Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

„Paleiskite mums Barabą“

2010-05-18 15:55 | Kultūra | Komentarų (67)

Vidmantė Jasukaitytė

Taip šaukė minia, susirinkusi pretoriumo aikštėje prieš du tūkstančius metų, kai Romos prokuratorius Pontijus Pilotas, neradęs Jėzaus kaltės, dar sykį kreipėsi į minią:

-Tai kurį jums paleisti? Plėšiką, žmogžudį Barabą ar šį, kuris yra jūsų karalius?

-Barabą. Paleiskite mums Barabą, – stūgavo jaunu vynu prigirdyta minia. Kol Prokuratorius buvo laikinai palikęs Pretorumą, Hananijas pasiunė jaunas merginas ir moteris nešioti miniai vyną ir barstė smulkius pinigėlius: „Ant kryžiaus jį. Jeigu tu neišspręsi šios bylos teisingai ir sugadinsi mums šventę, – mes skųsimės Imperatoriui“.

-Ant kryžiaus jį. Ant kryžiaus jį, – girdėjosi apduję balsai.

-Gerai, – nusileido Pilotas, – tada patys atsakysite už jį, – atneškite man vandens, – paliepė, – nusiplaunu rankas.

-Tekrinta jo kraujas ant mūsų ir mūsų vaikų galvų, – skandavo minia, kai pilotas mazgojosi švariu vandeniu, – Ant kryžiaus jį.

Maždaug taip vystėsi tragedija, kuri turėjo tapti amžinu pasaulio moralės testu. Tragedija tarp kaltės ir nekaltumo, tarp tiesos ir neteisybės. Tarp fiziškai pažeidžiamo, neapsaugo nekalto žmogaus ir melagingų įstatymų vykdytojų.

Tada, kaip matome, įstatymai irgi buvo tokie, kad juos visad būtų galima panaudoti apsaugant stipriųjų interesus ir pašalinti jiems iš kelio teisiuosius.

Kai kur ši tragedija tapo pamoka. Keitėsi pasaulio moralės normos, oficialioji tiesos vertė buvo iškelta ir įvertinta filosofų. Tačiau tie, kas nūnai mūsų krašte kuria įstatymus, nei filosofijos, nei amžinosios klasiko kūrinio nėra skaitę, o jei ir skaitė, – nepasivargino permąstyti, kame vis tik minios tragedija ir ką reiškia dviveidiškas rankų nusiplovimas. Juo labiau neįvertino, kad tokia auka turi pasaulį keičiančią galią.

Nūnai prieš aukščiausius teisėjus mūsų valstybės Pretoriume stovi maža mergaitė, kurios tėvas, visais įmanomais legaliais būdais stengęsis apsaugoti jos vaikystę nuo iškrypėlių gviešimosi, jau nužudytas. Negana to, jos tėvas, kaip ir kadaise Jėzus, apkaltintas pačiomis baisiausiomis nuodėmėmis. Dabar reikia pašalinti mergaitę, kad kada nors, kai dėdė pedofilas bus koks nors teisingumo ministras, neatvažiuotų iš kokios nors Barselonos, Paryžiaus ar Monako puiki, išsilavinusi moteris ir nepasakytų:

-Reikalauju iškelti bylą šiam ministrui, kuris mane mažą niekino, prievartavo, kuris nužudė mano tėvą, vienintelį mano gynėją.

Reikia tą vaiką pašalinti kuo skubiau ir nėra geresnio būdo, kaip atiduoti ją pardavinėjusiai motinai, kad jos būtų išvežtos iš Lietuvos „pagal liudininkų apsaugos programą“, t.y., kad jos dingtų iš viso – neva būtų pakeistos pavardės, asmenybę liudijantys duomenys, neskelbiama gyvenamoji vieta.

Žinome arba nujaučiame, ką tai reiškia. Tik pasakykite, susimildami, su kokia valstybe sudarėte susitarimą dėl motinos ir jos dukters apsaugos? Į kurią pusę ruošiatės vežti? Atrodo, kad tokios pusės kaip ir nėra?..

Fariziejai, įstatymų „sergėtojai“, barsto smulkias monetas – jas pagriebia vienas kitas žurnalistas, ropomis šliaužiodami renka politikai – Seimo nariai, o kai kurie „Hananijo klano“ palaimintieji šaukia – ant kryžiaus ją, ant kryžiaus, tą žmogžudžio dukterį.

