Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 21 Antradienis
 

1991-ųjų Sausio 13-oji: vyko Lietuvos sugrąžinimo į TSRS operacija

2021-01-12 14:47 | Naujienos | Komentarų (3)

Vienas iš slaptų Lietuvos užėmimo žemėlapių, kurių Lietuvos institucijoms neprireikė

Giedrė Gorienė

Šis straipsnis buvo publikuotas laikraštyje „Karštas komentaras“ 2018-ųjų sausį, tačiau, manau, tebėra aktualus: ši medžiaga puikiai atskleidžia 1991-ųjų Sausio užkulisius, apie kuriuos iki šiandien kažkodėl bevelijama nutylėti.

Buvęs Šiaurės miestelio kariškis: „Aš sudeginau M. Gorbačiovo telegramą pradėti puolimą“

Kaskart, kai minime Sausio 13-osios įvykius ir Seime vyksta iškilmingas minėjimas, susimąstau, kad tokia proga labai tiktų pagrindiniame Seimo foje, kur vyksta įvairios parodos, iškabinti autentiškus, TSRS kariškių prieš tuos įvykius vieninteliais egzemplioriais parengtus žemėlapius su žyma „Visiškai slaptai“. Tuose žemėlapiuose – ne tik Vilniaus užėmimo planas, bet ir planas su skaičiukais bei kvadratukais (ypatingai užslaptinti) pažymėta 107-osios divizijos Ypatingojo skyriaus viršininko Ryžovo agentūra, ir visos Lietuvos „paėmimo“ planas. Tai iškilmingame minėjime Seime dalyvaujantiems užsienio šalių ambasadoriams būtų puiki vaizdinė medžiaga – kokia agresija ne tik buvo įvykdyta prieš Lietuvą, bet ir kokia agresija buvo planuojama – ir ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos atžvilgiu. Nes tik tragiški įvykiai prie televizijos bokšto privertė agresorių pakeisti planus: po kraujo praliejimo prie TV bokšto TSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas atsisakė planų įvesti prezidentinį valdymą Lietuvoje.

Būtent – aukos prie TV bokšto ir išgelbėjo Lietuvą nuo prezidentinio valdymo įvedimo iš Maskvos. Tą man ir keliems politikams patvirtino šiuos istorinius žemėlapius išsaugojęs vienas tuo metu Šiaurės miestelyje buvęs bei tuos įvykius iš vidaus gerai žinantis tarybinis pulkininkas (jo pavardė redakcijai žinoma).

Dar daugiau, tas pulkininkas – tai tas kariškis, kuris, kaip jis prisipažino man ir dar keliems politikams, sudegino Michailo Gorbačiovo telegramą pradėti puolimą Vilniuje (iki šiandien, kaip žinia, Michailas Gorbačiovas oficialiai neigia, jog yra susijęs su tragiškais įvykiais Vilniuje).

Kodėl sakau, kad tie istoriniai žemėlapiai Sausio 13-osios proga galėtų būti pateikti užsienio ambasadoriams bei svečiams? Todėl, kad esu liudininkė, kaip Lietuvos valstybinės institucijos jų atsisakė.

Po pučo Maskvoje didesnė dalis Šiaurės miestelyje buvusių kariškių išvyko į Rusiją, tačiau kai kas liko čia, Lietuvoje. Vienas jų – ir tas pulkininkas, su kuriuo teko susipažinti per politikus, kurie buvo suinteresuoti, jog pulkininkas duotų oficialius parodymus apie Michailo Gorbačiovo telegramos sudeginimą.

Tačiau pulkininkas – Rusijos pilietis, prieš penkiolika metų gyveno Lietuvoje iš tiesų varganai, todėl mainais už oficialių parodymų davimą jis paprašė socialinių garantijų sau ir savo šeimai, nes po tokių parodymų, akivaizdu, jis į Rusiją sugrįžti jau negalėtų. Tačiau asmenys, kalbėjęsi su juo iš Lietuvos pusės, tokių garantijų nedavė.

