Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Spalis 28 Trečiadienis
 

„ARBEIT MACHT FREI“ (3)

2015-04-07 12:06 | Aktualu., Istorija | Komentarų (78)

1943 - 1944 metais Auschwitz-II (Birkenau) buvo savarankiška stovykla. Nuotr. iš asmeninio autoriaus archyvo


Dr.Petras Stankeras

„Nešvarių darbų“ specialistai – be aukštų laipsnių

Antrą kartą H. Himmleris vizitavo Osvencimą 1942 metų liepos 17- 18 dienomis. SS reichsfiureris skrupulingai apžiūrėjo visą stovyklą, aplankė karinės pramonės įmones, kur dirbo kaliniai. Po šio vizito R. Hesas, Martinui Bormanui rekomendavus, buvo pakeltas SS oberšturmbannfiureriu.

Apskritai H. Himmleris neskubėjo suteikti laipsnių „nešvarių darbų“ specialistams, norėdamas, kad jie liktų šešėlyje. Nė vienas iš didelio būrio koncentracijos stovyklų komendantų, išskyrus Buchenvaldo komendantų Karlo Otto Kocho (Karl Otto Koch) ir SS oberfiurerio Hermano Pisterio (Hermann Pister), nepakilo aukščiau papulkininkio.

Evakuacija

Sovietų armijai artėjant prie Lenkijos teritorijoje įkurtų koncentracijos stovyklų, kaliniams buvo pasiūlyta: trauktis su vokiečiais į vakarus arba lauktiartėjančios rusų armijos. Sutikusius pasitraukti Osvencimo kalinius pradėta evakuoti į vakarus, į Vokietijos teritorijoje esančias stovyklas ir gamyklas.

Evakuacija prasidėjo 1944 metų viduryje. Tų metų vasarą iš Osvencimo buvo paleista gan nemažai kalinių, daugiausia lenkų. Nuo 1945 metų sausio kalinių evakuacijos procesas ėmė vykti vis sparčiau. Dauguma kalinių buvo išvaryti pėsčiomis. Po kelių dienų dalis jų buvo įlaipinti į prekines platformas. Kai kurie žygiai pėsčiomis truko daug dienų ir net savaičių. Per šiuos “mirties žygius” nemažai jų žuvo.

Kai kurie šaltiniai nurodo, kad sutiko evakuotis nuo 58 iki 80 tūkstančių Osvencimo kalinių, o 7,5 tūkstančiai liko laukti Raudonosios armijos: juos vokiečiai paliko kaip silpnus ir nedarbingus.

Išlaisvinimas – atsitiktinai

Osvencimo koncentracijos stovykla buvo išlaisvinta atsitiktinai. Tokio įsakymo Raudonajai armijai nebuvo, nors apie Osvencimo stovyklą Kremliuje žinojo nuo 1943 metų pabaigos.

1945 metų sausio 27 dieną Raudonosios armijos 1-o Ukrainos fronto 60-oji armija, vadovaujama generolo-pulkininko P. Kuročkino, tęsdama Europos „išvadavimo“ žygį, Lenkijos teritorijoje užėmė Osvencimo miestelį ir šalia esančią stovyklą. Kariai ir karininkai apie Osvencimą sužinojo tiktai puolimo išvakarėse.

Betarpiškai užimant koncentracijos stovyklą dalyvavo 106-o ir 115-o (4-o Ukrainos fronto 59-oji armija) šaulių korpusų daliniai. Įvairiais paskaičiavimais, mūšiuose dėl stovyklos žuvo nuo 234 iki 350 sovietinių kareivių bei karininkų. Auschwitz-I laisvę atgavo 1200 kalinių, Auschwitz-II – 5800, Auschwitz-III – 650.

Žiūrint šių dienų akimis, Osvencimo išlaisvinimas nebuvo plačiai nušviestas masinėmis informavimo priemonėmis. Ne visai aišku, kodėl sovietinė vyriausybė labai santūriai pranešė apie Osvencimo koncentracijos stovyklos užėmimą. Sovinformbiuro (Tarybinis informacijos biuras) pranešime apie Osvencimo išlaisvinimą žydai nebuvo paminėti, nors šio biuro viršininko Solomono Lozovskio brolis Grigorijus žuvo šioje stovykloje. Pranešimas apie Buchenvaldo koncentracijos stovyklos išlaisvinimą susilaukė didesnio dėmesio. Tiktai daug vėliau Osvencimas tapo Holokausto simboliu, o jo išlaisvinimo data tapo nacionaline švente.

„Arbeit macht frei“

Pačią pirmą išlaisvinimo dieną rusų kariai numontavo metalinį užrašą virš stovyklos vartų „Arbeit macht frei“ ir pakrovė į prekinį vagoną išvežimui į rytus. Laimei, atsitiktinis praeivis užbutelį samanės išpirko šį unikalų eksponatą iš sargybinio ir paslėpė vietinio magistrato pastate.