Mergaitės kryžius, kurį ji neš visą gyvenimą, – neatsakinga jos motina, pasiklydusi vertybėse, kuri, mutavusi pagal mažų smegenėlių iškreiptą rinkos dėsnį, pardavė už pinigus brangiausia, ką žmogus pasaulyje gali turėti, – savo dukrelės vaikystę ir savo vyro, jos tėvo gyvybę.

Jos tėvas, tiksliai kaip niekas kitas, vienareikšmiškai įvardijo, kas yra tie žmonės. „Tai velniai. Jie yra velniai“, – konstatavo tėvas įsikūnijusį juodžiausią blogį, koks tik įmanomas, – jie yra velniai. Tiksliai išreikštas mitinės ir mistinės būtybės įsikūnijimas žmoguje, – jie yra velniai.

Garsioji regėtoja Ona Kotryna Emerych irgi rašė, kad Kristaus persekiojime ir nukryžiavime dalyvavo žemiausių aistrų pasaulio jėgos. Šiandieną matome jų dalyvavimą labai jau šiuolaikišku pavidalu – jos, pasirodo, niekur nedingo, jos visada randa kur susisukti savo gūžtą ir dažniausiai tai yra įstatymus leidžiančių, įtakojančių ir turinčių galią jų vykdymui valstybinių, politinių asmenų galvos. Bedvasės, pinigų šlamėjimu arba naudos artumu apspinduliuotos galvos.

Kas tie žmonės, kuriuos išrinko tauta, bet kurie šiandien visiškai pamina tautos valią ir pataikauja klanams, chuntai, oligarchams? Ypač dabar, kai žmonės savo kūnais gina mažą mergaitę, o jie, pasinaudodami tų pačių žmonių jiems suteikta tribūna, ne tik stengiasi ją atiduoti į neatsakingos motinos rankas, kuri, beje, jau visiškai nebevaldo situacijos, – apie tai liudija nuolatinė prie jos budinti apsauga… Motina yra saugoma, kad neišlaikius nervams, neprabiltų, ką žino…

Fariziejai…

Socialdemokratai, kurie visą laiką demonstravo savo gailestingumą dabartinės valdančiosios daugumos „nustekentai“ tautai, kurie skelbia neva aukščiausius tautos palaikymo reitingus, staiga ima pulti Prezidentę, neva ji kapojanti galvas teisėtvarkai, neleidžianti savarankiškai dirbti teismams, kurie akivaizdžiai šiandien yra įtakojami įtakingų valstybinių pedofilų klano labiau negu bet kas bet kada buvo įtakotas. Negana to, ponas Juozas Olekas visiškai nedviprasmiškai pasisako, kad mergaitė turi būti nedelsiant atiduota motinai, nes to reikalaujantis įstatymas.

Ponas Olekai, yra liudininkai, aktyvūs, sąmoningi, profesionalūs liudininkai, kurie dalyvavo tiriant bylą jūsų autoįvykio, kuris nusinešė žmonių gyvybes… Ar jūs ir dabar dar nežinote, koks „guminis“ tampa įstatymas, kai juo naudojasi suinteresuoti valdžios vyrai? Negi reikia priminti?

O ponas Šimašius, Teisingumo ministras, savo spaudimu atiduoti mergaitę motinai, kad ji kuo greičiau būtų išdanginta iš Lietuvos, kada net neprofesionalo akimis matosi bylos tyrimo spragos, kuriose ne tik uodai gali snapą įkišti, bet ir visas nutukęs pedofilas pralįsti, akivaizdžiai pademonstravo, kad yra profesiškai ir moraliai nesubrendęs dirbti tokiame poste ir užimti Teisingumo ministro pareigas.

O ponas Premjeras? Ką kalba ponas premjeras? Gal tikisi taip sumažinsiąs opozicijos rūstybę ir šiuo korumpuotu susitarimu prailginsiąs savo, kaip valdančios daugumos Premjero, būtį, jeigu teigia, kad mergaitė turi būti atiduota Stankūnaitei, „jei mes gyvename teisinėje valstybėje“?