Tuomet pulkininkas pasiūlė berods už 6 tūkst. litų mūsų institucijoms nusipirkti istoriškai svarbius žemėlapius – autentiškus Vilniaus ir Lietuvos užėmimo žemėlapius 1991 m. sausio mėn., kuriuos jis irgi turėjo sudeginti. Bet išsaugojo. Jis manė, kad Lietuvai tai turėtų rūpėti.

Su žemėlapių paketu pulkininkas norėjo pateikti dar vieną istoriniu požiūriu gana vertingą dalyką: buvo surašęs savo ranka ir paaiškinimus – maždaug 800 puslapių – apie tai, kas vyko tuo metu, kas buvo suplanuota, detalus žemėlapių išaiškinimas ir pan. Tai yra jis, kaip kariškis, žinojęs visą „virtuvę“ iš vidaus, buvo smulkiai išdėstęs, kas, kaip ir kodėl (esmė – po operacijos Vilniuje M.Gorbačiovas turėjo paskelbti prezidentinį valdymą).

Pirmiausiai tas pasiūlymas buvo išdėstytas tuometiniam premjerui A. Brazauskui. Premjeras pasakė „gerai“, bet pati Vyriausybė šių žemėlapių su 800 psl. paaiškinimų nepirko – šį klausimą pavedė išspręsti Genocido centrui. Genocido centras atsiuntė specialistą, kad šis apžiūrėtų žemėlapius ir įvertintų jų autentiškumą.

Tas buvusio pulkininko ir Genocido centro atstovo susitikimas įvyko Justiniškių seniūnijoje. Aš ir dar keli politikai buvome to liudininkai.

Genocido centro atsiųstas ekspertas žemėlapius įvertino kaip originalius. Tačiau galutinis atsakymas buvo toks – institucija tų žemėlapių su paaiškinimais nepirks, nes neturi pinigų.

„Na, jeigu Lietuvai tokių dalykų nereikia, tai kaip sau norit“, – tarė pulkininkas, parsidavė Justiniškėse turėtą butą ir išvyko į Rusiją. Juoba, kad ir vienas aukštas VSD pareigūnas, kuris, pasak to pulkininko, pas juos, Šiaurės miestelyje, tarnavo GRU, tiesiog maldaute maldavo jo, kad jis greičiau išvyktų į Rusiją, nes, kol pulkininkas randasi Lietuvoje, anas ramiai VSD negali dirbti.

Štai taip Lietuva prarado unikalius istorinius žemėlapius ir pulkininko, sudeginusio Michailo Gorbačiovo telegramą prieš kruvinuosius Sausio įvykius, oficialius parodymus.

Tačiau šiandien siūlome jums nedidelę ištrauką iš tų 800 puslapių to kariškio paaiškinimų apie 1991 m. sausio įvykius ir televizijos bokšto puolimo žemėlapio dalies kopiją.

Informacija TSRS prezidentui – du kartus per parą

„Dar iki 1991-ųjų naujų metų pilnai veikė kosminis ryšys, įrengtas Šiaurės kariniame miestelyje ir Naujininkuose (jaunuolių šaukimo į armiją punktas). Buvo paruoštos 3 malūnsparnių aikštelės – Šiaurės miestelyje, Naujininkuose, į šiaurės rytus nuo Gulbinų (vadavietėje).

Operacijos valdymui paruošti du vadovavimo punktai: pagrindinis – Šiaurės miestelyje, kuriame nuolatos buvo gen. Pulkininkas V.Ačialovas, gen. V.Ovčiarovas, gen. Chachilovas, gen.Caplinas, divizijos vadas gen. Uschopčikas, visų atitinkamų valdybų Maskvoje, SSSR ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovai, Lietuvos SKP CK atstovai.

Antras atsarginis vadovavimo punktas buvo Naujininkuose, karinio komisariato punkte, ten buvo kosminio ryšio priemonės, grupė Pabaltijo karinės apygardos karininkų iš Rygos bei generalinio štabo Maskvoje.

Radioelektroninės kovos kuopa dirbo pagal atskirą karinę programą. SSSR Ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios žvalgybos valdybos darbuotojai užsiėmė tiktai respublikinio KGB karininkų perduodamos informacijos rinkimu ir jos patikrinimu.

