Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 29 Penktadienis
 

„Konvejeris“ Vilniaus apygardos teisme: neskaitęs bylos valstybės advokatas – tinkama gynyba

2015-01-05 14:26 | Teisėsauga | Komentarų (17)

Įdomu, ką apie Vilniaus apygardos teismo praktiką pasisakys Lietuvos Aukščiausiasis Teismas? KK nuotr.

Tik pusantros valandos, ir nepaisant to, kad tau valstybės skirtas advokatas – net nesusipažinęs su byla, neskaitęs bylos medžiagos, o tai reiškia, kad apskritai nežino, „iš kokios operos ši arija“, todėl negali ginti savo kliento, byla išnagrinėjama ir joje padedamas taškas.

Taip Vilniaus apygardos teisme atsitiko Juliui Gudavičiui, į teisėsaugos girnas papuolusiam dėl aplinkosauginių problemų – kaip jis pats sako, dėl konkurencinės kovos: kas bus ta įmonė, kuri iš Lietuvos išvežinės sunaikinti pesticidus ir kitas atliekas.

Tačiau ne apie aplinkosaugą šį kartą straipsnis – o apie tai, koks „konvejeris“ veikia teismų sistemoje: kaip Lietuvoje „galioja“ Konstitucija ir Baudžiamojo Proceso Kodeksas, pagal kurį kaltinamajam užtikrinama „kvalifikuota gynėjo pagalba“.

Į teismo posėdžius – net nesusipažinę su byla

Julius Gudavičius Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nuteistas pagal BK 270 str. (Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai, priežiūros ar naudojimo taisyklių pažeidimas). Šį teismo nuosprendį apskundė Vilniaus apygardos teismui, tikėdamasis, kad byla bus išnagrinėta išsamiau, bus apklausta daugiau liudytojų, ištirti dokumentai, kurie, Juliaus Gudavičiaus manymu, – suklastoti.

Tačiau Vilniaus apygardos teisme prasisuko tikras „konvejeris“.

2014 m. gegužės 6 d. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš Angelės Ikasalienės, Vladislavo Lenčiko, Reginos Pocienės, nusprendė nagrinėti baudžiamąją bylą pagal Juliaus Gudavičiaus skundą, nors, kaip matosi iš teismo posėdžio protokolo, jam šaukimas į teismą nebuvo įteiktas („<…> pranešimai grąžinti su žyma „neatsiėmė“), o J.Gudavičiui atstovavo valstybės skirtas advokatas Ramūnas Vanagas, kuris, kaip rodo Vilniaus apygardos teismo pažyma, net nebuvo atvykęs susipažinti su byla.

Į paprastą kalbą išvertus, tai reiškia, kad baudžiamoji byla buvo pradėta nagrinėti Juliui Gudavičiui už akių, o į posėdį pakviestas valstybės skirtas advokatas irgi „dėl akių“, nes su bylos medžiaga net nebuvo susipažinęs.

Pagal 2014 m. gegužės 6 d. teismo posėdžio protokolą matosi, kad advokatas R.Vanagas nenusišalino nuo bylos, nors su bylos medžiaga nebuvo susipažinęs. Apie tai, kad jis su byla nesusipažinęs, teismo neinformavo. Į teisėjo klausimą, ar galima nagrinėti bylą nedalyvaujant nuteistajam Juliui Gudavičiui, advokatas R.Vanagas atsakė: „,… paliekame tai spręsti teismo nuožiūra, tačiau manytume, kad vis dėlto be nuteistojo negalėtume nagrinėti“.

Į paprastą kalbą išvertus: kaip teismas nuspręs, taip bus gerai.

O dabar pažiūrėkime, kas rašoma 2014 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus apygardos teismo rašte „Dėl informacijos pateikimo“ Juliui Gudavičiui: „Informuojame, kad Vilniaus apygardos teismo Advokatų, susipažįstančių su baudžiamosiomis bylomis, apskaitos registro duomenimis, advokatas Ramūnas Vanagas nebuvo atvykęs susipažinti su baudžiamąja byla Nr.1A-417-200/2014. Informacija patikrinta nuo bylos gavimo iki bylos išnagrinėjimo teisme dienos (nuo 2014 m. kovo 31 d. iki 2014 m. liepos 4 d.).

