Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Sausis 24 Pirmadienis
 

„Terorizmo“ ištakos

2006-11-20 10:33 | Komentarai | Komentarų (25)

Osama bin Ladenas: „Nežudykite musulmonų ir jūsų gyvybei negrės pavojus“

Politika, kaip ir dabartinė ekonomika, negali būti atsieta nuo dorovės ir dvasingumo. Negalime užmiršti, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paties atvaizdą. Nėra tokios ekonomikos, dėl kurios būtų galima aukoti žmogų.

Dabarties pasauliui aktualiausia terorizmo tema, ir, manyčiau, kad iki pačios Paskutinio teismo dienos ji tiek pasaulio bendruomenės sąmonėje, tiek ir stambiausių informacijos agentūrų svarbiausių naujienų sraute nebepraras vyraujančių pozicijų. Jau daugelį metų analizuoju šį pražūtingą reiškinį, drauge su vienminčiais ne kartą atlikau neoficialias gyventojų nuomonės mini-apklausas. Per tą laikotarpį susiklostė mano asmeninis požiūris į „teroro“ problemą, kuris labai skiriasi nuo oficialaus problemos traktavimo. Tačiau apie viską iš eilės.

Pirmiausiai noriu pažymėti, kad nė vienas valstybinis TV kanalas, nė vienas spaudos „oficiozas“ neužčiuopia giluminių vadinamojo „terorizmo“ apraiškų priežasčių. Visi tik konstatuoja jau įvykusį faktą ir daugiausia stengiasi ne tiek šią ligą gydyti, kiek užkirsti kelią jos plitimui. Kaip žinia, neradus ligos priežasties, nuo jos neįmanoma pagyti, galima tik stabdyti tos ligos plėtrą, ją lokalizuoti. Deja, šiuolaikinis dinamiškas gyvenimas žmogui tiesiog nesuteikia pakankamai laiko giliai analizuoti minėtus reiškinius. Jeigu žmogui skauda galvą, jis ima ryti nuskausminančias tabletes. Jei nuo jų tolydžio ima mausti kepenis, daromos analgetikų injekcijos, kurios skausmą apmalšina, r taip tęsiasi iki tol, kol ateina tas laikas, kai bus nebeįmanoma gyventi be stiprių vaistų.

Analoginį procesą galima įžvelgti ir kovoje su ‚teroru“. Jeigu prisikastume iki jo šaknų, mūsų smalsumas leistų suvokti visai kitokią įvykių raidą. Tačiau kol kas apsiribosime iš tokių apmąstymų išplaukiančiais dviem variantais. Pirmasis – mes galbūt neturime supratimo, kaip visuomenę gelbėti nuo terorizmo; antrasis – tas terorizmas tiesiog būtinas, kaip dingstis, įgalinanti siekti kitų, platesnio masto tikslų. Savo samprotavimuose aš linkęs teikti pirmenybę antrajam variantui, t.y. įrodinėti, kad ‚terorizmo‘ kam tai reikia. Tai ir bus išeities taškas.

Pastaraisiais amžiais karai tapo savotišku politikos įrankiu. Būtent karai daugelį politikų tautos akyse užkėlė ant pjedestalo. Tačiau laikai keičiasi, globalizacija ir informacijos technologijos verčia suabejoti tokio įrankio tikslingumu.

Dabar dažnai jau nepakanka tiesiog kurti prieš įvaizdį, formuoti prieš jį nukreiptą visuomenės nuomonę ir galiausiai jį pulti, prieš tai neužsitikrinus globalinių informacijos priemonių paspirties. Jei informacijos srityje karas pralaimimas, to paties likimo sulaukia ir bet kuri karinė operacija. Pavyzdžiui, Kremliaus išprovokuotas karas Čečėnijoje iki tol mažai težinomam Putinui padėjo užkopti į pirmoj valstybės asmens aukštumą, tačiau to karo pasekmės greitai sunaikino vos prasikalusius demokratijos Rusijoje daigelius, ir iškyla Kaukazo konflikto gaisro persimetimo į Rusijos gilumą grėsmė.