Visas radijo, televizijos ir kt. Eteris buvo pilnai paklausomas lietuvių tautybės karininkų, iš karto buvo daromi vertimai, analizė ir paruošti dokumentai ant vadovybės stalo atsidurdavo kas dvi valandos. Du kartus per parą užšifruotais pranešimais buvo išsiunčiama informacija į Maskvą SSSR prezidentui, Gynybos, Vidaus reikalų ministrams, generalinio štabo viršininkui ir SSSR KGB pirmininkui Kriučkovui.

1991 m. sausio 11 d. pagal skubų nurodymą iš Maskvos buvo paruoštas šis planas. Ruošiant planą dalyvavo labai siauras ratas asmenų griežtai užslaptintoje patalpoje. Jį asmeniškai parengė vienas karininkas – pulkininkas iš generalinio štabo operatyvinės valdybos. Visi užrašai, dalių pavadinimai, paaiškinimai buvo atlikti šio karininko ranka. Sausio 12-osios rytą su šiuo planu susipažino iš Maskvos atvykę atstovai. Pritarė ir padėjo savo parašą.

1991 m. sausio 12 d. 12 val. visi karinių dalių vadai pranešė apie pasirengimą „operacijai“.

„Konstitucinės tvarkos SSSR ginkluotomis pajėgomis atstatymo Vilniaus mieste planas“

„Pagal vieningą signalą, vienu metu visose sostinės strategiškai svarbiose vietose pradėti „operaciją“.

1.Specialus SSSR KGB padalinys „Alfa“ MI markės malūnsparniais iš vakarinio valdymo punkto Naujininkuose maršrutu Vilkpėdė-Vingio parkas-Žvėrynas-Aukščiausioji Taryba (atskridimo laikas 5 min.) blokuoja Aukščiausiosios Tarybos pastatą, įsigauna per viršų (per stogą) ir užima įėjimus – duris atidaro AT viduje dirbantis personalas (iš administracijos). Ataka turi prasidėti nuo Neries pusės. Pagrindinį įėjimą blokuoja „Jedinstvos“ darbininkų būriai. Sąjūdžio lyderių izoliacija turi įvykti per 30 min. Buvo tikimasi, kad likvidavus Sąjūdžio vadovybę, susirinkę žmonės pasijustų praradę idėjinius įkvėpėjus ir savarankiškai pradėtų palikinėti rūmus, o rėmimo grupės ir visi, kas susirinko ginti Lietuvos parlamento, išsilakstytų per 5-10 minučių veikiami savisaugos faktoriaus.

AT rūmus iš M.Mažvydo bibliotekos pusės pilnai blokuotų motorizuota šaulių kuopa 8-10 šarvuočių (BTR-70). Rūmų užnugarį ir kairę pusę blokuotų kariniai malūnsparniai. Karinių veiksmų neapmokyti, tiktai pistoletais ir medžiokliniais šautuvais ginkluoti Sąjūdžio žmonės niekaip negalėtų atsilaikyti prieš šarvuotą karinę techniką, puolančią iš žemės ir iš oro. Visam tam buvo numatyta ne daugiau kaip viena valanda.

2.Ministrų tarybos pastatas iš Lenino aikštės pusės turėjo būti atakuotas ir blokuotas motorizuotos kuopos, turinčios 10 vienetų BTR-70, įvairaus kalibro kulkosvaidžius ir automatus. Iš šio pastato užnugario turėjo atakuoti ir blokuoti motorizuotas šaulių būrys su 4 šarvuočiais. Šiuos padalinius numatyta vesti maršrutu: Šiaurės miestelis-Žalgirio g.-Kalvarijų tiltas (dabar Žaliasis)-Neries krantinė. Bendrą vadovavimą šiems padaliniams turėjo 77 pulko vadas plk. A.Garkuša.

3.Lietuvos SSKP CK, socialdemokratų būstinė, Sąjūdžio štabas, Telefonų centrinė stotis, Centrinis paštas, laikraščių redakcijos, Lietuvos bankas (visa tai kompaktiškai buvo išsidėstę beveik vienoje vietoje – Lenino, dabar Gedimino pr.) turėjo būti blokuoto SSSR VRM 42 (konvoinaja) divizijos, kuri turėjo eiti maršrutu: nuo Petro ir Povilo bažnyčios Kosčiuškos gatve. Visi šie pastatai užimami viduje, iš išorės juos užblokavus glaudžiu žiedu. Į pastatus nieko neįleidžiama, iš pastatų niekas neišleidžiamas. Šiai operacijai skiriama ne daugiau kaip 1,5 val.