Taigi, akivaizdu – tai yra grubus teisės į gynybą pažeidimą. Pirma, jau nekalbant apie tai, kad baudžiamoji byla nagrinėta Juliui Gudavičiui už akių, tai dar jam parūpintas toks advokatas, kuris negalėjo suteikti kvalifikuotos gynėjo pagalbos – į teismo posėdį atėjo net nesusipažinęs su byla.

Teisiškai tai būtų įstatymų garantuotų J.Gudavičiaus teisių suvaržymu.

Tačiau Vilniaus apygardos teisme į tokią „smulkmeną“ net nebuvo atsižvelgta.

Bylų nagrinėjimo „konvejeris“ dirbo visu pajėgumu toliau.

Kitas advokatas – ta pati istorija

Kai Julius Gudavičius atvyko į kitą teismo posėdį 2014 m. gegužės 28 d., su valstybės advokatu G.Skaisčiu prokuroro G.Vaivados buvo supažindintas koridoriuje, prieš pat teismo posėdį.

Julius Gudavičius prašė teismo bylą atidėti, nes tą dieną neturėjo advokato, kuris gynė jį pirmos instancijos teisme, o apie valstybės skirtą advokatą sužinojo tik atvykęs į teismą, prieš pat teismo posėdį. „Prašau atidėti posėdį, kad kitame posėdyje dalyvautų mano advokatas“, – prašė Julius Gudavičius.

Štai ką tuo klausimu teisme pasisakė valstybės paskirtas gynėjas advokatas Gediminas Skaistys (pagal teismo posėdžio protokolą): „Palaikau savo ginamojo prašymą atidėti šios dienos teismo posėdį, nes jis turi teisę turėti savo pasirinktą advokatą, tai susiję su pasitikėjimu tarp kliento ir advokato. Kiek šiandien prieš posėdį bendravau su Julium Gudavičium, supratau, kad manimi jis nepasitiki ir jis išreiškė norą turėti savo gynėją. Todėl, kad nebūtų pažeista teisė į gynybą, nes pasitikėjimo nėra, prašyčiau teismo atidėti bylos nagrinėjimą. Manau, kad Julius Gudavičius galėtų būti įpareigotas pateikti sutartį su kitu advokatu per vieną ar dvi savaites ir taip realizuotų savo teisę į gynybą“.

Tačiau po kelių minučių advokatas Gediminas Skaistys į kolegijos pirmininkės klausimą jau taip atsakė: „Savo atstovaujamojo gynybai šiandien esu pasiruošęs“.

Tuo tarpu štai kas rašoma 2014 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus apygardos teismo rašte „Dėl informacijos ir baudžiamosios bylos garso įrašo pateikimo“: „Informuojame, jog Vilniaus apygardos teismo raštinės registruotuose dokumentuose bei Advokatų, susipažįstančių su baudžiamosiomis bylomis, apskaitos registre nėra duomenų apie advokato Gedimino Skaisčio susipažinimą su minėtos baudžiamosios bylos medžiaga ar jos kopijų darymą“.

Tai kaip galima tinkamai atstovauti savo ginamajam, jeigu nesi net susipažinęs su bylos medžiaga?

Ką byloja teismo posėdžio protokolas?

Pacituosiu teismo posėdžio protokolą, kuris kalba pats už save:

„Kolegijos pirmininkas klausia, ar reikia byloje atlikti įrodymų tyrimą.

Nuteistasis Julius Gudavičius:

-Kadangi mūsų prašymu buvo neiškviesti liudytojai, tai prašau kitam posėdžiui liudytojus iškviesti. Liudytojai keitė nuomonę, daug ko neatsiminė, maišė faktus, aplinkybes, laiką. Mes nebuvom kviesti į mėginių ėmimo procedūrą. Mėginių ėmimo protokolai buvo galimai suklastoti, kadangi byloje vieni protokolai buvo su parašais ir data, kiti, kuriuos pateikė prokuroras, buvo be datų ir be parašo, ir tai akivaizdžios klastotės ir byloje tai yra užfiksuota. Šita byla tęsiasi nuo 2000 metų. Vilniaus RADas atėmė neteisėtai licenciją.