Sekančiame, XXI-ajame amžiuje, vėl buvo mėginta pavogti šį istorinį užrašą-eksponatą. 2009 metų naktį iš gruodžio 18 į 19 užrašas nuo buvusios stovyklos vartų buvo pavogtas, bet po trijų dienų jis buvo surastas jau supjaustytas į tris dalis ir paruoštas išvežimui į Švediją. Policijos teigimu, kai nusikaltėliai nuėmė ženklą, jie nunešė jį maždaug 400 metrų ir tuomet iškėlė pro tvoroje išpjautą skylę. Po to ženklas buvo įdėtas į automobilį, tačiau tyrimą atliekančius pareigūnus stebina tai, kaip vagys sugebėjo nuimti beveik 5 m ilgio sunkų ketaus ženklą ir niekas nepastebėjo.

Po vagystės užrašas buvo pakeistas kopija, padaryta 2006 metais originalo restauravimo periodui.

Pasiklydę tarp skaičių

Kaip įkyriai teigia įvairūs šaltiniai, Europoje Vokietijos nacionaliniai socialistai pasmerkė mirti daugiau kaip 6 mln. žydų: taip masiškai žmonijos istorijoje nebuvo naikinama nė viena tauta. Tie patys šaltiniai tvirtina, kad per maždaug ketverių metų laikotarpį kasdien buvo nužudoma 3500 – 4000 žydų.

Žydų naikinimas buvo vertinamas kaip savaime suprantamas, natūralus ir būtinas dalykas. Kiti kaliniai mirdavo nuo priverstinio darbo, bado ir ligų. 1942 metų vasarą Osvencime buvo kilusi šiltinės epidemija, kuri pasiglemžė tūkstančius kalinių gyvybių. Epidemiją galutinai pavyko sustabdyti tiktai 1943 metų pabaigoje.

Iki 1945 metų sausio 15 dienos dar veikė 23 pagrindinės stovyklos ir dar apie 1000 šalutinių, kuriuose buvo maždaug 800 tūkstančių kalinių. Trečdalis jų žuvo vėliau, kai vokiečiai įsakė stovyklas evakuoti, ir nusilpę kaliniai buvo priversti keliauti ilgą kelią.

Po Osvencimo koncentracijos stovyklos užėmimo, Raudonosios armijos 1-o ir 4-o Ukrainos frontų kontržvalgybos valdybų „Šmerš“ pareigūnai pradėjo buvusių stovyklos tarnautojų paiešką ir rinkti nusikaltimų liudininkų parodymus. Buvo sudaryta lenkų-sovietų Valstybinė ekspertinė techninė tardymo komisija, vadovaujama lenku Romano Davidovskio iš Krokuvos ir profesoriaus-inžinieriaus iš Krokuvos Jaroslavo Dolinskio bei SSSR atstovu inžinieriaus-majoro Vladimiro Lavrušino ir inžinieriaus-kapitono Abramo Šujerio, kuri 1945 metų vasario 14 – kovo 8 dienomis atliko tyrimą Osvencime.

1945 metų gegužės 12 dieną komisija paskelbė, kad „Osvencimo koncentracijos stovykloje buvo nužudyta virš 4 milijonų žmonių“.

Pokariniame Tarptautiniame Niurnbergo tribunole buvo paviešinta ir sovietmečiu oficialūs leidiniai rašė, kad Osvencimo koncentracijos stovykloje buvo nužudyta virš 4 milijonų žmonių.

Šio skaičiaus genezėje tikriausiai yra sovietų komunistų laikraštyje „Pravda“ 1945 metų gegužės 7 dieną paskelbtas straipsnis, kuriame rašoma, kad mirties stovykloje Auschwitz nužudyta 4 milijonai žmonių, iš jų dauguma buvo žydai. Šis skaičius, išrastas sovietinių komunistų, daugelį metu nekritiškai buvo tiražuojamas įvairiuose leidiniuose.

Bolševikų lyderis J. Stalinas buvo suinteresuotas aukų skaičiaus didinimu bei kriterijų supainiojimu, tuo siekdamas apsaugoti save ir savo atsakingus bendrus nuo jų pačių nusikaltimų žmoniškumui atskleidimo pasaulio visuomenės akyse.

Charakteringa, kad per ilgą pokarinį laikotarpį istorikai žinojo, kad šis skaičius yra išdidintas, tačiau nedarė jokių žygių jį revizuoti. Sovietų Sąjungoje ir jos satelitinėse valstybėse to negalima buvo daryti, tačiau tai nebuvo padaryta ir laisvuose Vakaruose.

Šiandien ne vienas rimtas istorikas netiki 4 milijonų aukų skaičiumi. Iki 1990 metų šis skaičius buvusioje koncentracijos stovykloje buvo parašytas ant bronzinės lentelės.

Po komunistinio režimo žlugimo Lenkijoje naujoji Varšuvos vyriausybė nusprendė atsikratyti nuo neįtikėtino aukų skaičiaus didinimo balasto. Osvencimo valstybinis muziejus kartu su Izraelio holokausto kankinių ir didvyrių atminties organizacija „Jad Vashem“ pripažino, kad skaičius keturi milijonai yra smarkiai išdidintas. Prieita vieningos nuomonės, kad skaičius 1,1 milijono, tame tarpe 960 tūkstančių žydų, yra arčiau tiesos.

