog pilietis gyvendamas Londone perka Lietuvoje pagamintą maistą (tai yra didina eksportą), jau yra pakankamas mokestis? Manau, neteisinga, kad lietuviai išeiviai negali gauti gyvenamosios šalies pilietybės, būti geri piliečiai, turėti daugiau teisių tiek keliaudami, tiek dalyvaudami įvairiuose rinkimuose. Bet čia kaip pažiūrėsi: „intelektualai“ tai vadina „masiniu dvigubos pilietybės reiškiniu“, o aš vadinu „masiniu lietuvių piliečių teisių neturėjimu svečiuose kraštuose.“ Taigi, kai intelektualai sako, jog jie „prigimtinės teisės atsisakė patys“, galima samprotauti taip: pasirinkimas mažas, tenka rinktis vieną blogybę iš dviejų – būti beteisiu ten, kur gyveni, arba ten, kur gyvenai. „Visuomenei atkakliai peršama mintis, jog galimybė išsaugoti dvigubą pilietybę padėtų išlaikyti svetur išvykusių asmenų ryšį su Tėvyne ir net tautinį tapatumą, būtų naudingesnė Lietuvai.“ Jau minėjau keletą pavyzdžių ir kaip išvykęs galėčiau patvirtinti, kad tai tiesa. Žinoma, ne absoliuti. Kaip sakiau, reikėtų peržiūrėti piliečio teises ir pareigas kad ir kas 10 metų – kai ateina laikas keisti pasą. Toliau argumentuojama, kad išeivių finansinė parama ir socialinis indėlis yra niekiniai, o dviguba pilietybė pakirstų lojalumo sampratą. Manau, kaip bežiūrėtum, tai gana keista, o ir laiško autoriai nėra gyvenę išeivijoje. Ko gero, daugelis patvirtint geriau pažinę savo tapatybę tik pažvelgę į Lietuvą iš šalies. Ir jei tik likusieji Lietuvoje norėtų artimiau bendrauti, išeiviai daug daugiau padėtų ir palaikytų įvairiais atvejais. „Kas turi šalinti už jus tas emigracijos priežastis – mes, likusieji?“ – klausia vienas iš pašnekovų. Atsakyčiau, kad mes visi, bet tik būdami tvirti tiek dvasiškai, tiek ekonomiškai, tiek teisiškai. Be dvigubos pilietybės tai bus daug sunkiau, o gal apskritai didelė dalis žmonių pasirinks mažiau utopišką kelią.

Vietoj abstrakčių teorijų, kurias gali į kairę ir į dešinę interpretuoti Konstitucinis teismas, siūlau „pastrateguoti“ ir nustatyti dinamiškesnes taisykles valstybėje:

1. Pilietybės ir su ja susijusių teisių įgijimo formulės taikymas.

2. Pilietybės ir su ja susijusių teisių netekimo formulės taikymas paso keitimo metu.

3. Gyventojų be pilietybės teisių įgijimo ir netikimo formulės taikymas.

Andrius Kasparavičius

„Londono žinios“

Komentarai

 

 