Iš anksto suplanuotas „blickrygas“ Artimuosiuose Rytuose Bušą galėjo paversti „teisingumo atpildo“ simboliu, juoba, kad neužmirštos rugsėjo antpuolių prieš Niujorką pamokos. Tačiau šiandien karas kažkodėl ima kelti Amerikos visuomenės skilimo, o po to ir jos totalinės kontrolės grėsmę, o to karo skerdynės imamos tapatinti su „antruoju Vietnamu“. Nors dar ankstoka daryti išvadas apie ką tik pasibaigusį Izraelio-Libano karą, tačiau vienas dalykas jau aiškus tai buvo ne tik mūšis, bet ir žvalgyba, kurioje svarbiausius vaidmenis, mano galva, atliko JAV ir Rusija. O jeigu dar prisiminsime, kad trys pagrindinės pasaulio religijos susiformavo būtent pastarojo karo teritorijoje, kad, pasak visų ankstesnių pranašysčių, čia gali įsipliekti ir paskutinis pasaulio karas, tai netenka abejoti, kad bet kurie šioje žemėje vykstantys konfliktai itin pavojingi visai civilizacijai. Todėl atsižvelgdamas ir įvis mažėjantį energijos išteklių kiekį planetoje, manyčiau, kad visa tai – tik didelės tragedijos pradžia. Nors negaliu tvirtinti, kad visi teroro aktai tarpusavyje susiję ir turi bendrą užsakovą, nė kiek neabejoju, kad jie parankūs daugeliui dabarties politikų.

Pradėsiu nuo analizės vieno pavyzdžio, kuris, mano nuomone, atskleidžia kai kurias sunkiai įžvelgiamas sąsajas. Prisiminkime 2004 metais JAV vykusią prezidento rinkimų kampaniją. Bušui aiškiai pralaimėjus TV debatus pieš Kerį, Beslane tučtuojau įvyksta nežmoniškas įkaitų pagrobimo aktas. Amerikos masinės informacijos priemones jis įgalina eskaluoti gandus apie neva tai gręsiantį pavojų, jog čečėnų kovotojai ir JAV bandysią užgrobti mokyklą. Tai nulemia tučtuojau išaugusį Bušo, kaip karo šalininko, reitingą. Galiausiai viskas sudėliojama į numatytas vietas: Bušas lieka prezidentu, ir karas Irake vis labiau plečiasi; Putinas savo veiksmams gauna “carte blanche“ ir gali pateisinti savo nusikaltimus Kaukaze. Abiem prezidentams bendra tai, kad savo vidaus politikoje jie vis labiau linksta į autoritarinį valdymą. Beje, ši tendencija jaučiama ir Europoje. Pasaulio bendruomenei tikriausiai niekada nebus lemta sužinoti tikrųjų 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro aktų JAV ir rugsėjo 1-osios tragedijos Rusijos Beslane priežasčių. Tačiau kai kurių faktų neįmanoma paneigti.

Likus dviem mėnesiams iki rugsėjo 11-osios teroro aktų, JAV valstybės žinybai 27 metus priklausęs Pasaulio prekybos centras netikėtai už 100 milijonų dolerių per metus buvo 99 metams išnuomotas ponui Silversteinui. Kiekvieną pastatą jis tuoj apdraudė 1,5 milijardo dolerių sumai. Kyla klausimas: kodėl, likus tik porai savaičių iki antpuolio, pastatai buvo išnuomoti privačiam asmeniui? Galima spėti, kad kažkam buvo žinoma, jog įvyks tragedija. Kažką panašaus galima teigti ir apie Beslano tragediją. Vos tik čečėnų pasipriešinimo lyderiui Aslanui Maschadovui sutikus asmeniškai dalyvauti išlaisvinant vaikus ir jam neiškėlus jokių išankstinių sąlygų, po dviejų valandų prasidėjo šturmas pastato, kuriame buvo laikomi įkaitai. Reiktų pabrėžti ir tą faktą, kad šturmo išvakarėse buvo neutralizuoti autoritetingi ir patikimi žurnalistai, tarp kurių buvo Ana Politkovskaja ir Andrejus Babickis. Ir šiuo atveju galima daryti tik vieną prielaidą: tuo metu valdžia buvo visai nesuinteresuota užkirsti kelią kraujo praliejimui.

Tačiau sugrįžkime prie pirmojo iš minėtų variantų, o būtent: mes nesuvokiame tikrųjų priežasčių, dėl kurių griebiamasi teroro, nežinome, kaip jį atremti. Ryšium su tuo vertėtų prisiminti netolimos praeities įvykius, kurie prasidėjo praėjusio amžiaus šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose. Mano galva, būtent minėtu laiko tarpu pradėjo reikštis pirmieji aptariamos ligos simptomai.