Ne, ponas Kubiliau. Ne… Mes, deja negyvename teisinėje valstybėje. Ir pats tą gerai suprantate, jei vyksta jums gerai žinomi slapti susitarimai tarp įtakingų valstybės asmenų ir, pvz., Olimpyc Casino arba, kad ir Gazpromo. Tai ne teisinė valstybė – Lietuva šiandien yra nusikaltėlių chuntos valdoma policinė valstybė, kurioje vyrauja prievartos mentalitetas, ir jūs tą gerai žinote. Padarykite ką nors – skubiai, nedelsiant, kad mūsų visų, o ne vien „jūsų“ Valstybė taptų teisine, – skubiai priimkite antikorupcinių įstatymų paketą, skubiai svarstykite S.Stomos pateiktą pataisą dėl laiko, išdirbto prokuratūros sistemoje, skiriant Generalinį prokurorą. Ir atriškite rankas Prezidentei rinktis iš jaunesnių, europinio išsilavinimo ir universalios vertybių sistemos suformuoto mentaliteto teisininkų. Skubiai pakeiskite ką nors taip, kad ši byla būtų peržiūrėta iš naujo naujos galvosenos ir kitokios profesinės atsakomybės specialistų, nes šioje byloje yra nuslėpti faktai, be jokių abejonių galintys pakeisti bylos tyrimo išvadas. Nuslėptos telefoninių pokalbių išklotinės ir, svarbiausia, nuslėpta, kad mergaite buvo operuota. Jei šis faktas nebūtų nuslėptas, neišvengiamai Stankūnaitė atsidurtų kaltinamųjų tarpe.

Taigi – ko siekiate, ponai fariziejai – nukryžiuoti mergaitę? Tą ir darote. Tačiau pagalvokite apie savo vaikus ir anūkus pedofilų valstybėje, kurią jūs nūnai toleruojate ir kurioje paliksite savo palikuonis gyventi. Jeigu save laikote kitokiais, negu apie jus manome, inicijuokite, kad šalia užsienio ekspertų, kurie pakviesti dar kartą tirti mergaitės tėvo mirties priežastis, būtų pakviesti ir geriausi panašių bylų tyrimo ekspertai. Tikrai nepriklausomi ir tikrai iš svetur. To nepadarysite, nes patys žinote arba nujaučiate, kaip įklimptų kuris nors jus dengti suinteresuotas prokuroras. Byla turėtų būti iškelta jiems – totalinė byla.

Didžią mįslę įminė ir ponas Čilinskas, akivaizdžiai atskleisdamas, ką remia jo įkurtas Jungtinis demokratinis judėjimas. Iki šiol šis judėjimas, atrodo, „kovojo“ už teisybę ir būtinai – prieš oligarchus. „Oligarchai“ – tai numestas kaulas pavargusiai ir nuskurdintai miniai, kurią tikimasi paruošti „didžiajai spalio socialistinei revoliucijai“, kurios barkikadų užnugaryje už valstybės valdymo stalo susės tie patys, kurie iki šiol tą valstybę skurdino pusiau legaliai. Dabar jie tikisi tapti legalūs.

Tačiau tikrai ne oligarchai prievartauja mažametes, iki trejų metukų, mergytes, kurias jiems į griežtai konspiruotas vietas atveža pasamdytos auklės, kada tėveliai ir nesapnuoja, kur atsiduria jų kūdikėliai, išėję su tokia auklyte pasivažinėti po gryną orą… Ir kas naudojama vietoje žinduko…

Seimo nariai, kurių tik penketas (A.Stancikienė, S.Stoma, K.Uoka, G.Songaila, R.Kupčinskas) sugebėjo kreiptis į aukščiausią valstybės asmenį – Prezidentę, kad mergaitė būtų apsaugota nuo jai gręsiančių akivaizdžių pavojų – vieninteliais gali vadintis tikrai vykdančiais tautos valią. Visi kiti – Erodo laikų arba okupacijos pradžios Lietuvoje laikų fariziejai, galintys parašyti „donosą“ ant savo kaimyno, galintys pasirašyti po išvežimo į Sibirą protokolu, galintys slapta išduoti, pasmerkti, net nužudyti. Simuliakrinė struktūra su judančiais simuliakriukais – štai kas tie dabartinės „teisinės valstybės“ šaukliai.

Nuo pat šios baisios istorijos pradžios širdimi ir žodžiu aktyviai esu mergaitės ir jos tėvo Tiesos pusėje. Todėl, kad pati esu nukentėjusi nuo nepriklausomos Lietuvos teisėtvarkos, todėl, kad iš arti mačiau ir A. Paulausko, ir G.Jasaičio, ir A.Valantino, ir V.Greičiaus, ir kitų garsių „teisininkų“ požiūrį į Teisingumą bei Įstatymą.

Todėl šiandiena didžiausios mano pagarbos nusipelno Profesorius Vytautas Landsbergis, kuris niekada nesuabejojo, kad šiame bylos tyrime yra paslėpta daug juodų siūlų, kuris visada buvo už tai, kad maža mergaitė būtų apsaugota ir pats dalyvavo inicijuojant jos apsaugą. Kuris, tikėtina, savo autoritetu dar gali prisidėti, kad jo įkurtos partijos vertybės nebūtų amžinai drumzlinos, ir kurio paties autoritetą šiandien stengiamasi sumenkinti. Tačiau negalima paslėpti Tiesos bei Išminties. Pakanka perskaityti Profesoriaus straipsnį, ir buki interneto komentarai lieka nykstamai mažos reikšmės.