 
 1. I do like the way you have framed this concern and it does present us a lot of fodder for thought. Nonetheless, through what I have experienced, I really wish when the feedback pack on that individuals remain on point and in no way embark on a soap box associated with the news of the day. All the same, thank you for this excellent piece and although I can not really agree with the idea in totality, I respect the standpoint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. There are many misconceptions about Insurance companies. Unfortunately, they are businesses built on taking up risk. When the risk increases beyond a certain point they withdraw coverage. I am not defending them nor excusing what happened to your friend, truly what happened was wrong. There are many new companies entering the arena of health coverage and instead of the typical mass coverage I would encourage people to look into supplemental coverages to cover high deductibles and wellness visits.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Šis straipsnis padės interneto vartotojams sukurti naują tinklaraštį ar net nuo pradžios dienoraščio pabaigos .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Thanks for giving your ideas with this blog. Additionally, a delusion regarding the banking institutions intentions when talking about property foreclosure is that the bank will not getreceive my repayments. There is a certain amount of time the bank is going to take payments in some places. If you are very deep in the hole, they’ll commonly demand that you pay the actual payment completely. However, that doesn’t mean that they will not take any sort of payments at all. In the event you and the bank can manage to work one thing out, a foreclosure method may cease. However, when you continue to skip payments under the new plan, the property foreclosure process can just pick up exactly where it left off.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Thanks for this excellent article. One other thing is that most digital cameras can come equipped with a zoom lens that allows more or less of the scene to generally be included through ‘zooming’ in and out. These changes in target length are usually reflected inside the viewfinder and on substantial display screen at the back of the camera.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Great – I will definitely pronounce, impressed in your web site. I did little difficulty navigating through all tabs and related information was truly easy for you to do to get into. Lengthy ago i found things i wished for shortly in the least. Quite unusual. Is likely to be thankful those of you that add forums or anything, website theme . a tones opportunity for your customer to convey. Nice task..

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Jei į temą, tai video labai gerai parodo.. Kur yra ūdai games, tik lkauii i mesti kaip Farmvile, WoW, Forza ir kiti GRINDINIMO žaidai, kurių a ir nekenčiu.. Nes man nepatinka kažką daryti vien tam, kad kažkas atsirakintų. Pvz. Borderlands buvo smagi istorija, veikėjai juokingi, smagu CooP, bet ant galo ir užkniso ta lygių ar pasiekimų sistema, kuri grynai sugadina žaidimą, nes ten jo visa esmė yra pasikelti didesnį lvl ir atrakinti geresnius ginklus, o prie ai automati kai taip pat paauga. Gaunasi, kad rimtai kaip balandis spaudai tą vieną mygtuką ir visas ten žaidimas Kai yra krūvos būdų padaryti įdomius games, kur galbūt vieni reikalauja juos įvaldyti kaip muzikos, lenktynių ir online audyklių games. Kiti turi įdomią istoriją kaip tas Indigo ar Condemned ir dar daug senų games. Arba tiesiog kažką naujovi ko sugalvoja kaip Hitman ar tas pats CoD i populiarėjo turbūt, kad sugalvojo perkus, kitą stuff, kai seniau būdavo tik CS:S, Wolfenstein ir jų kopijos. Dar krūva būdų padaryti įdomius games, kad ir kaip Uncharted, CoD:BO SP ar pana ūs, kur vien įdomu, kad aplinkos beveik kaip kelionių laidoje :) Atrakinimas grynai gali būti tik kaip CoD ar Battlefield’e. Kur viskas tas pats, tik i vaizda ginklų ar parametrai ginklų skiriasi, bet jie keliant lygį negerėja, tiesiog yra kitokie ir viskas. Na, dar gali būti kaip Gran Tursimo, kur automobilių atrakinimas yra grynai susietas su sunkumo lygio didinimu, nes jokio prana umo negauni, tiesiog greičiau važiuoji -> tik sunkiau žaisti. Arba taip pat tiesiog atrakini kitokius automobilius, bet vistiek yra klasės, kad negalėtum gauti ai kaus prana umo. tai savaitę spaudinėji pelytę WoW’e ar Borderlands ir gauni 2x galingesnį ginklą, esi du kart kietesnis Man grynai primena mini web žaidimą, kur įra ai savo nick ir spaudinėji pelytę, kuris prispaudinėja daugiausiai, to e-penį rodo ilgiausią. Būna žmonės valandom praspaudinėję tą mygtuką.. Krc totalus failas. 😀 Pasiekimų žaidimai yra patys pigiausi ir masėms patinka, bet a tai totaliai nesuprantu ir mane net nervina, kai kažką reikia daryti, kad kažkas būtų A savo malonumui lo iu, o ne kad kažkas virtualiai laimingas būtų. Nes kitaip tai jau būtų darbas, kas juokingiausia, kad žmonėms dar tikro negana, tai jie virtualiai dar žaidžia ūkininko lažo žaidimą. Kur augini morkas, renki kažką ir nieko realiai negauni, kitaip sakant, darbas už dyką lažas.. Dar didesnė nesąmonė, kaip ant banerių spaudinėti, kad ir centą uždirbant i tų “darbo programų/žaidimų”.. Nebent jie darboholikai, tai jiems gal malonumas, net i virtualių morkų sodinimo..? 😀