Daktaras Šmuelis Krakovskis, „Jad Vashem“ memorialo tyrimo skyriaus vadovas, pasakė, kad naujas lenkų skaičius yra teisingas. Buvusios komunistinės Lenkijos valdžios tvirtinimu, kad Osvencime žuvo tiek pat lenkų, kaip ir žydų, bei aukų skaičiaus padidinimu buvo siekiama sumenkinti holokaustą ir pagrįsti pareiškimą, kad Osvencimas nebuvo vien tik žydų mirties stovykla.

1990 metų liepos mėn. Auschwit-II (Birkenau) teritorijoje buvo nuimtos visos memorialinės lentelės, ant kurių 20 kalbomis buvo išgraviruoti klaidinantys duomenys apie aukas ir be didelio triukšmo buvo įrašytas trimis milijonais mažesnis skaičius.

Savaime aišku, turėjo sumažėti perpus ir bendras žydų aukų skaičius: šeši milijonai. Tačiau, deja, teiginys, kad „Europoje Vokietijos nacionaliniai socialistai pasmerkė mirti daugiau kaip 6 mln. žydų“, liko. Šiuo atveju elementarus matematikos veiksmas negalioja.

Deja, šio skaičiaus fanatiški skleidėjai bei gynėjai daro didesnę žalą holokausto atminimui, nei jo neigėjai. Visa ši neįtikėtina statistika puiki proga prisiminti banalų senovės romėnų posakį „qui prodest?“ (kam naudinga?) taip išaukštinti holokausto aukų skaičių.

Išmokos

Rusų istorikas Andriejus Burovskis savo garsioje knygoje „Draudžiamoji tiesa apie holokaustą“ atsako į aukščiau pateiktą klausimą: nuo 1953 metų Vokietijos Federatyvinė Respublika išmoka kompensaciją tarptautinėms žydų organizacijoms ir Izraelio vyriausybei atsižvelgiant į visam laikui nustatytą skaičių – šeši milijonai nužudytų žydų.

Per pirmus devynis savo gyvavimo metus Izraelis gavo dešimt milijardų dolerių (komunistinė Rytų Vokietija atsisakė mokėti). Iki 1995 metų VFR išmokėjo Izraeliui fantastinius pinigus – virš šimto milijardų markių. Atskirais metais vokiečių išmokos žydų valstybei sudarė beveik 40 procentų Izraelio biudžeto.

Nuo klestinčios, darbščios, bet kartu ir iki žagsėjimo išgąsdintos savo „istorine kalte“ Vokietijos neatsiliko ir „turtinga“ Lietuva.

2009 metų birželio 25 dieną mūsų respublikos vyriausybė pateikė Seimui įstatymo projektą dėl 113 milijonų litų (32,7 milijonai eurų) kompensacijos išmokėjimo žydų bendruomenei.

Liepos 13 dieną vyriausybė priėmė sprendimą padidinti išmokos sumą iki 130 milijonų litų (37 milijonų eurų).

Lietuvos Seimas nusprendė, kad Lietuva turi per dešimtmetį išmokėti 128 mln. litų kompensaciją už totalitarinių režimų nusavintą žydų religinių bendruomenių turtą.

Drąsūs – ir tarp istorikų

Vadinamieji istorikai-revizionistai tvirtina, kad, atsižvelgiant į pajėgumus ir realų krematoriumų funkcionavimo laiką, Osvencime buvo sunaikinta ne daugiau kaip 510 tūkstančių žmonių. Kai kada minimas ir dar mažesnis skaičius – 200 tūkstančių, kas beveik atitinka užregistruotų stovykloje mirčių skaičiui.

Mokslininkų tyrinėjimai tęsiami ir gali būti, kad į mokslinę apyvartą pateks nauji skaičiai ir greičiausiai dar mažesni. Bet apie tai geriau viešai nekalbėti ir nerašyti.

Labiausiai kontraversiškas dabartinis anglų istorikas Davidas Irvingas išgarsėjo savo knygomis, kuriose pateikiamas netradicinis požiūris į Antrojo pasaulinio karo istoriją, iš dalies neigiant žydų holokaustą. „Demokratiškas“ Austrijos teismas 2006 metų vasario 20 dieną už žydų holokausto neigimą D. Irvingą nuteisė 3 metams kalėjimo. Pasaulinis teisės mokslas praturtėjo nauju terminu – negacionizmas.

2007 metų sausio 26 dieną Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja priėmė Rezoliuciją Nr.61/255 „Holokausto neigimas“, smerkiančia holokausto, kaip istorinio fakto, neigimą.

Tačiau nežiūrint grėsmės „demokratinėje“ visuomenėje patekti į kalėjimą, drąsūs istorikai ir toliau bando „nuspalvinti“ Osvencimo koncentracijos stovyklos istorijos „baltąsias dėmes“, tame tarpe galutinai išsiaiškinti, ar buvo naudojamos dujos “Zyklon B” kalinių naikinimui.

„Drakonas mirė – tegyvuoja Drakonas!“

Vokietijos denacifikavimo planą antivokiškos koalicijos partneriai priėmė dar Jaltoje. NKVD, NKGB ir „Šmerš“ pareigūnai masinius areštus pradėjo, kai tik rusų armija peržengė buvusią iki Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos valstybinę sieną. Amerikiečiai sulaikė 117 tūkstančių žmonių, o rusai – apie 122 tūkstančius.