Didžiausios pagarbos nusipelno ir Prezidentė, kuri šiandiena, žinodama, kaip surištos jos rankos, kaip stebimas kiekvienas jos žingsnis ir žodis, kaip aktyviai ir gudriai planuojama sukurti palankias sąlygas jos apkaltai (!!!), paskelbė savo Pareiškimą, kuris stabdo korumpuotų, nepadorių ar nuo pedofilų klano priklausomų politikų pasisakymus dėl mergaitės atidavimo jos biologinei motinai. Tačiau „karstelis“ čia slypi „teisinėse priemonėse“. Prezidentė negali kitaip išsireikšti, tačiau, be jokios abejonės, pagal visuomenės reakciją, negali nesuprasti, kad ši byla buvo tiriama naudojantis antiteisinėmis priemonėmis. Dabar reikia pasiekti, kad antiteisinės priemonės taptų akivaizdžios, o jų akivaizdumą kol kas vertina tie patys korumpuoti, pedofilus nusikaltėlius ginantys prokurorai.

Štai čia ir reikia Premjero A. Kubiliaus, Seimo pirmininkės I. Degutienės, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovo S. Šedbaro, partijų bei frakcijų vadovų pastangų, kad tyrimo kokybę kuo greičiau įvertintų nekorumpuoti specialistai.

Taigi, ponas Kubiliau ir ponia Seimo Pirmininke – jei jau manote, kad gyvename teisinėje valstybėje – pirmyn! – skubiai pateikite ir svarstykite pataisas, įgalinančias tai atlikti.

Šių eilučių autorei yra žinomi kai kurie chuntai nepaklusnios Prezidentės sukompromitavimo planai. Vienas iš jų – sukurti visuomenėje opiniją, neva Prezidentė seniai žinojusi apie D.Kedžio areštą, kurį atliko VSD tarnybos pagal kažkokį antiteroristinį modelį, ir neva Prezidentė žinojusi, jog Drąsius Kedys jau nebegyvas, kada jo kūnas dar nebuvo aptiktas. Tai rodo bręstantį bandymą padaryti Prezidentę tarsi nusikaltimo bendrininke ir taip, šantažuojant ją visą kadenciją, išsaugoti tas Prokuratūros galvas, kurios taip brangios socialdemokratams.

Tačiau – tai nepavyks!

Nepavyks ir viskas.

Todėl, kad net pokario tardymų ir kaulų laužymo kalėjimuose laikais buvo sušaudytas ne vienas sovietinis tardytojas čekistas, kai Maskvą pasiekdavo informacija apie „liaudies priešų“ tardymo būdus. Čekistinė moralė kartkartėmis nusiplaudavo savo kruviną veidą, kad okupuotų tautų arba „tarybinės liaudies“ akivaizdoje atrodytų švaresnė. Taip buvo sušaudyti Abakumovas, Frolovas ir nemažai kitų.

Šiandiena nebereikia rašyti laiškų į Maskvą – žūtbūtinis teisybės troškimas jau įsiskverbė ir į Lietuvos žmonių širdis taip giliai, kad jie jau pasiryžę aukotis. Ir jie tą daro. Jau nebepavyksta spekuliuoti laisvos, nepriklausomos Lietuvos teisėtvarka ar teisine sistema, visi gana ilgai stebėjo savo gyvenimą sudaužytų veidrodžių realybėje..

Todėl šio nusikaltimo tiek sumanytojai, tiek vykdytojai tikrai išaiškės. Jie išaiškės labai greitai. Jie tikrai išaiškės – jau dabar jie aiškūs, o kad atsiras, kas sudeda teisinius taškus, – galime neabejoti. Ir kokia apkalta bebūtų grasinama Prezidentei, jei taip įvyktų, tauta ją išrinks antrą kartą.

Ir dar…

Mieli bičiuliai, brangūs Lietuvos žmonės, kurie ginate mažą mergaitę nuo tikrų įsikūnijusio šėtono išperų – juk žinote, kad visuomeniniai judėjimai turi teisę dalyvauti rinkimuose. Eikite su mergaitės tėvelio Drąsiaus Kedžio judėjimu, su Kitokios Lietuvos judėjimu į savivaldybių rinkimus. Čia reali galimybė pačiu demokratiškiausiu būdu pakeisti Lietuvą. Laimėkite savivaldybių rinkimuose. Sėkmės! Ir tepadeda jums Dievas.