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Ed Sm Gruodis 2 d, 2010GMO .?Zmogus tobulina Gamta.Jau vien si miitns man sukelia ir juoka,ir liudesi,ir baime.Nenoriu niekam brukti savo nuomones,nes esu uz tai,kad kiekvienas JA (savo nuomone) turetu savo ir nesidangstytu .ES direktyvos tai leidzia,arba ES komisija nenustate zalos.. .Juk jeigu maistas butu akivaizdus nuodas (pvz.kalio cianidas) tai jis niekaip nepatektu i prekyba be jokiu diskusiju.Apie GMO poveiki mes galesime kalbeti tik praejus zenkliam laiko tarpui.Zmonija tikrai neisnyks naudodama GMO.Ji prisitaikys-zmogaus organizmas unikalus ir tobulas.Bet jis tikrai bus kitoks ir vystysis (evoliucionuos) kitaip,negu jam Gamtos numatyta.Mano kuklia nuomone,mums nederetu keisti mus supancio gyvojo pasaulio-mums reiketu keisti savo poziuri i ji.Stai ir viskas.GMO ir chemija turi tiksla padidinti derlius, pagrazinti produkcija ir sugeneruoti milziniskus virspelnius prekybininkams.Planetos resursai naudojami netinkamai. Mes esame bauginami atslenkanciu badu.Planeta gali ismaitinti daug didesnes zmoniu populiacijas,nei mes galime isivaizduoti.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 8. If doable, as you develop into experience, would you thoughts updating your blog with extra particulars? It is extremely useful for me. Big thumb up for this weblog submit!

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Saule rašo:Iš tiesų jokio spec. recepto nėra. Atsidarau šaldytuvą ir iš ten imu visas tiaumrs daržoves Pvz. šiandien dėjau Icebergo salotos, pomidoro, agurko, žirnelių. Esu dėjusi paprikos, salierų, cukinijos, svogūnų mėlynų Svarbiausia nepadauginti aliejaus (dedu 1 šaukštą) ir sūrio (apie 30 g.)prieskonių kas pasitaiko po ranka Man labai skanu

   Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Certainly one of many tips and instruments to combat comment spam is Add Captcha Verfication. You should use a plugin referred to as SI CAPTCHA for WordPress to show randomly generated pictures earlier than the submit button on comments. Your users must enter the right value on the image, to submit the remark which will eradicate SPAM significantly. However it would annoy your common commentators as well as a result of that is one thing that they need to enter each and everytime they comment. This method will significantly reduce your SPAM comments.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Turiu Vokietijos pilietybę,nes auga vaikai , darbui irgi reikia ne kokio perėjūno , o šalies lojalaus piliečio. Lietuvoje liko senukai tėvai, dėdės, tetos , buvome suplanavę namus statyti senatvei , pensija bus gera , ko negyventi gimtinėje. Bet jei jau Lietuvos valdžia sumąstė, kad mes pinigingi nereikalingi Lietuvai išvis , tada tegu jau….pasiliksime Vokietijoje, ten klimatas irgi geras , o namą galima irgi pasistatyti , tik ,gaila, kapeliai Lietuvoje apžels …

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Kokios cia rasliavos…..visos didziosios valstybes,musu kaimynes:Lenkija,slovenija,cekia ir kt. leidzia tureti dvigubus pasus ir tenais jokiu debilisku diskusiju nekyla!Tik mazos ,neissivysciusos salies ,kaip Lietuva,gali sau “leisti”DIRBTINAI sumazinti savo pilieciu skaiciu.Ir dar…gal ateis laikas,kad busim visi EU pilieciai, su vienodais pasais: nuo Baltijos juros iki Did. vandenyno!

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...