Iki 1945 metų balandžio 15 dienos rusų organų buvo sulaikyta 215 540 žmonių. Todėl po karo buvusios vokiečių nacionalinių socialistų koncentracijos stovyklos labai pagelbėjo okupantams ir dar ilgai buvo naudojamos pagal paskirtį.

Juose buvo laikomi ne tik vokiečių karo belaisviai bei įtarimus sukėlę civiliai, bet ir “tėvynės išdavikai”, t. y. į vokiečių nelaisvę patekę sovietiniai kareiviai.

Nuo 1945 metų vasaros vokiečių stovyklos virto NKVD specialiaisiais lageriais. Sovietų Sąjungoje apie šį antrą vokiečių nacionalinių socialistų stovyklų gyvavimo periodą beveik nieko nebuvo žinoma.

Raudonosios armijos užimtas Osvencimas buvo žymiai modernizuotas. Pirmuosius du po išlaisvinimo metus buvusi Osvencimo koncentracijos stovykla buvo sovietinio NKVD panaudojama vokiečių karo belaisvių ir internuotų lenkų vokiečių laikymui (komendantas NKVD pulkininkas Maslobojevas). Čia buvo kalinama arti 15 tūkstančių žmonių. Dar vienuolika metų po karo pabaigos sovietų valdžia niekam neleido lankytis kai kuriuose Osvencimo stovyklų. Tuo metu pagrindinėje stovykloje jie ten vykdė įvairius rekonstrukcinius darbus, keičiant stovyklos įvaizdį, atitinkantį legendą apie daugiamilijonines aukas. Tik daug vėliau Osvencimą nutarė paversti memorialu ir visus kalinius išvežė, o stovykla tapo dideliu atrakcionu turistams.

Į rusų rankas pateko gausus stovyklos archyvas: registracinės knygos, kartotekos, medicininių eksperimentų protokolai ir išvados, ir visą tai Raudonoji armija išvežė į Maskvą.

Po karo viename Suzdalės vienuolyne, remiantis Osvencimo vokiečių medikų tyrinėjimų medžiaga, sovietiniai gydytojai ant kalinių bandė bakteriologinius preparatus. Sovietiniai pareigūnai pasiėmė 46 taip vadinamąsias „Mirties knygas“ („Sterbebücher“), į kurias buvo pedantiškai surašytos mirusių Osvencime beveik 74 tūkstančių kalinių iš 24 pasaulio šalių pavardės.

1947 metų kovo 28 dieną Ukrainiečių sukilėlių armijos kariai iš pasalos sušaudė Lenkijos gynybos ministro pavaduotoją generolą Karolį Swerczewskį. Jo nužudymas pagreitino “galutinįukrainiečių klausimo sprendimą“.

Ukrainiečių deportavimo iš Lenkijos akcija gavo vardą “Visla”. Ją vykdė 17 tūkstančių Lenkijos armijos karių. Kaimai buvo apsupami, valstiečiams duodavo kelias valandas susiruošti, po to juos varė link geležinkelio linijų, krovė į vagonus ir išveždavo į apytuštį Osvencimą, kur buvo įsteigta Lenkijos viešojo saugumo ministerijos laikina filtracinė stovykla. Stovyklos apsaugos sistema beveik nesiskyrė nuo vokiečių: dvylika sargybos bokštų su prožektoriais ir kulkosvaidžiais, teritorija buvo apjuosta dviguba spygliuotos vėlos tvora, kuria buvo paleista aukštos įtampos elektros srovė. Tardant buvo naudojamas elektros šokas, mušimas guminėmis lazdomis, adatų kaišiojimas po nagais. Nepalaužiamus kalinius uždarydavo į karcerį – betoninį bunkerį, kur ant grindų pildavo vandenį. 160 sulaikytų mirė nuo kankinimų ir išsekimo, kai kurie nusižudė šokdami ant spygliuotos vielos su įtampa. Paskutinius ukrainiečius paleido iš Osvencimo tiktai 1948 metų pabaigoje.

Osvencimo stovyklos komplekse iki šiol yra išlikę 155 pastatai, tarp jų dujų kameros, o iš dar 300 statinių belikę griuvėsiai. Šiame memorialiniame muziejuje saugoma šimtai tūkstančių nužudytųjų asmeninių daiktų. Osvencimo muziejaus ir kituose archyvuose yra saugomi 120 – 150 tūkstančių stovyklą liečiančių dokumentų. Tiktai 1992 metais Rusija, per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus paieškų centrą, atidavė Osvencimo muziejui 46 registracines knygas, kurias karo pabaigoje Raudonoji armija išvežė į Maskvą ir iki tol jos skaitėsi dingusiomis be žinios.

„Mirties knygos“, su nedidelėmis properšomis, apima laikotarpį nuo 1941 metų rugpjūčio iki 1943 metų gruodžio ir jose iš viso yra 68 751 pavardės. Deja, mirusiųjų 1944 metais, knygų, kurios galbūt labiausiai svarbios istorijai, neišliko, arba jų nepavyksta surasti, arba jos yra specialiai slepiamos.