Į kolegijos pirmininkės klausimą nuteistasis Julius Gudavičius:

-Liudytojų pavardžių neprisimenu. Prašėme juos iškviesti pirmos instancijos teisme ir jie nebuvo iškviesti.

<…> Mano advokatas geriau žino, kokius liudytojus reikia kviesti, aš dabar negalėčiau pasakyti. Galėčiau surasti. Prašymą teikėme raštu.

<…>Noriu, kad į teismo posėdį liudytoja būtų iškviesta pavyzdžius ėmusi Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento tyrimų laboratorijos vedėja Augustauskienė. Ji paaiškintų, kodėl viename tyrimų protokole užfiksuotas laikas ir yra jos parašas, o kitame analogišku numeriu protokole to nėra, tai paaiškintų dokumentų galimai klastotes. Mūsų prašymu nebuvo iškviesti liudytojai, kurie dalyvavo pavyzdžių ėmime. Tai Panerių seniūnijos atstovai: seniūnė Rutkauskienė ir kiti seniūnijos atstovai. Galimai jie nebuvo pavyzdžių ėmime, tik jų parašai paimti. Panfilovas pasakė, kad „aš vienas važiavau pavyzdžius imti“. Pavyzdžių paėmimo protokole yra jų pavardės ir visi parašai. Neturiu bylos ir advokatas neturi, šiandien negaliu pasakyti daugiau liudytojų pavardžių, kuriuos reikėtų iškviesti. <…>“.

Na, o ką apie įrodymų tyrimą šioje byloje pasisakė su byla nesusipažinęs advokatas G.Skaistys?

Teismo posėdžių protokole dėl įrodymų tyrimo – tik vienas gynėjo advokato G.Skaisčio sakinys: „Palaikau savo ginamojo prašymą, manau, kad yra teisinga išsiaiškinti aplinkybes dėl duomenų paėmimo ir apklausti liudytojus dėl tikrumo“.

Ir viskas? Čia advokato, kuris teismui posėdžio pradžioje sakė: „Savo atstovaujamojo gynybai esu pasiruošęs“, pasisakymas dėl įrodymų tyrimo? Julius Gudavičius, berods, aiškiai valstybine lietuvių kalba pasakė, kad prašo apklausti liudytojus, tačiau kokius reikia liudytojus apklausti, žino pirmoje teismo instancijoje jį gynęs advokatas, kuris žino bylos medžiagą. Tuo tarpu advokatas G.Skaistys, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, su bylos medžiaga net nebuvo susipažinęs, o teismo posėdžio metu tik trafaretiškai palaikė ginamojo prašymą, nesugebėjo pateikti teismui prašymų nei liudytojų apklausos – tai kokius gi liudytojus reikia apklausti, nei dėl galimai suklastoto dokumento: mat iš pavyzdžių ėmimo originalo buvo padarytos dvi kopijos – ir jose yra skirtumų.

Kai civilinio ieškinio atstovė paaiškino, kad tai – „grynai raštvedybinis nesusipratimas“, o Julius Gudavičius pažymėjo, jog „<…>originalas akivaizdžiai skiriasi nuo kopijų. Skiriasi laikas, parašai. Kopijos užtvirtintos, kad tikros. Kas kopijas tvirtino ir pasirašė, vadinasi, klastojo dokumentus“, advokatas G.Skaistys vėl nieko iš esmės nepasisakė. „Palaikau savo ginamojo nuomonę“. Viskas. Tiek G.Skaistys pasisakė, kai buvo kalbama apie įrodymų tyrimą.

Teismo kolegija konstatavo, kad įrodymų tyrimas baigtas ir buvo prieita prie baigiamųjų kalbų.

Būtų anekdotas, jei nebūtų teismo posėdis

Julius Gudavičius: „Negalvojau, kad šiandien reikės sakyti baigiamąją kalbą, todėl nesu pasiruošęs baigiamai kalbai, prašau posėdį atidėti. Neturiu mane gynusio advokato. Nepalaikė mano prašymo dėl liudininkų, kurie sakė, kad daug neatsimena, ir kitų liudininkų, kurie ypatingai svarbūs. Prašau atidėti posėdį.

Gerai susipažinkite su byloje esančia medžiaga ir išsiaiškinkite, kodėl čia viskas vyksta. Ši byla yra prokuroro keturis kartus nutraukta. Prokuroras Vaivada rašydamas kaltinamąjį aktą iš pradžių išteisino, nesurado naujų įrodymų, tas pats tekstas, tik kita data ir aš kaltas. Prašau mane išteisinti“.

Su byla nesusipažinusio gynėjo advokato G.Skaisčio baigiamoji kalba: „Juliaus Gudavičiaus apeliacinį skundą palaikau. Manau, kad nuosprendis paremtas prielaidomis, o ne faktais, todėl apeliacinis skundas tenkintinas, nes visi neaiškumai traktuojami kaltinamojo naudai. Prašau apeliacinį skundą tenkinti, apkaltinamąjį nuosprendį panaikinti ir mano ginamąjį išteisinti“.

Viskas. Net nepilnos pusantros valandos (gera valanda) – ir „konvejeris“ baigtas. Verdiktas: palikti galioti Vilniaus apylinkės teismo nuosprendį.

Tačiau leiskite paklausti: o tai kaip mūsų valstybėje su teise į gynybą? Ar tai, kad gynėjai – net nesusipažinę su byla, o teismo posėdyje tik trafaretiškai palinksi galvele: „Pritariu ginamojo nuomonei“, – vadinasi kvalifikuota gynėjo pagalba? Ar vis dėl to tai labiau panašu į spektaklį, kuriame advokato nėra, bet tik atliekamas advokato vaidmuo?

Julius Gudavičius įsitikinęs: jam paskirti valstybės advokatai nepasiruošė bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme. Norint tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui, reikalinga perskaityti bylą, ją išsianalizuoti, įsigilinti į svarbiausius jos momentus.

Tačiau tai, ką mes dabar matome pagal teismo posėdžių protokolus, Vilniaus apygardos teismo raštus (jog advokatai su minėta baudžiamąja byla nebuvo susipažinę), vienareikšmiškai rodo – kad šioje teismo salėje buvo pažeista Juliaus Gudavičiaus teisė į gynybą. Todėl galima daryti pagrįstą prielaidą, kad buvo įvykdytas ne teisingumas – šiuo atveju mes matėme tik teisingumo imitaciją.

Kas šį „konvejerį“ sustabdys?

Kaip „Karštam komentarui“ sakė vienas garsus teisininkas, nenorėjęs būti įvardintas, teismuose darbas vyksta „konvejerio“ principu. „Kaip gamykloje, kad dirbama prie staklių, taip kažkas panašaus vyksta ir mūsų teismuose. Ir dėl to Kaune ir kilo tas teisėjų skandalas, kai telefonu buvo prašoma kolegos: „Tu tą bylą pažiūrėk“. Tai yra, pažiūrėk atidžiau į įrodymus byloje. Nes juk žinoma, koks „konvejeris“ ten sukasi“, – aiškino apie situaciją teismuose vienas teisininkas.

„Konvejeris“ – „konvejeriu“, tačiau: gamykloje, jeigu padarai kokį broką, sugadintą daiktą gali išmesti ir padaryti kitą. Tuo tarpu teismų „konvejeryje“ sukasi žmonių likimai, gyvenimai – ir čia brokai negalimi.

Juliaus Gudavičiaus atveju dar likęs vienas žingsnis – Aukščiausiasis Teismas. Ir Julius Gudavičius dar gyvena viltimi: o ką šis teismas apie tokius grubius teisės į gynybą pažeidimus pasakys?