Jau šeštajame dešimtmetyje Europos civilizacijai iškilo alternatyva, ar verta pasukti keliu, vedančiu link vieningos pasaulio vyriausybės sukūrimo. Šios koncepcijos pradininkas – tūlas Miltonas Firdmanas. Daugelio to meto analitikų nuomone, tokia politika negali išsiversti be diktatūros ir prievartos. Aštuntojo dešimtmečio viduryje Tarptautinio valiutos fondo Pasaulio bankas žmonijos raidą vėl nukreipė atgal į feodalizmą. Aš linkęs manyti, kad iki sovietinės imperijos griūties Vakaruose egzistavęs tokių sąvokų, kaip demokratija, lygybė ir laisvė, įvaizdis šaltajame kare prieš TSRS buvo naudojamas kaip ideologinis ginklas. Kai nebeliko dviejų pasaulių priešpriešos, dingo ir „laisvojo pasaulio“ iliuzijos būtinybė.

Globaliai mąstant tampa akivaizdu, jog pasaulyje vėl susiklostė feodalinė gyvenimo sankloda, kurios sąlygomis daugelis planetos gyventojų pasmerkti vergovei. Pateiksiu žiupsnelį statistikos. Praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje 24 pasauli šalims, kuriose gyvena 14,5 procentų planetos gyventojų, teko 80 procentų viso pasaulio BVP; 15 procentų BVP – 63 šalims, kurių gyventojai sudarė 31,5 procento visos žmonijos; vos 5 procentai – 45 šalims, turėjusioms 55 procentus (!) visų pasaulio gyventojų. Taigi 80 procentų gyventojų beveik nedalyvauja pasaulio ekonomikos procesuose ir netenka abejoti, kad vis labiau plėtojantis informacijos technologijoms, augs ir didžiumos žmonių nepasitenkinimas savo gyvenimu ir buitimi. Anksčiau jei tiesiog nežinojo, kaip gyvena žmonės šalyse, esančiose už tūkstančių kilometrų. Šiandien vis daugiau žmonių ima suvokti savo ekonominę nelygybę, o, kita vertus, jiems patiems tenka atlaikyti vis labiau jaučiamą industriniu požiūriu išsivysčiusių šalių spaudimą.

Prisiminkime Izraelio-Palestinos konfliktą ir pamėginkime jį nagrinėti, remdamiesi Izraelio tyrinėjimų centro „Mossana“ dokumentais. Nacionalinio draudimo instituto („Bituah Leumi“) parengta ataskaita apie skurdą atskleidžia nerimą keliančius faktus apie šalies visuomenę, o ypač arabų bendruomenę. Iš 1,6 milijono skurstančių Izraelio gyventojų 40 procentų sudaro arabai. Tai procentiniu požiūriu didelis ir neproporcingas skaičius, nes arabų skaičius nesiekia nė penktadali šalies gyventojų. Dar labiau sunerimti verčia skaičius arabų vaikų, augančių šeimose, kurios peržengė skurdo ribą. 60 procentų visų arabų šeimų vaikų – skursnos, o, palyginti su visais skurdžiose šalies šeimose augančiais vaikais, mažieji arabai sudaro pusę visų šalies vargingų vaikų. Gazos ruože padėtis žymiai blogesnė – čia vargstančių arabų šeimų procentas tris kartus viršija atitinkamą visos šalies arabų šeimų, gyvenančių žemiau skurdo ribos, rodiklį.

Centras „Mossana“ jau yra pranešęs apie tai, kad per pastarųjų 15 metų laiko tarpsnį Izraelyje vis gausėja skurstančių arabų. Pasak minėto centro ekonomisto Amino Fareso, „Vyriausybė nieko nedaro, kad pakeistų tokią padėtį. Nėra rimtos programos, kurioje būtų numatyta, kaip įveikti šį negatyvų visuomenės reiškinį“. Centras pažymi, kad arabų gyvenvietėms skirta mažiau kaip 4 procentai visų valstybės biudžeto plėtros lėšų. Valdžia tiesiog nieko nedaro, kad rajonuose, kuriuose kompaktiškai gyvena arabai, gyventojams būtų sudarytos galimybės įsidarbinti. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios toks didelis procentas arabų, piliečių, gyvenančių žemiau skurdo ribos lygio.

Nesunku nuspėti, kas stumia žmones link vadinamojo „terorizmo“. Neseniai jau esu užsiminęs apie tai, kad, nerasdami išeities, žmonės priversti prašyti malonės paskutinėje, pačioje aukščiausioje instancijoje, kurią valdo Dievas. Civilizacija tokius žmones tučtuojau apkrikštijo ‚religinių ekstremistų“ vardu. O kas juos tokiais pavertė? Niekam ne paslaptis, kad kasmet pasaulyje vis sunkiau, o kartais ir visai neįmanoma surasti tiesą. Feodalinės sandaros rinkos sistema paprastai taip veikia: „aš tau, tu man“. Tačiau daugelis tiesiog neturi ko duoti. Tai ką gi belieka žmonėms daryti šiame beprotiškame pasaulyje?