Kai kuriuose pokariniuose Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministerijos dokumentuose yra minimos 80 Osvencime mirusiųjų registracijos knygų. Išeina, kad 34 knygos dingo, ir dingo būtent Sovietų Sąjungos specialiuose archyvuose. Galima daryti prielaidą, kad šios trūkstamos knygos apima 1944 metų periodą.

Bet ir be šių pradingėlių, buvo yra tiksliai žinoma, kad Maskvos specialiajame archyve randasi 90 tūkstančių puslapių statybos valdybos, kuri statė atskirus stovyklos objektus, dokumentų. Tiktai po SSRS žlugimo, SS statybos valdybos archyvas buvo išslaptintas ir buvo leista su juo susipažinti.

2001 metais likę gyvi Osvencimo mirties stovyklos kaliniai-žydai pareikalavo iš antihitlerinės koalicijos šalių, pirmiausia iš JAV, išmokėti jiems 13 milijardų (!?) svarų sterlingų (kodėl ne 11, ar 14 ? – P. S.) kaip kompensaciją už tai, kad JAV ir Anglija nepadarė nieko, kad užkirstų kelią Europos žydų naikinimui.

Dėl Osvencimo komplekse statomų pramoninių įrengimų anglų-amerikiečių žvalgybiniai lėktuvai 1944 metų balandžio mėnesį pradėjo fotografuoti apylinkes. Kodėl anglų ir amerikiečių strateginė bombarduojamoji aviacija nesudavė tikslinių smūgių mirties stovykloms ir nesunaikino dujų kameras ir krematoriumus, tuo pačiu išgelbėdama šimtus tūkstančių žmonių nuo mirties?

2007 metų vasarą Izraelio ir Lenkijos prašymu UNESCO pervadino Osvencimo koncetracijos stovyklą, įrašydama į jo oficialų pavadinimą Vokietijos paminėjimą. Vellingtone (Naujoji Zelandija) UNESCO Pasaulinio paveldo fondo atstovas paskelbė, kad nuo šiolei šio koncentracijos stovyklų komplekso oficialus pavadinimas bus “Auschwitz (Osvencimas) – Birkenau. Nacistinės Vokietijos mirties koncentracijos stovykla”. Be to, Osvencimas tapo vienintelė koncentracijos stovykla, esanti UNESCO Pasaulio paveldo sąraše.

Susiję straipsniai:  „ARBEIT MACHT FREI“ (2)

Komentarai

 

 

 
 1. Nėra tiesa,jog tai amžinai priklausančios kažkam žemės.Iš tiesų ,savu laiku, jos buvo okupuotos(karo grobis).išnaikinant vietinius gyventojus arba juos asimiliuojant.Todėl Krymas su prūsų žeme turėtų būti demilitarizuotomis laisvosiomis ekonominėmis zonomis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Paminėsit mano žodį- stovyklos dar bus naudojamos pagal tiesioginę paskirtį. Kitaip pragaro stovyklas reiktų sulyginti su žeme. Beveik galiu numanyti, kas į jas paklius.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. kas gali paneigti galimybę, kad greit tūkstančiai istorikų sės už grotų už dezinformaciją, už tai, kad šitiek metų melavo ir ėmė algą už dezi propagandą. O kol kas sėdi kiti istorikai – tie, kurie rašo tiesą, o ne mitologiją dėsto kaip VU docentai.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 4. o kurr daktarro Stankerro nuotrrauka su kolorradke?
  Musu sinagogoj net rabinas nustebes.

  Thumb up 0 Thumb down 4

 5. Knygoje ” Dievų miškas”, vienoje vietoje rašoma kaip pabudęs žmogus negalėjo ištraukti savo kojos piršų, nes numirėlis juos buvo įsikandęs ir nepaleido

  Thumb up 4 Thumb down 0

 6. Vatnikai isgerkite vodkes uz tai kad rusijoje dar uzsidegs ne vienas atominis laivas.Ten tokiu sovietiniu pasenusiu geldu kas antras

  Thumb up 5 Thumb down 13

 7. Kodel nesudave tiksliniu smugiu- tuo metu tiksliniai smugiai nebuvo labai tikslus. Jei butu bombardave konclagerius butu zuve daugybe kaliniu. Tiesa paprasta. Nereikia cia ieskoti slieku.
  Siaip siame tinklapyje net smirda antisemitizmu tik cia kazkodel atrado proga apie CA rasyti kaip isvaduotoja.

  Thumb up 3 Thumb down 6

  • Is kur vatinukui zinoti, kad bombarduoti kalejimus draudzia tarptautines Konvencijos?