Pagal laikraštį “Karštas komentaras”

Komentarai

 

 

 
 1. Dėl advokato Gedimino Skaisčio. Noriu papasakoti savo sūnaus A. B. istoriją. 2011 m. gruodžio 16 dieną sprendžiant mano sūnui kardomosios priemonės suėmimo pratęsimo klausimą, mano sūnaus pasirinktas gynėjas, kurį aš pasamdžiau buvo tiesiog brutaliai eliminuotas iš baudž. proceso. Teismo posėdis dėl suėmimo vyko 2011 m. gruodžio 16 dieną, o advokatui buvo pranešta tik 2011 m. gruodžio mėn. 15 d. po pietų. Sūnaus pasirinktas advokatas G. P. informavo tyrėją E. S., kad negalės dalyvauti rytojaus dieną, todėl tyrėja paskyrė valstybinį gynėją, advokatą Gediminą Skaistį, motyvuojant, kad mano sūnaus pasirinktas gynėjas negali dalyvauti ilgiau nei tris dienas. Tai akivaizdus buvo melas, iš bylos medžiagos matyti, kad tyrėja faksu pranešimą pasirinktam advokatui išsiuntė dieną prieš posėdį, o ne tris dienas iki posėdžio. Iš bylos medžiagos matyti, kad ir prokurorė Nijolė Bareikienė, kuriai šiuo metu pagal mano sūnaus pareiškimą yra pareikštas įtarimas dėl piktnaudžiavimo prokuroro tarnyba, bei dokumentu klastojimu kreipėsi su pareiškimu dėl suėmimo pratęsimo į teismą tik vieną dieną prieš posėdį, nors LAT senato nutarime 2004-12-30 Nr. 50, dėl kardomųjų priemonių – suėmimo skyrimo yra nurodyta, kad prokurorė paprastai pareiškimą turi pateikti teismui prieš dešimt dienų iki suėmimo termino pasibaigimo tam, kad teismas, proceso šalys turėtu pakankamai laiko pasiruošti, suderinti laiką dėl dalyvavimo posėdyje, susipažinti su prokurorės pareiškimu, aptarti gynybos pozicija su ginamuoju ir turėtu realią galimybę teismo posėdyje dalyvauti pasirinktas gynėjas, kuriam buvo ir pinigai sumokėti, o ne valstybinis gynėjas kurio nepageidavo sūnus, nepažįsta ir nėra aptaręs savo gynybos būdų, priemonių tame tarpe ir kardomosios priemonės klausimu. Ar tai ne konstitucinės teisės į gynybą pažeidimas?
  Pažymėtina, kad 2011-12-15 paskiriant valstybinį gynėją Gediminą Skaistį, vietoj mano sūnaus A. B. pasirinkto advokato G. P., buvo pažeista imperatyvi teisės norma, t.y. LR BPK 50 str. 4 d. o būtent: tais atvejais, kai įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo pasirinktas gynėjas daugiau kaip tris dienas iš eilės negali dalyvauti procese, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ir teisėjas turi pasiūlyti įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam pasikviesti kitą gynėją, o jei šie to nepadaro, tik tada privalo gynėją paskirti. Mano sūnaus niekas neinformavo, kad pasirinktas gynėjas negali dalyvauti procese, niekas nepaklausė, ar mano sūnus nori pasirinkti kitą gynėją. Ir kiek man žinoma, mano sūnaus pasirinktas advokatas negalėjo dalyvauti tik vieną dieną, todėl pasirinkto gynėjo eliminavimas ir valstybinio gynėjo paskyrimas buvo šiurkščiai pažeistas. Svarbus momentas yra tas,kad kaip ir šiame straipsnyje, paskirtas gynėjas Gediminas Skaistys ne tik teismo posėdyje negynė mano sūnaus, t.y. savo ginamojo, priešingai neaptaręs mano sūnaus gynybos pozicijos, (sūnus ikiteisminio tyrimo metu nedavė parodymų, o savo kaltės nepripažino) teismui pareiškė, kad mano sūnaus kaltė yra visiškai įrodyta, todėl ginamajam skirtinas pratęsimas ne trims mėnesiams o dviems, nes jo nuomone tiek laiko pakanka pabaigti ikiteisminį tyrimą ir perduoti baudžiamąją bylą teismui. Tokios advokato pozicijos laikymasis tiesiogiai pažeidė mano sūnaus ne tik teisėtus lūkesčius, pažeidė rungtyniškumą, o teisme palaikė prokurorės Nijolės Bareikienės pozicija, o ir pats posėdis buvo teatro cirkas, beje kuriame mano sūnus nedalyvavo, nes prokurorė Nijolė Bareikienė mano sūnaus nesiteikė pristatyti į teismo posėdį. Teismo posėdyje nebuvo jokio rungtyniškumo. Gynyba formali buvo, o ne efektyvi ir štai tokia gynybą užtikriną valstybė. Dėl šių šiurkščių pažeidimų sūnus kreipėsi į advokatų tarybą, bet taryba deja, nerado advokato pažeidimų. Matyt “lot. Manus manum lavat”.