4.Geležinkelio stotis ir geležinkelio komunikacijos paimamos „apsaugai“ 664 motorizuoto šaulių pulko, vadovaujamo S.Žuko. Visas geležinkelio mazgas apsupamas glaudžiu žiedu visame jo perimetre. Tą turėjo atlikti motorizuotas šaulių batalionas su 35-40 šarvuočių. Šios karinės pajėgos turėjo eiti maršrutu: Šiaurės miestelis- Dzeržinskio gatvė – tiltas per Nerį (dabar Kalvarijų gatvė ir Žaliasis tiltas) – Kapsuko g. – Partizanų g. – Montvilos g. Tam buvo skirtos 2 valandos.

5.Oro uostas ir jo komunikacijos kontroliuojamos 660 motorizuoto šaulių pulko, vadovaujamo plk. N.Zyrianovo. Oro uostas apsupamas ir blokuojamas dviem motorizuotomis šaulių kuopomis – 22 vienetai BTR-70, 4 tankai T-72 Ural ir zenitinė raketinė (batarėja) ZSU-23-4 Šilka (8 vienetai). Viso oro uosto užėmimui numatyta 34 vienetai šarvuotos technikos.

Po oro uosto blokavimo ir užėmimo visos jo tarnybos kontroliuojamos, lėktuvų skrydžiai nutraukiami iki ypatingų nurodymų iš aukščiau. Oro uostas priima ir išleidžia tik specialios paskirties lėktuvus. Dispečerinę tarnybą po užėmimo numatyta pakeisti brigada iš Maskvos Vnukovo, Domodiedovo ir Šeremetjevo aerouostų darbuotojų.

Oro uostas turėjo būti blokuojamas pagal visas karinio mokslo taisykles. (Broneobjekty) turėjo būti užkasti į žemę, turėjo būti paruošta „ugnies“ sistema. Dengimas iš oro turėjo būti atliekamas priešlėktuvinės gynybos pulko priemonėmis, kadangi vietovė atvira ir sudarė manevrų laisvę.

Judėjimo į operacijos vietą maršrutas: Šiaurės miestelis – Dzeržinskio g. (dabar Kalvarijų)-Montvilos g. – Dariaus ir Girėno g. Oro uostui, pakilimo-nusileidimo takams ir visoms komunikacijoms užimti skirta 2-2,5 val.

6.Spaudos rūmai Kosmonautų gatvėje turėjo būti užimti desantininkų iš 76 oro desantinės divizijos, padedant 3 tankams iš 106 tankų pulko. Tankai turėjo būti panaudoti kaip taktinė priemonė dėmesiui atitraukti. Pats pastatas buvo apsuptas kariniais desantiniais šarvuočiais, kadangi ten buvo per maža vietos BTR-ams. Spaudos rūmus reikėjo paimti per 30-40 minučių. Šiai operacijai vadovavo desantinio parašiutininkų pulko vado pavaduotojas, prižiūrint gen.mj. Chalilovui. Šarvuota desantininkų grupė judėjo maršrutu: Šiaurės miestelis – Ozo gatvė – Kosmonautų pr.

7.Televizijos bokšto užėmimo operacija buvo pavesta 379 artilerijos pulko vadui A.Maschadovui. Bokšto apsupimui panaudoti tankai: Šilka – Zsu -23-4, BTR-70, motorizuotas šaulių padalinys. Numatyta, jog kada A.Maschadovas apsups televizijos bokštą glaudžiu ratu, į vidų įsiverš grupė „Alfa“ ir per kelias minutes atjungs visą transliuojančią aparatūrą.

Šarvuočių grupė, vadovaujama A.Maschadovo, judėjo maršrutu: Šiaurės miestelis – Kosmonautų prospektas – televizijos bokštas.

Šios užduoties įvykdymui buvo skirta 2 -2,5 valandos.“

Agentai Vyriausybėje – kvadratukai

Sausio įvykių metu ypatingos užduotys buvo numatytos 107-osios divizijos Ypatingojo skyriaus viršininko Ryžovo agentūrai. Žemėlapyje, kurį teko matyti ir „Karštam komentarui“, agentų buvimo vietos pažymėtos skaičiais, išskyrus Vilnių, Vyriausybės aparatą – ten agentūra pažymėta kvadratėliais be skaičių (tai ypatingo pasitikėjimo agentai).

Žemėlapyje buvo nurodyti šie agentai:

Kaune – 011, 019, 018, 020;

Vilnius – trys kvadratėliai Vyriausybėje (dėl ypatingai aukštų postų skaičiai nepažymėti);

Širvintos – 061;

Maišiagala – 031;

Vievis – 042;

Aukštadvaris – 03;

Lentvaris – 05;

Nemenčinė – 01;

Trakai – 04;

Molėtai – 051;

Ukmergė – 054;

Kėdainiai – 039;

Pabradė – 022;

Mickūnai – 07;

Alytus – 017, 09.

SSSR gniaužtuose

Dar vienas žemėlapis – ekonominio spaudimo Lietuvai planas.

Plano tikslas – sukurti tokias ekonomines, politines bei bet kurios veiklos sąlygos, kurios parodytų, kad Lietuva yra jungtinė SSSR dalis ir atskirai egzistuoti negali bei nuteikti piliečius, jog jie yra nedalomos SSSR dalis.

Plano įgyvendinimas: uždaryti Lietuvos administracinę sieną visu perimetru. Šiam planui įgyvendinti buvo pritrauktos visos Pabaltijo karinės apygardos (dislokuota Rygoje), karinio jūrų laivyno Baltijos laivynas (dislokuota Baltijos ekvatorijoje), Raudonosios vėliavos Baltarusijos karinės apygardos (dislokuota Baltarusijos sostinėje Minske), oro desantiniai daliniai ir karinės-kosminės pajėgos.

Iš šiaurės pusės Lietuvos ir Lenkijos sieną turėjo blokuoti SSSR Valstybinio saugumo komiteto pasienio kariuomenė.

Lietuvos pietvakarių sienos ruožą nuo Vištyčio iki Neringos turėjo kontroliuoti 11-oji obščiavoiskovaja armija, išsidėsčiusi Kaliningrado srityje. Kurių nerija turėjo būti blokuojama tankų padalinio. Geležinkelio mazgą Kybartai – Sovietskas turėjo blokuoti 11 armijos pajėgos. Ruožuose tarp patrulinių postų 24 valandas per parą turėjo patruliuoti šarvuočiai.

Vandens erdvė Kuršių marių – pajūrio zonoje Neringa-Klaipėda-Palanga-Liepoja-Rygos įlanka iki Irbensko turėjo būti kontroliuojama Baltijos karinio jūrų laivyno pajėgomis ir priemonėmis.

Išplaukę į reidą laivai turėjo patruliuoti išilgai visos pakrantės ir sulaikyti bet kokį išplaukiantį ar įplaukiantį laivą.

Sausumos administracinę sieną su Baltarusijos SSR turėjo blokuoti Raudonosios žvaigždės Baltarusijos karinės apygardos pajėgos. Geležinkelio mazgas Kenoje ir geležinkelis į Baltarusiją blokuojamas Baltarusijos karinės apygardos dalių. Vietose pagal Lietuvos sieną patruliuoja šarvuočiai ir aviacinės armijos daliniai.

Netikėtai iškilusių problemų sprendimui buvo numatytos parašiutininkų desantininkų dalys iš 76 oro desantinės divizijos iš Pskovo, kuri turėjo būti dislokuota Vilniuje.

Administracinę sieną su Lenkija turėjo blokuoti Pabaltijo karinės apygardos pajėgos.

Radiotechninę, specialiąją ir kitokią žvalgybą turėjo užtikrinti kosminės ginkluotosios karinės pajėgos, perorganizuodamos vieno iš kosminių objektų virš Lietuvos teritorijos nusitaikymą.