Tie kurie šiandien sąmoningai meluodami šaukia: „tekrinta mergaitės ir jos tėvo kraujas ant mūsų ir mūsų vaikų galvos“, – patirs tai. Nes yra Dėsniai, galingesni už iškrypėlių paslaptis ir jų tarpusavio įsipareigojimus.

2010-05-18

Komentarai

 

 

 
 1. Senai senai pries gera penkiolika metu vienas garsus Vilniaus verslininkas dar gerokai pries netiketa savo mirti jauname amziuje, pasake,kad Lietuvos valdzioje yra daugybe "zydru" arba biseksualiu vyru.Ir paminejo taji aprasyta straipsnyje su peteliske. Tada aisku ,kad nusterome ir negalejome patiketi…sake ,kad juju zmonos/ar drauges/ ir kartais ju vaikai tai tik -pareiga,o malonumai…na patys suprantate.Ir ju yra gan nemazai toj stovykloje.Stai kodel tie ponai dabar ir pasisako,kad Tautos Mergaite -D.Kedyte reikia grazinti biologinei Motinai,kuri galimai/ar jos meiluziai/ ir tiekdavo jiems zaliava,sakydama:pakentek!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Gerbiama Vidmante,aciu Jums uz siuos straipsnius,kurie,siuo metu,kaip oras,kaip tikejimo dvasia reikalingi mums,palaikantiems sia akcija!Zodziai i sirdi is sirdies!
  Aciu Jums.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. …Turim šaunią prezidentę,reikia ją palaikyti ir saugoti. Tie,kurie puola prezidentę yra neišmanėliai arba Lietuvos priešai. PUIKUS STRAIPSNIS. AČIU.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Himnas

  Skaičiau, žinau, kad Lietuva, tėvynė mūsų,

  bet nežinau, iš kokio krašto himnas kilęs.

  Gal knygnešiai jį parnešė krepšy iš prūsų?

  Profesorius Bumblys jį atkasė prie Nilo?

  Ne vienas jis, ne vieną tėvą jis turėjo:

  Kudirką, Lvovą, Venclovą ir vėl Kudirką.

  O kiek aukštų pirkėjų – pardavėjų

  jį keitė, draudė, pardavė ir vėl nupirko!

  Išdykęs buvo, nes nežinom apie mamą.

  Turėjo ją? Ar nekaltai jis prasidėjo?

  Neradom faktų, ar aptiko gimtą namą

  ir ar turėjo aukšto rango pribuvėją.

  Net kalba, lenkų ponas, muziką įstatė.

  Rytinis vėjas derino prie balalaikos.

  Kai šiandien jis prabyla – stingsta visos katės

  ir stoja ąžuolais senelis, tėvas, vaikas.

  Tu čia. Kol „Tautiška giesmė“ skambės, aš būsiu.

  Man pasakyk, iš kokio kraujo himnas kilęs?

  Mes giedame už Lietuvą, tėvynę mūsų.

  Ataidi Trakai, Nemunas, Punia ir šilas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Tyčia ar netyčia kažkas pakomentavo mano nick’u (žr. 05 18 21 58). Koks bebūtų, tai ne mano komentaras. Norėčiau nuraminti valdžią, bijančią, kad tauta dabar panašiu būdu nevykdys kiekvieno teismo kiekvieną sprendimą. Sprendimas atiduoti Mergaitę įtariamo pedofilo draugei yra unikalus, išskirtinis, su sveiku protu besipykstantis, tiesos nustatymą byloje iš anksto žlugdantis, tam tikslui ir suplanuotas, todėl jam ir pasipriešinta. Tegu daugiau nebūna tokių niekšiškai "gudrių" sprendimų, ir viskas bus OK