  Thumb up 0 Thumb down 2

 2. O ko jūs norite iš tų valstybės skirtų advokatų? Jiems mokami tik grašiai iš valstybės biudžeto, o ir tai sumokama tik po kokių pusės metų ar metų. Biudžetas skirtas advokatams mokėti yra juokingai skurdus, ubagiškas. Vaidinama , kad valstybė moka, o advokatai-kad teikia pagalbą.Kitaip ir būti negali.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. kurie yra taip vadynami “garantuoti valstybės” 99 procentu nei bylu neskaito, nei jems nerupi ką jie atstovauja. Jie gauna pinigus tik už tai , kad atėjo į posėdį —- čia yra tikra tiesa. Aš buvau susidurės su tokių š.. Jeigu pats neapsiginčiau butu man galas o advokatas tyliai sėdėjo ir niekam netrukdė ir taip daug posėdžiu. Jiems jokios atsakomybės. Savotiška mafija.

  Thumb up 1 Thumb down 4

  • Jus gal visus 99 proc.ir buvote tose bylose, kad taip drąsiai tokias nesąmones rašote? Ta Gudavičiaus byla apskritai domi tuo, kad žmogelis specialiai vilkino procesą, keitė advokatus vieną po kito, nes laukė sueinant senaties. Advokatai buvo susipažinę su byla teisme, posėdžiuose turėjo bylos dokumentus atsišvietę, tačiau skundikas reikalavo, kad būtų buvę susipažinę per raštinę ir dirbtinai bandė vilkinti procesą. Žmogelis vengė bendrauti su jam paskirtais advokatais, nors turėjo visus jų kontaktus, o teisme net nepakalbėjęs su jais, pareikia, kad jie nepasiruošę bylai:))) teismai išsiaiškino, kad tai melas, tačiau Gudavičius kažkodėl to jau nebepasako… Lietuviškos žurnalistikos ypatumai, išklausoma viena šalis, o kita apšmeižiama be kaltės.l.

   Thumb up 3 Thumb down 1

 4. eilinį kartą prirašinėta nesąmonių – jeigu per daugybę mėnesių bylos nagrinėjimo (byla jau buvo išnagrinėta pirmoje instancijoje) tempiantis gumą kaltinamasis tyčia daro viską, kad neturėtų advokato ir byla nebūtų nagrinėjama, tai še tau pirmą pasitaikiusį advokatą ir byla baigta. O jeigu advokatas neatliko savo pareigų – mokesčių mokėtojams mažai galvą turi skaudėti – advokatas apsidraudęs, žalą atlygins.

  Thumb up 9 Thumb down 2

 5. advokatas nesusipažino su byla – teismas kaltas. Teisiamasis vilkina bylą ir specialiai nesisamdo advokato, o paskirtojo kratosi – teismas kaltas. Byla išnagrinėta – teismas kaltas. Byla neišnagrinėta – teismas kaltas. Ar bent suvokia šita publika, kas ji yra ir iš kokio medžio iškrito?

  Thumb up 8 Thumb down 3

 6. Kauno apygardos teisme ir tas pats. Atejo valstybės skirtas advokatas irgi „dėl akių“, net su bylos medžiaga nesusipažinęs. Atsedejo savo laika, pasake is lempos kalbele ir reikejo jam uz neaisku kokias paslaugas dar 200 lt susimoket. Nebloga ta valstybes garantuojama teisine pagalba… Kokia valstybe, toks ir teisingumas…

  Thumb up 7 Thumb down 4

 7. Tai stai kokio lygio valstybes skiriami advokatai. Ir dar sako ,jei neturi pinigu tau bus skiriamas nemokamas advokatas. Kaip nemokamas, juk gauna alga.Zodziu neturi pinigu neapsigynsi,o jei taip,tai reikia pasakyti tiesiai sviesiai, kad Lietuvoje neturtingas neturi gynybos, nes ka parode straipsnis zmogus paliktas likimo valiai.

  Thumb up 7 Thumb down 3

  • Valstybiniai advokatai daugelyje atveju dirba labai gerai, tačiau natūralu, kad jei jų krūvis yra 20 kartų didesnis nei privataus, o atlyginimas mažesnis net už žemiausias pareigas užimančio prokuroro, tai natūralu, kad nukenčia darbo kokybė, kadangi jei pasidomėjote, jau daug metų visiems buvo keliami atlyginimai, išskyrus advokatus, teikiančius teisinę pagalbą… norite, kad tie advokatai gautų tiek pat kiek valytojos ar uab vadybininkai??? Patys sau valstybės tarnyboje susikėlė atkyginimus, o teisinę pglbą teikiantiems advokatams ir pamiršo….

   Thumb up 3 Thumb down 0

   • Negėda, nes advokatas buvo susipažinęs su byla ir pasidaręs iš jos kai kurių dokumentų kopijas. Tas pats gudavičius niekaip negalėjo paaiškinti, iš kur advokatas gali turėti bylos dokumentus, jei pasak šio teisuolio, jie net bylos nebuvo matę. Kažkodėl apie tai mūsų teisybės ieškotojas ir lieuvišoa žurnalistika nutyli, kaip, kad nutyli ir tą faktą, kad su byla galima susipažinti įvairiais būdais, net tik per raštinę. Geriau apšmeižti kitus nei paklausti pačių advokatų kaip iš tikro tenai buvo. Tipinis lietuviškas verslininkas, jam viskas galima, jos visada teisus, jo niekada negalima niekuom apkaltinti, nes jis niekada nemeluoja.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  • Ar skęstančiųjų gelbėjimas, pirmiausia, nėra pačių skęstančiųjų reikalu?

   Thumb up 6 Thumb down 1

  • Todėl, kad visus tuos kuriuos samdė, nutraukė su juo sutartis. Bei galbūt todėl, kad galimai tas nuskriaustasis verslininkas dirbtinai vilkino procesą savo veiksmais skųsdamas nepagrįstai visus jau teismo skirtus advokatus. Kiek žinau LAT jau pasisakė, kad šio verslyyyynyyyyko veiksmai yra neteisėti, todėl visą tai kas rašoma straipsnyje yra jau nepasitvirtinę, gal svetainės darbuotojai, tipo žurnalistai, galėtų paviešinti apie tai ir atsiprašyti romanėlyje paminėtų advokatų, nes tie faktai jau buvo ištirti visur, tiek teisme, tiek advokatų taryboje, tiek kitur.

   Thumb up 3 Thumb down 1

 8. 2014 m. gegužės 6 d. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš Angelės Ikasalienės, Vladislavo Lenčiko, Reginos Pocienės, nusprendė nagrinėti baudžiamąją bylą pagal Juliaus Gudavičiaus skundą, nors, kaip matosi iš teismo posėdžio protokolo, jam šaukimas į teismą nebuvo įteiktas…

  Teisėjas Vladislavas Lenčikas? Kartais ne jis buvo vienu iš trijų teisėjų Medininkų byloje?

  Thumb up 7 Thumb down 3 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (1)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...