   Thumb up 3 Thumb down 8

 8. Akademikas pagal iskvietima;
  Rusisku “mokslu” Dr.Petras Stankeras;
  Mano buves bendraklasis “po sovmestitelstvu”;
  …drasiai gali rungtyniauti su paciu marsalu Berija, kuris skrisdamas virs Gulago Archipelago apacioje mate “medkirciu namelius”.
  O jus mane paklauskit:
  – a kokio velnio Anis ten skraide, uzuot ramiai sau prievartaves sumedziotas Maskvos gimnazistes?
  O as Jums paslaigiai ir isdestysiu:
  1941.06.22. 3.000.000 asvabaditeliu, klastingai Stalino sutelktu Europos”islaisvinimui”, ilgai nosi nekrapstydami pasidave naciams. A kuom fronta uzkimsti prie maksvos?
  Tai Stalinas ir pasiunte Berija i Gulaga is urku formuoti NKVD divizijas, kurias sovietu propagandistai, tokie kaip Stankeras< gudriai pavadino Juodosios Divizijos. Mat ju juodas vatinkas dar nespeta zaliai perdazyti.

  Thumb up 1 Thumb down 11

 9. Algimantai, stasy, fas! Ko tinginiaujate? Gal laukiate kol naujas šefas perims vadžias?

  Thumb up 12 Thumb down 2

 10. stasys stengiasi įtikti naujam vsd viršininkui, galvoja, kad gal komentarų rašymo įkainius pakels

  Thumb up 11 Thumb down 2

 11. Maciau (ir turiu atsviesta) originalu raporta apie tai kokiu tautybiu zmones buvo Osvencime, zydu pagal aprasa buvo maziau nei 1 proc. Didizusia dauguma tai Ukrainieciai,Rusai, Vengrai, Lenkai ir pan. Tolesnes pasakos apie tai, kad ten buvo vien zydu koncentracijos stovykla yra “TIESIOG BIZNIS”.

  Thumb up 20 Thumb down 0

  • – visai neblogas biznis jei skaičiuoti kompensacijas už karo metų patirtas skriaudas ..man tai idomų kada Putinas kompensacijas ims mokėti Ukrainai už Kryma …ir sugriauta Donbasa. ..

   Thumb up 10 Thumb down 18

   • Tuomet kai tu stasy visas skolas zydams sumokesi, tuomet Putinas prades moketi kijeva valdantiems zydams uz kryma.

    Thumb up 18 Thumb down 3

   • Replika į stasys 2015-04-07 – 17:00 komentarą:

    Gal staselis malonėtų paaiškinti, kodėl Putinas turėtų mokėti kokias tai kompensacijas už Rusijai nuo amžių priklausiusį Krymą, kai N.S.Chruščiovas jį laikinai buvo naudotis perleidęs Ukrainai veltui, o Krymas referendumu nusprendė grįžti atgal į Rusijos sudėtį?
    Kodėl Putinas turėtų mokėti kokias tai kompensacijas už Kijevo Porošenkos sugriautą Donbasą? Juk ne Putinas gal nurodė Porošenkai tą Donbasą griauti ir ne Putinas jį griovė? Porošenka sugriovė, tai tegul ir kompensuoja.
    Kaip čia dar nepaminėjai, kad Putinas turėtų kompensuoti ir už Amerikos sukurstytų riaušių metu sugriautą Ukrainos sostinės centrą – Maidaną?
    Juk už viską, ką pridirba Obama, kaltas tik Putinas. Ane, staseli?

    Thumb up 18 Thumb down 8

    • P.s. Du – Porošenka ir Kolomoiskis – Obamos supjudyti žydai pešasi dėl įtakos sferų persiskirstymo, o mūsų „staselis“ iš Putino kompensacijų prašo. Ko nors absurdiškesnio, staseli, jau nebesugalvoji? Teks bėgti konsultuotis pas bosą Pikasą. Anas dar ne tokių „teorijų“ kūrybos specialistas…

     Thumb up 15 Thumb down 4

    • – baba negaiškim laiko tamstos vatos stumdimui , tai artimos ateities klausimas,.be kurio nepaviks Putinui sureguliuoti savo santykiu su vakarais ..’ane’ ? :)

     Thumb up 3 Thumb down 9

     • Jau tokie visi tavo argumentai: koloradai, rubliniai vatiniai kitokiu minciu ir protingesniu argumentu nerasta. Protingi zmones paraso komentara, tai yra apie ka susimastyti, o jus sukiais ir makaronais gyvi net patys nejauciat, kad nusirasot i pievas.

      Thumb up 10 Thumb down 0

     • Ne dėl to , man sunku butų diskutuoti su Jumis aiškinant kodėl pačiam Putinui yra naudingiau pasukti tuo keliukų ( tai yra Ukrainai išmokėti už Krymą materialine kompensacija) , o iš to ką baba rašo galima kalbėti tik apie pievas ir jose besiganančias antilopes ,.. o ne realias tolesnius tų įvykių scenarijus ..Politikoje ne viskas susiveda tik į tokias pigias formas kaip ‘teisūmas-teisėtumas” ..greičiau netgi atvirkščiai ..po tokiomis deklaratyviomis frazėmis labai patogų slėpti tikrus tikslus ,..kas paprastai ir vadinama politika.

      Thumb up 0 Thumb down 10

    • Bobut! Kas rusijai priklauso nuo amžiaus??? Krymas? Bobut tu nabagele…O kur Krymo totoriai? Gal jie rusai buvo???Patyletum geriau putleriui patamtyt galėtum!!Tada gal ir Karaliaučių prisimintum,juk irgi nuo amžių rusu buvo…..

     Thumb up 3 Thumb down 11

     • o kaip tada Memelis.Kieno Memelis? o kaip Vilnijos kraštas ?

      Thumb up 11 Thumb down 3

     • Tai gal tada komentaro paistalai 2015-04-07 – 18:12 autorius malonėtų paaiškinti, kokiu pagrindu į Krymą turėtų reikšti pretenzijas ir reikalauti kompensacijų porošenkinė Kijevo Ukraina, kuri be mūšio, savanoriškai susirinko karinius žaislus ir pasitraukė iš Krymo?
      Jeigu, kaip čia bandote įpiršti, Putinas užpuolė Krymą, tai kodėl Porošenka jo negynė, o pabrukęs uodegą, tyliai urgzdamas pasitraukė? Juk tokia galinga Janukovičiaus palikta Porošenkai armija buvo tame Kryme dislokuota.

      Thumb up 9 Thumb down 2

 12. Jeigu tik koks žmogus parašo savo nuomonę ,tuoj tokie stasiai,algirdai ir kai kurie kiti apipils purvais,apkandžios.Gal jūs pasiutlige esat užsikrėtę?

  Thumb up 17 Thumb down 2

  • – “Čio pasiejiš to i mažmioš” …spamas yra spamas ..jam vieta šiukliadėžėje .O kuo skiriasi spamas nuo nuomonės manau ir aiškinti nereikia.

   Thumb up 2 Thumb down 12

    • – Girdėjau naujas VSD vadovas nebus toks atlaidus tokiems šiukšlintojams emigracijoje ..gal jam laikas bėgti slėptis į Norvegija ?..:)))

     Thumb up 1 Thumb down 11

  • Tu teisus, jie pikti, įsiutę ant kiekvieno, kurio negali nuzombinti.Argumentų nėra, kas belieka-pulti, kolioti, dergti.

   Thumb up 11 Thumb down 1

  • Čia Stasys pastoviai ieško skiepų …nuo konservatizmo ir debilizmo!

   Thumb up 14 Thumb down 1

 13. Lietuvoje nuteisia neparanęšę pagal kokį LR BK straipsnį kaltinamasis kaltinamas. Ar tai nėra LR Konstitucijos pažeidimas, prokurorų ir teisųjų antikonstitucinis susivienijimas?

  Thumb up 12 Thumb down 0

 14. Lietuvos Respublikos KONSTITUCIJA 137 straipsnis

  Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

  NATO GO HOME!!!!

  Thumb up 19 Thumb down 3

 15. JEIGU LIETUVOS VALDŽIA PRADĖTU MASIŠKAI SKERSTI LIETUVOS LENKUS , TAIP KAIP SKERDŽIA UKRAINOS CHUNTĄ DONECKO GYVENTOJUS ,KIEK MINUČIŲ REIKĖTU LAUKTI KAD LENKAI PULTU LIETUVA

  Thumb up 16 Thumb down 2

 16. PO KIJEVO CHUNTOS KARIŪNŲ ATAKOS , GATVĖSE MĖTOSI TAIKIŲ ŽMONIŲ LAVONAI, DAUGUMA SUDARO MAŽUČIAI VAIKUČIAI , JAUNOS MOTERYS , SENYVO AMŽIAUS TAIKUS GYVENTOJAI. TAIP PAT GATVĖSE METUOSI ŽMONIŲ GALVOS,KOJOS,RANKOS, MAČIAU VIENA JAUNA NĖŠČIĄ MOTERĮ IŠDRASKYTAI VIDUREIS ,,,,,,,,,,,,,,IR TAI PADARĖ NE SUKILIALIEI ,NE RUSAI ,SAVO TAIKIUS PILIEČIUS NUŽUDĖ – BIDLO porošenko kariunai

  Thumb up 13 Thumb down 4

 17. JOKIA VALDŽIA NEVERTA NEI LAŠO ŽMONIŲ KRAUJO,,,,,,,,,LIETUVA GALĖTU INICIJUOTI , ŽUDIKO P. POROŠENKOS PERDAVIMĄ Į GAGOS TRIBUNOLĄ IR NUTEISTI KAIP KARO NUSIKALTĖLI SAVO PILIEČIŲ ŽUDIKĄ.

  Thumb up 10 Thumb down 3

 18. Lietuva virsta policine valstybe, kurioje įteisintasnesankcionuotas piliečių šnipinėjimas ir baudimas

  Konstitucija:22 straipsnis
  Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
  Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
  Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.
  Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą

  Thumb up 12 Thumb down 2

 19. Demokratija – tai būdas padidinti vergų darbo efektyvumą iki maksimumo ir sumažinti jų pasipriešinimą iki minimumo.

  Thumb up 13 Thumb down 2

 20. “Patriotizmas tai pasiryžimas žudyti ir mirti už nereikšmingus dalykus”

  Thumb up 8 Thumb down 2

 21. LŽTSS TARYBA – LAISVAS NENUTEISTAS ŽMOGUS, NEMOKA JOKIU MOKESČIŲ VALDŽIAI IR NETURIU JOKIU KARINIŲ PRIEVOLIŲ VALDŽIAI .

  LŽTSS TARYBA – LAISVAS NENUTEISTAS ŽMOGUS, NEMOKA JOKIU MOKESČIŲ VALDŽIAI IR NETURIU JOKIU KARINIŲ PRIEVOLIŲ VALDŽIAI .

  Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Priimtas Prancūzijoje.
  14.Visi piliečiai turi teisę patys ar per savo įgaliotinius nuspręsti, ar reikia mokesčių, savarankiškai sutikti juos mokėti, sekti, kur jie panaudojami, ir nustatyti, kiek mokėti, už ką mokėti, mokėjimo tvarką ir trukmę.

  Thumb up 8 Thumb down 1

 22. PASIŽADA-EITI I ARMIJĄ!!! VISI KITI RAŠOM PETICIJA Į HAGOS TEISMĄ!!!
  TIE KAS RASĖ PRIEŠ MUS T.Y. APAČIOJE ELGIASI NETINKAMAI!!!
  GĖDA!!!!

  Thumb up 1 Thumb down 8

 23. Tai jau tikrai į Prezidentus turi būti renkami tik tie asmenys kurie turi vaikų, t. y. gyvena pilnavertį gyvenimą, priklauso gyventojų daugumai turinčiai vaikų, su normalaus dydžio posmegenine liauka hipofize, sutuoktiniai tik lietuviai, ir pateiktų visuomenei savo kraujo haplogrupę ir rezusą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. PLANAS.KAIP IŠVENGTI KARO 100 METU
  NEDELSIANT PAŠAUKTI Į KARINE TARNYBA,EILINIAIS KARIAIS, VISUS VALDININKŲ VAIKUS IR ANŪKUS,,,,,,,,,,DISLOKUOTI VALDININKŲ ATŽALŲ ARMIJA NE TOLIAU ,KAIP 10KM NUO KALININGRADO SRITIES SIENOS, VISAI VALDININKŲ KADENCIJAI
  VISUS VALDININKUS PASKELBTI ATSARGOS KAREIVIAIS IR PRASIDĖJUS KARUI VARYTI Į FRONTĄ PIRMAME EŠELONE GINTI MYLIMA LIETUVA

  LIETUVOS PREZIDENTU GALI BŪTI TIK ASMUO TURINTIS VAIKŲ IR ŠEIMA, PREZIDENTO ATŽALOS PRIVALO TARNAUTI KARO TARNYBOJE VISA PREZIDENTO KADENCIJA
  PATIKĖKITE MAN KARO GRĖSMĖ ATSLŪGS 1000 METU, IŠ SUTAUPYTU PINIGU PENSIJOS PADVIGUBĖS PER METUS . RUSIJA TAPS DRAUGAS Nr-1

  Thumb up 13 Thumb down 2

  • visi šaukiamojo amžiaus vyrai turėtų tarnauti, ir čia diskusijų neturėtų būti.

   Thumb up 5 Thumb down 10

  • o kas liečia, pvz., politikus – rinkėjai turėtų per rinkimus nebalsuoti už tuos politikus, kurių atžalos IŠVENGĖ karinės tarnybos.

   Thumb up 15 Thumb down 1

   • KEISTA ,KODĖL UKRAINOS FRONTE NĖRA NEI VIENO UKRAINOS VALDININKO SŪNAUS ARBA ANŪKO , SAKO VISI IŠVEŽTI Į AMERIKA, KODĖL UŽ OLIGARCHU VALDŽIA TURI ŽŪTI UKRAINOS PAPRASTI ŽMONES ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KODĖL LIETUVOS VALDŽIA NESIUNČIA Į UKRAINOS FRONTĄ SAVO VAIKU IR ANŪKU

    Thumb up 11 Thumb down 2

 25. B.Sruoga “Dievų miške” rašo, kad koncentracijos stovyklose darbavosi SS tarnaujantys banderininkai ukrainiečiai.

  Thumb up 14 Thumb down 0

   • Bet kai SS banderovcai padarti nacionaliniais didvyriais, tai jau kažkas nenormalaus. Bet ko norėti, antra vertus, juk banderovcus didvyriais padarė “žydobanderovcai” kolomojskiais su visais valcmanais ir jaceniukais.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  • nu pries kaltinant banderovcus reik pirma pasiziureti kas nuzude Sruoga ir kodel jo knyga buvo iscenzuruota bei isleista tik po jo mirties…tada tokie faktai kacapiniai tiesiog isnyks

   Thumb up 2 Thumb down 11 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pasaulinės širdies dienos proga Molėtų meras prisimena savo istoriją: „Gydytojai padovanojo antrą šansą gyventi“
Profesorius V. Urbonas: Ne visi žino šiuos paprastus būdus virškinimo problemoms mažinti
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Darbas Vokietijoje: kodėl verta rinktis šią kryptį? 
Ne paslaptis, kad darbas užsienyje kasmet sudomina tūkstančius žmonių. Belieka tik pridurti, kad...

Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos Prezidentų ir Latvijos Ministro Pirmininko pareiškimas dėl demokratijos išsaugojimo (1)
2019 m. liepos 16 d. pristatydama politinius prioritetus Europos Parlamentui...
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (6)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (5)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...