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Kazkas vis nerimsta su "buduliais" ir "runkeliais". Juk ir taip aisku blaiviai mastantys, issilavine zmones uz Kedzio seima. Taip pat kaip ir neissilavine, kurie turi sirdis ir sazines neparduotas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. puikiai parašyta.Kada mūsų inteligentai ir visokie šaumenai lindi apkasuose, jūs drąsiai stojate tiesos pusėn.Ačiū jums.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. straipsnis. Baisu kas darosi Lietuvoje, jau tiesiog atvirai dienos sviesoje zudomi zmones ir saltu veidu aiskinama, kad paspringo… prievartaujami vaikai su prokuraturos ir visos "teisetvarkos" pritarimu ir laiminimu… Kas bus toliau, kokioje sayje gyvens vaikai jei ir toliau sita nusikalteliu chunta vadovaus Lietuvai?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Kubiloidai nevieningi. Juos sudraske valinskas, susipykes su Diniumi.Rinkote jokerius tai ir turime dabar.Kubiloidu vos vos daugiau. Visi dalykai turi pirmiausiai pereiti per komitetus, o tik paskui buti svarstomi.Teises komitetui vadovauja Sudbaras.Ko noreti is tokio daugumiecio. O gal jis igi vazinejo i vaiku namus? apie ka kalbejo kadaise kudabiene per laida – manau kad apie ji ir dar viena. Nesmeisk prezidentes, nes giedi pedu giesmele ir bandai mu6ti jos autoriteta. Nei6degs. Gerai, kad vidmante isdesto viska aiskiai. Mus priesai – idijotai, kurie taip raso.Ir kurie tokiu budu padeda korumpuotiem juodiem prokuroram

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. prezidente kartu su kubiloidas seniai galejo isvalyti Lietuvos seima ir teisesauga, bet to nepadare ir pasirinko pedofilu puse…MES JIEMS SUTEIKEME VISAS GALIAS, O TIE PARAZITAI JAS PANAUDOJO PRIES MUS…MES ESAME JU PRIESAS NR1, O PEDOFILAI IR ZMOGZUDZIAI YRA JU DRAUGAI…KAZI AR TIK NEBUS VISKAS IR SUPLANUOTA SEIME IR PREZIDENTUROJE???? o dar durnas PUKAS padus prezidentei gatavas islaizyti…apkaltos neimanoma pradeti be 2/3 seimo daugumos palaikymo, o juk konservai turi daugiau vietu nei 1/3 TAI KAME BAIMES???? NEGI JIE IR YRA TO PEDOFILINIO KLANO LYDERIAI IR DABAR BIJO TAUTOS SAJUDZIO???

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Pasibaigė dorų žmnių kantrybė, prieš gedingą teismo sprendimą, atiduoti mergaitę Stankūnaitei pardavinėjusiai ją pedofilams. Užtenka juokinti visą pasaulį, gėda pasakyti kokioje šalyje mės gyvenam ir kokį sprendimą priėmė Kedainių raj, apylinkės teismas, kuris sukėlė tokį dydelį žmonių sąmišį visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Labai įtartina, kad šį teismo nuosprendį privaloma iš karto besąlygiškai tuoj pat vikdyti, nors yra aiškiai matoma grėsmė mergaitės gyvybei. Gal būt neatsitiktinai priimtas toks teismo sprendimas, kad byloje pašalinti pagrindinį liudininką, nes ji atsidurs savo priešų pedofilų aplinkoje. O tada kaip sakoma, viskam bus šaukštai po pietų, o bylos nagrinėjimas artėja ir kažkam labai dega padai. Teismo sprendimas kur mergaitė gyvens galimas tik tuo atvėju, kai bus išnagrinėta ir baigta visa pedofilijos byla. O dabar pedofilijos byla dar nepradėta nagrinėti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Vėlyvieji valstybininkai * Albinas Januška (Valstybininkų klano steigėjas, Adamkaus patarėjas nacionalinio saugumo ir užsienio politikos klausimais, URM, VU TSPMI) * Mečys Laurinkus (buvęs VSD vadas, URM) * Edminas Bagdonas (dalyvavo Turniškių skandale) * Rytis Muraška (VSD, dalyvavo Turniškių skandale) * Valteris Baliukonis (Adamkaus patarėjas užsienio politikai, vienas iš įtakingiausių, VU TSPMI, URM) * Raimundas Lopata (katras viską išvartydavo, kaip reikia, VU TSPMI) * Audrius Siaurusevičius (VU TSPMI, informacijos sklaida žiniasklaidai) * Raimundas Mieželis * Mindaugas Ladiga (VSD žvalgybos veikėjas, Adamkaus patarėjas) * Simonas Šatūnas (Adamkaus patarėjas, Dariaus Jurgelevičiaus draugelis, susietas su Dujotekana, VU TSPMI) * Živilė Šatūnienė (VSD, VU TSPMI) * Lauras Bielinis (VU TSPMI, valstybininkų viešieji ryšiai, žinomas marksistas) * Egidijus Kūris (VU TSPMI, Konstitucinis Teismas) * Darius Jurgelevičius (VSD, URM, vienas iš valstybininkų lyderių) * Arvydas Pocius (buvęs VSD vadas) * Povilas Malakauskas (buvęs VSD vadas) * Dainius Dabašinskas (VSD) * Rimantas Martinonis (VSD) * Renatas Petkus (VSD) * Linas Jurgelaitis (VSD) * Arūnas Paukštė (VSD) * Aidis Mieželis (VSD) * Joana Bikulčienė (VSD) * Egidijus Storpirštis (VSD) * Algirdas Grublys (VSD) * Laimonas Tallat-Kelpša (URM) * Žygimanas Pavilonis (URM) * Violeta Gaižauskaitė (URM, kuruoja valstybininkų viešuosius ryšius) * Rimantas Šidlauskas (URM) * Viktoras Baublys (URM) * Edminas Bagdonas (URM) * Algirdas Kumža (URM, VU TSPMI) * Egidijus Meilūnas (URM) * Juozas Bernatonis (URM) * Rimandas Stonys (VU TSPMI, Dujotekana) * Sigitas Paulauskas (VU TSPMI) * Romas Vaišnoras (VSD) * Aidenas Karpus (STT) * Valdas Tutkus (Kariuomenė) * Algis Vaičeliūnas (Kariuomenė) * Kęstutis Lančinskas