Terorizmo negalima įveikti bombomis ir kitomis prievartos priemonėmis. Šioje srityje galioja elementarus fizikos dėsnis, visai nepavaldus žmogus: „Veiksmas lygus atoveiksmiui, tik priešingos krypties“ arba jo analogas: „Prievarta gimdo tik prievartą“. Nors esu bet kokios prievartos priešininkas, man, kaip ir daugeliui kitų, labiau suprantami ne Bušo postringavimai, o teroristo Osamos bin – Ladeno žodžiais trumpai drūtai išdėstyta jo pozicija: „Nežudykite musulmonų ir jūsų gyvybei negrės pavojus“. Necituosiu viso jo kreipimosi, tačiau esu įsitikinęs, kad ateityje į tokią poziciją visiems reikės atsižvelgti.

Dabar žmonija turi tik dvi alternatyvas.

Pirmoji iš jų – karas ir visiškas civilizacijos sunaikinimas; antroji – „apskritas stalas“, prie kurio susėstų visos besiderančios pusės. Pastarasis kelias, suprantama, nepriimtinas industrijos ir politikos magnatams. Tačiau pastarųjų skaičių galima pirštais suskaičiuoti, o paprastų žmonių yra milijardai. Manyčiau, kad magnatams galiausiai teks vienu ar kitu būdu dalytis su kitais tuo, ką yra sukaupę ir galiausiai priimti jiems siūlomas sąlygas. Priešingu atveju jie anksčiau ar vėliau gali visko netekti.

Baigdamas norėčiau pažymėti, kad dabartinei civilizacijai didžiausia grėsmė – netekti dorovinių ir dvasinių pagrindų, kuriuos žmogui suteikė Kūrėjas. Todėl mus išgelbėti gali ne ginklavimosi varžybos, o tų pagrindų atkūrimas.

Jaras Valiukėnas

Vilnius

Komentarai

 

 

 
 1. buenas acabo de enterarme de tu website y la verdad es que me parece genial no sabia de mas personas interesadas en estos temas, aqui tienes un nuevo lector que seguira visitandote abitualmente.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. muy buenas acabo de enterarme de tu webblog y la verdad es que me parece muy bueno no sabia de mas personas interesadas en estos temas, aqui tienes un nuevo lector que seguira visitandote a diario.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. buenos dias acabo de enterarme de tu website y la verdad es que me parece excelente no sabia de mas personas interesadas en estos temas, aqui tienes un nuevo lector que seguira visitandote quincenalmente.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. buenos dias acabo de enterarme de tu blog y la verdad es que me parece estupendo no sabia de mas personas interesadas en estos temas, aqui tienes un nuevo lector que seguira visitandote a diario.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. You could certainly see your skills in the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a very smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info. Thank you for the post. I’ll definitely return.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Hello, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, could check this? IE still is the marketplace leader and a huge section of people will omit your excellent writing because of this problem.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Its like you read my mind! You seem to understand a lot about this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you simply can do with some percent to drive the message home a bit, however other than that, that is fantastic blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. I do enjoy the manner in which you have framed this specific issue and it really does offer us some fodder for thought. Nonetheless, because of just what I have personally seen, I only wish as the responses pack on that folks remain on issue and not get started on a soap box regarding the news of the day. All the same, thank you for this exceptional point and whilst I do not necessarily agree with it in totality, I respect your point of view.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. I have to say that for the last few of hours i have been hooked by the amazing posts on this blog. Keep up the great work.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Jos visiškai puikus “YouTube” vaizdo kokybės atžvilgiu , tikrai geras , jo kokybė yra tikrai pastebimas .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. NBA picks are tough to make if you don’t handle betting like a company. If you spend enough time examining match ups, considering stats, and searching by means of different ideologies, you will finish up making huge strides, but if you just randomly pick, you are going to lose more frequently then you win.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. This amazing information seems fresh in fact usually takes a little while walking around on the internet, I have to admit that I adore

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Good – I ought to definitely pronounce, impressed along with your web site. I needed no trouble navigating through all tabs as well as related info turned out to be truly easy for you to do to take over. Not long found whatever i wished for before you know it in the least. Reasonably unusual. May appreciate it people who add forums or something, site theme . a tones path for your client to convey. Excellent task..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. whoah this blog is fantastic i love reading your posts. Sustain the good work! You know, many rrndividuals are hunting around just for this info, you could aid them greatly.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. The following time I learn a internet weblog, I hope that it doesn’t disappoint me as a great deal as this one. I mean, I do know it was my choice to find out, but I positively thought you’d have 1 thing involving to say. All I hear is a bunch of whining about some thing that you possibly can fix in the event you weren’t too busy looking for attention.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...