Strateginio dujotiekio „Dašava“ ir jo kompresorinių stočių perėmimas pavestas 107-osios divizijos (dislokacijos vieta – Vilnius) daliniams. „Dašavos“ atšakos į Klaipėdą „gynybą“ turėjo įgyvendinti 3-oji motorizuota šaulių divizija, dislokuota Klaipėdoje.

Naftotiekio „Družba“ magistralė nuo Zarasų iki Mažeikių buvo pavesta perimti tankų divizijos daliniui, dislokuotam Duobelėje, Latvijos Respublikoje.

Strateginiai pramoniniai objektai Klaipėdoje buvo „atiduoti“ 3-ajai motorizuotai šaulių divizijai.

Strateginiai pramoniniai objektai Šiaulių mieste „priklausė“ aviacijos pulkų padaliniams, išsidėsčiusiems Zokniuose.

Už Panevėžio strateginių pramoninių objektų „apsaugą“ atsakė padaliniai iš aviacijos divizijos, dislokuotos Panevėžyje.

Kauno, Jonavos, Kėdainių, Kybartų, Kapsuko, Kalvarijos, Prienų, Alytaus, Vilkaviškio pramoninius objektus turėjo blokuoti 107-oji oro desantinė divizija, dislokuota Kaune.

Vilnių ir jame esančias vyriausybines bei valstybines įstaigas turėjo blokuoti ir „saugoti“ 107-oji motorizuota šaulių divizija, Vidaus reikalų ir geležinkelio brigadų padaliniai.

Pabradė, Nemenčinė, Švenčionys, Švenčionėliai buvo „perduoti“ Pabradės motorizuotai šaulių divizijai.

Ignalinos atominės elektrinės „apsaugą“ turėjo garantuoti sausumos grupuotės, Pabaltijo karinės apygardos ir Vidaus reikalų daliniai.

Priešlėktuvinė oro „apsauga“ buvo pavesta Priešlėktuvinės gynybos ir Pabaltijo karinės apygardos daliniams.

Oro erdvės virš Vilniaus ir Ignalino AE kontrolė pavesta Pabaltijo karinės apygardos zenitinei raketinei brigadai, dislokuotai Visoriuose.

Strateginis tiltas per Nemuną (kelyje Tauragė-Sovietskas) turėjo būti kontroliuojamas 11-osios armijos, dislokuotos Sovietske, dalinių.

Pasipriešinti užsienio techninėms žvalgybos priemonėms buvo visu pajėgumu paruoštas radijo-elektroninės kovos batalionas (įeinantis į 11-osios armijos, kuri buvo dislokuota Kaliningrade, sudėtį), o tiesiogiai veikti Vilniuje atvyko radijo-elektroninės kovos iš Baltarusijos karinės apygardos Baltarusijos (vadovas gen.Šuvaliovas) ir Pabaltijo karinės apygardos pajėgos.

Pasipriešinimui užsienio žvalgybos, antitarybinėms bei „ekstremistinės ir nacionalistinės“ krypties grupuotiems buvo įsakyta pritraukti SSSR Valstybės saugumo komiteto (vadovavo gen. Kriučkovas) ir SSSR Generalinio štabo Vyriausios žvalgybos valdybos (vadovavo gen. Korabelnikovas) pajėgas ir priemones.

Propagandos tarp vietinių gyventojų organizavimui ir vykdymui vyriausioji SSSR armijos ir karinio jūrų laivyno politinė vadovybė sukūrė grupę, kuriai buvo nurodyta glaudžiai bendradarbiauti su centriniu SSKP CK aparatu, vadovaujamu M.Burokevičiaus.

Propagandai buvo numatyta skirti malūnsparnius iš Kauno karinės aviacijos karinių malūnsparnių pulko. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje įsteigti karines spaustuves, įvesti karinių korespondentų, techninio personalo etatus.

Vadovavimas kariniams veiksmams trijose Pabaltijo respublikose pavestas SSSR Gynybos ministro pavaduotojui gen.mj. V.Ačialovui.

Šiems veiksmams vadovauti Lietuvos teritorijoje skiriamas Pabaltijo karinės apygardos viršininko pavaduotojas gen. Ovčiarovas.

Kas sugadino planą?

Štai pagal šį planą 1991-ųjų sausio 13-ąją turėjo būti „paimta“ Lietuva, tačiau įvyko vienas nenumatytas atvejis – užimant TV bokštą Vilniuje, buvo pralietas kraujas. Ir būtent aukos Vilniuje prie TV bokšto ir žaibiška pasaulio reakcija ir lėmė tai, kad tolesnė operacija – per 2 valandas „paimti“ sostinę (Aukščiausioji Taryba, Vyriausybė ir t.t.), o po sostinės užėmimo – ir visą Lietuvą (pagal aukščiau išdėstytą planą) – patyrė fiasko.

Dar daugiau, manau, kad tos aukos prie TV bokšto išgelbėjo ne tik Lietuvą, bet ir Latviją bei Estiją. Nes po pralieto kraujo Vilniuje ir dėl to patirto didžiulio spaudimo TSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas įsakymo dėl prezidentinio įvedimo nepasirašė.Todėl kalbant apie Sausio 13-osios tragediją, manau, nereikėtų kalbėti apie kažkokią abstrakčią TSRS agresiją, o reikėtų sudėlioti akcentus: vyko Lietuvos sugrąžinimo į TSRS operacija, kurios metu M. Gorbačiovas turėjo įvesti prezidentinį valdymą, bet tragedija prie TV bokšto Vilniuje privertė M.Gorbačiovą atsitraukti.

Kai pagaliau aiškiai ir detaliai bus nupieštas 1991-ųjų Sausio 13-osios paveikslas, baigsis ir spekuliacijos: „O tai kam kvietė žmones prie TV bokšto ir parlamento? Nebūtų buvę žmonių, nebūtų ir aukų“. Nes – jeigu ne žmonės, per 2-2,5 valandos būtų „paimtas“ Vilnius (po TV bokšto turėjo sekti Aukščiausios Tarybos užėmimas ir t.t.), ir būtų įvestas tiesioginis valdymas iš Maskvos. Ir kur mes šiandien būtume, ir kokie būtume – nežinia (gal Baltarusijos-Rusijos sąjungos analogas – kokia nors Lietuvos-Rusijos sąjunga).

Beje, apie tai gana atvirai rašo ir to meto liudininkai Lietuvoje uždraustoje Galinos Sapožnikovos knygoje „Išdavystės kaina“. Be abejo, jiems šiais laikais pikta, nes jaučiasi, kad buvo „pakišti“ ir išduoti: vykdė M.Gorbačiovo nurodymus (nes tam, kad būtų įvestas prezidentinis valdymas, turėjo būti atlikti „namų darbai“ Vilniuje), tačiau po kraujo praliejimo M.Gorbačiovas išsigandęs atsitraukė, ir dabar Sausio 13-osios byloje Lietuvoje teisiami jie, „atpirkimo ožiai“. Tuo tarpu M.Gorbačiovas… šildosi Nobelio Taikos premijos spinduliuose.

Taigi, manau, iš tiesų būtų metas baigti kaskart tai vienur, tai kitur pasirodančias spekuliacijas Sausio 13-osios tema, nes esmė yra viena – ir tie, kurie žuvo, ir tie, kurie susirinko prie TV bokšto bei parlamento, yra mūsų Tautos Didvyriai, ir garbė, ir šlovė jiems per amžius. Nes jei ne jie, Michailui Gorbačiovui tebūtų likę padėti parašą ant jau paruošto TSRS prezidento įsakymo dėl prezidentinio valdymo įvedimo Lietuvoje. Niekada to nepamirškite, nes tai – tas pagrindinis kelias. Visa kita – tik takeliai. O kaip sako liaudies išmintis, nemesk kelio dėl takelio.

Komentarai

 

 

 
  1. Artėja 12 valanda.
    Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies Rožančius, 2010 04 27 Jėzaus apreikštas.

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. “План” и “карта” – грубые подделки. Хорошо, что хватило ума такую “липу” не покупать. Еще лучше было бы не публиковать такую дешевку. А вот по поводу ответственности Горбачева вопрос ставится правильно.

    Thumb up 1 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...