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. atvaziuotu prezidente i Garliavą – tai korumpuoti ped. klano klapciukai ją sudegintu gyvą. Ji taptu ir autoritarine ir itakojanti neteisine pilieciu akcija ir trukdanti vykdyti teisinguma ir antistatymiska, ir nezinanti prezidentiniu igaliojimu.Nereikia kliedeti. Tai, kad ji stabdo politiku kišimasi ir pavadina tai spaudimu – jau parodo jos moralines nuostatas. O is tikro juos sustabdys tik naujas prokuroras, jeigu toks atsiras nekorumpuotas ir nepasiduos ju valdymui. Tas tai kai iškels keleta bylu už kyšius, už narkobiznio dengimą, už kontabandos pastoges – tada viskas pasikeis. Dabar jie skuba apšmeižti prezidente, kurios nevaldo. Šauni ji, kad iki šiol ir dar mafijos nevaldoma. Ir autore šauni moteris. Drąsi ir tiesi. Duok Dieve jai ir jos vyrui sveikatos. Girdejau, kad sunkiai sirgo ar serga. Buk stipri, Vidmante, esi reikalinga

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Tikrai yra ne taip, kaip manote. Autore tikrai daugiau zino, negu para6o, bet ka para6o – tas yra teisinga. Prezidnte yra stebima per binoklį, stebimas kiekvienas jos zodis. Juk girdejote socdemus butkevičiu ir Oleką. jie ją kaltina, kad ji kapoja prokuroru galvas, kad neleidzia savarankiškai dirbti teismams.Ji negali visko padaryti iš karto.JJie dabar muša jos reitingus, kad po to galetu skelbti apkalta. Tos galvos socdemams brangios.Kas komentarus rašo prieš prezidentę, tas arba nesusigaudo arba provokatorius. Autore yra signatare ir be abejo bendrauja su polikais iki šiol. Jei jau ryžtasi taip atvirai kirsti konkretiems asmenims – reiškia ji žino, kodėl taip daro. O Landsbergis žinau, kad visada buvo už mergaite ir jos tevo teise rupinis savo vaiku. Sakalas gi – už pedofilus.
  Autore gerbiu už jos liniją. Ji ne už kaire, ne už dešine , o už švarią ir teisingą Lietuvą. Pagarba jai ir ačiu

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. prezidentė yra to paties klano statytinė,negi nesuprantat? prisiminkite rinkimus, pateikta buvo ant lėkštutės ir išrinkta…negi, manote, atsitiktinai?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. nevaryk, ponia, ant Čilinsko,Kęstutis ČILINSKAS – teisininkas:

  Teisinis paradoksas. Mažametės tvirkinimu kaltinamo Andriaus Ūso baudžiamoji byla dar nepradėta nagrinėti. O civilinė byla dėl vaiko perdavimo motinai išnagrinėta akimirksniu. Niekam nėra paslaptis, kad L.Stankūnaitė bendrauja su A.Ūsu ir šis asmuo yra nukentėjusios mergaitės krikštatėvis.

  – Dabar, kai pirmiau išnagrinėjama civilinė byla, tarsi siunčiamas signalas, kad A.Ūsas tikrai bus išteisintas. Tad kam dar reikalinga ta tyrimo ir baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo komedija? – “Respublika” klausė žinomo teisininko Kęstučio ČILINSKO.

  – Juridiškai formaliai tos abi bylos tarsi skirtingi dalykai, bet visuomenei tai nėra skirtingi dalykai. Žmonių sąmonėje tai labai surišta, susieta. Kažkas turėjo pareikalauti, kad civilinė byla būtų sustabdyta, kol nebaigtas baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Tokio pareiškimo iš abiejų šalių pusės civilinėje byloje nebuvo. Civilinės bylos pagal atskirą procesą nagrinėjamos. Ir jei niekas neprašo jos sustabdyti, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla, teisėjas ir nestabdo.

  – Bet kas galėjo pareikalauti? Ieškovas D.Kedys negyvas, o ieškovo advokatą Aidą Venckų teisėjas išprašė už durų.

  – Nebuvo tikros gynybos. Piliečiai pilietiškai susirenka, tačiau kaip visuomenės atstovai teismo tarėjai bylose nedalyvauja. Jei tarėjai dalyvauja, jie junta pulsą. Daugiau teisingumo būna. Dabar teisingumas vykdomas techniškai. Tarsi negali prikibti, o teisybės nėra. Tarsi įstatymams nenusižengia, tačiau visuomenės pulso nejunta. Visuomenė palikta už borto. Būriuotis prie tvorų.

  – Tai ne pirmas kartas, kai vadinamojoje Kauno pedofilijos istorijoje civilinė byla iššoka į priekį, o baudžiamoji velkasi iš paskos. Tuo metu, kai dar vyko tyrimas dėl Kedžio dukrytės galimo tvirkinimo, įtariamasis dėl galimo tvirkinimo Ūsas jau kreipėsi į teismą dėl šmeižto ir norėjo prisiteisti iš D.Kedžio didžiulę sumą pinigų.

  – Visai neteisinga byla. Tai nėra šmeižtas, jei žmogus kreipiasi į prokuratūrą ar policiją dėl savo vaiko galimo tvirkinimo ar prievartavimo. Ta byla parodo teisinės sistemos trūkumus. Ir tai, kad ši sistema izoliuota nuo valstybės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. pagarba autorei,labai geras straipsnis.Sutinku su kiekvienu Jusu zodziu.Tikiuosi,kad bus tokia pabaiga,kaip parasyta.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. O kas gins žmones nuo kirų neteisėtu teismo sprendimų? Ar esate pasiruošę gintis amžinai nuo jūsų apšaukto klano valdomos prokuratūros ir teismų? Ar karalienė-motina nežino kokie teismų reitingai visuomenėje? Tai turėdanma tokš visuomenės pasitikėjimą ir tokius reitingus, prezidentė yra bejėgė ir neigali ar ką?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Ne akli,matome kas vyksta.Kodėl užsiciklinta atiduoti vaiką sutenerei?Tegul įvyksta Ūso teismas.Skubėkime palengva.O kodėl Prezidentė negali atvykti į Garliavą?Ar ten ne Lietuvos teritorija?Užteks siuntinėti Balsį su savo paaiškinimais ką mąsto Prezidentė.Kaip Pilotui nusiplauti rankas nepavyks.Garliavoje žmonės susirinko apginti TIESOS.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Hmmm, matyt "jie" vadovaujasi vien tik saltu protu, bet visiskai pamirso jausmus… Tai ju palaima, tai ju prakeikimas!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Žmonės, na, pabūkime šiek tiek teisininkais. Na, negali Prezidentė, premjeras ir teisingumo ministras girti už teismo sprendimų nevykdymą. Jie privalo būti nustatyta tvarka vykdomi. To ir tikėjosi pedofilų strategai, kad teisininkų šeima neišdrys nevykdyti. Iš čia sprendimo paskelbimas penktadienį po pietų, įsuktas neteisėtas reikalavimas "skubiai". Žmonės atėję ginti Mergaitės formaliai veikia neteisėtai, jie privalo tą žinoti. Tai nereiškia, kad neturi to daryti, nes neteisinėje valstybėje tik taip įmanoma pataisyti abejotino teisėtumo sprendimą. Stiprybės Jums. Tik Prezidentės keikti nereikia. Ji, kol kas, "nuoga tarp vilkų". Ji padarė, ką galėjo. "Pažiūrėjimas į akis" didelės naudos neduotų…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. vis negaliu pabaigti skaityti sito str, nes pradedu zliumbti..Uzjudino dusia.Ir uzsiutino. Sunku tuo patiketi, bet pedofilijos skandalas viska tik patvirtina. deja.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. …neišrinks grybuko antrąkart. Po PEDALŲ eitynių fakto, žmonės ne(be)mėgsta homikų, ir jais nepasitiki.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras