Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Gegužė 18 Trečiadienis
 

“Viskuo kalta Prezidentė“, – rėkia chuntos globotiniai, tame chore – ir socialdemokratai

2010-04-29 18:55 | Kultūra | Komentarų (36)

Vidmantė Jasukaitytė

Esu nepartinė ir niekada jokiai partijai nepriklausiau, todėl laisvai galiu bendrauti su visų partijų ir visokių pažiūrų žmonėmis. Susipriešinimą tarp “kairės” ir “dešinės” visada laikiau dirbtiniu, nes, mano giliu įsitikinimu, aktyviausiems ir labiausiai bijantiems atpildo buvusių slaptųjų tarnybų tarnams saugiausias užutekis kaip tik buvo dešinė, ir buvo aiškiai matomos kai kurių pastangos įsitaisyti kuo arčiau aukščiausios Tarybos, vėliau – Atkuriamojo Seimo Pirmininko. Tokie laiku metė bilietus (tačiau dėl savo buvusios veiklos niekada viešai neapgailestavo).

Esu įsitikinusi, kad partiniai, kurie liko partijoje, yra verti pagarbos vienu aspektu – kad neskuba išsižadėti principų vardan prisitaikymo prie naujos valdžios, neverčia kailio.Tokie žmonės man visada labiau imponavo negu persidažėliai, juo labiau, kad paskutiniais dešimtmečiais į partiją buvo priimami tik patys nepriekaištingiausi, – o argi galima kaltinti žmogų, kad jis prisiima narystę partijoje dėl to, kad galėtų atskleisti savo sugebėjimus, kažko pasiekti savo veikloje, moksle, gamyboje?

Kaip ne kaip, jeigu Lietuva Tarybų Sąjungoje buvo pirmaujanti respublika, – to niekaip nebūtų galėję būti be partinių lietuvių, nes partija, kaip žinome, tada vadovavo viskam. Tačiau taip, matyt, atrodo tik žvelgiant iš paviršiaus. Tikriausiai žmonėms, staiga atsidūrusiems tarsi ir aukštesniame lygmenyje, ypač, kada oficiali propaganda skelbia, kad tas sluoksnis yra aukštesnis savo sąmoningumu, kad partiniai – priešakinė gyvenimo linija, – tikriausiai nori nenori ima patikti tas buvimas tame “aukštesniame” sluoksnyje, jie įgauna savotišką tarsi apsaugą, niekas tavęs nebegali viešai smerkti ar įvardinti tavo netobulumą. Esi partijos narys – reiškia, savaime įgauni didesnį laisvės laipsnį absoliučiai visiems savo veiksmams, esi tarsi po skėčiu, po priedanga ir nejučiomis susitapatini su tuo skėčiu. O paskui pasirodo, kad ir nebemokėtum gyventi be tos priedangos. Skėčio spalvos apšviečia tavo veidą ir niekas nebežino, koks esi iš tikrųjų.

Šiandien niekaip negalime tvirtinti, kad pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas būtų kuo nors trukdęs Atgimimo procesui Lietuvoje, – greičiau jis, būdamas tarp dviejų jėgų – tautinio išsivadavimo ir Maskvos, – sugebėjo pačiu nepavojingiausiu būdu išlaviruoti taip, kad nebuvo preteksto panaudoti jokių jėgos priemonių tam išsilaisvinimui sustabdyti, o kas sako atvirkščiai – paprasčiausiai yra politiniai priurpaliai, norintys prisidėti sau dar kelis “taškus”, puldami negyvą liūtą – tokia šiandien yra buvusi komunistų partija. Ir apie tai nebeverta kalbėti.

Partijos nebėra, jos vadovas – sugebėjęs įgyti didžiulį žmonių pasitikėjimą, šiandiena sunkiai serga ir mes jam linkėkime kuo geresnės sveikatos ir kuo daugiau jėgų. Juo pasitikėjo net tie, kurie nekentė komunistų ir kurie buvo nukentėję nuo tarybų valdžios, – išties fenomenali charizma…

Tačiau liko nariai, kurie, ne tik pakeitę porą kartų savo partijos pavadinimą, bet ir perėję kitokias mutacijas, dabar vadinasi socialdemokratais ir, kad ir kaip bebūtų keista, pagal savo elgesį jie nebėra nei komunistai, nei socialdemokratai.

Mutantai Socialdemokratų partijoje

Taip greičiausiai įvyko todėl, kad į partijos gretas atėjo taip vadinama naujoji karta, kuri apdairiai buvo ugdoma kaip būsimieji partiečiai. Jie dabar sudaro savo partijos politinį elitą ir yra valdžios viršūnėje. Tačiau, išmokę daugybę formalių dalykų bei politinio susiklausymo, jie tapo neatpažįstamo darinio ideologai pagal išorinius skiriamuosius ženklus, o pagal vidinius… Sunku net pasakyti.

Šiaip ar taip jie tapo žaidėjais, – gudriais, vieningais, nuolatos strateguojančiais, ypač vertinančiais socialinį saugumą, o ir saugumą apskritai. Dėl savo saugumo jie nevengia jokių sandorių, kurie tik gali atnešti pelną. To juos išmokė iškreiptas rinkos dėsnis, kaip škvalas, užgriuvęs nepriklausomą Lietuvą, nušlavė daugybę vertybių, sunaikino ir pražudė daugybę gyvybių. Jie naudojasi korupcija savo partijai stiprinti, žinoma, tikrai kai kurie iš jų nepamiršta savęs.

Tai mažiausiai liečia arba visai neliečia žmonių, kurie turi aiškią profesiją, didžiulį profesinių žinių bagažą, kuriems partijoje gerai jaustis leidžia jų ilgametė profesinė bei partinė patirtis, bei nuoseklumas, išplaukiantis iš pažiūrų. Tai, manau, neliečia ir tų, kurių profesija – politikas, filosofas, kurie gerai žino politinių žaidimų klasiką. Ir neliečia tų, kurie iš padorumo nekeitė politinio kailio, nepersiėmė pažiūromis, kuriomis arba nepasitikėjo, arba nepasitikėjo žmonėmis, kuriančiais naują tvarką. Tie yra ir visada bus toli nuo politinio elito, tačiau būtent jie padaro, kad partija būtų pilnavidurė. Savotiški donorai, iš to nepatiriantys kokių nors malonumų sau. Pasiaukojantys.

Keista partija, turinti tiek daug klusniai besiaukojančių vardan partijos, kurios patys nėra nė kiek perpratę ir visiškai nėra suvokę jos esmės, – kas ir dėl ko ją sudaro, kokia jos paskirtis, istorinis vaidmuo…

Ką jau ką, o užangažuoti ta partija mokėjo. Vardan kažkokių simuliakrinių idėjų, kurių šiandien plaikstosi tik sunešioti apdarai nuo seniai sudūlėjusio kūno.

Tačiau dvidešimt metų po nepriklausomybės leidžia pradėti galvoti ir apie istorinį partijos vaidmenį. Kuo ji prisideda prie valstybingumo stiprinimo, prie demokratijos. Kokias vertybes ji išpažįsta ir skelbia, ir vardan ko.

Šiandiena mane labiausiai stebina šioje partijoje vienas dalykas – jos amžino priešo fenomenas. Niekaip negaliu suvokti, kaip žmonės, kai kurie jau kelintą kadenciją dirbantys Seime, vis dar negali žiūrėti į vieną pusę drauge su visais pagrindiniuose valstybės vystymosi strategijos principuose. Juk partijos viena nuo kitos skiriasi tuo, kad skirtingai mato kai kurių klausimų sprendimo galimybes. Bet valstybė… Valstybės ir jos žmonių gerovė – tai švyturys, į kurį šiaip jau turėtų plaukti visų partijų laivai. Deja…

Amžino priešo turėjimas – būtinas šios partijos gyvybės variklis. Kartais susidaro įspūdis, kad visas partijos, kuri šiuo metu opozicijoje tikslas, – subombarduoti “poziciją”. Nesvarbu, ką toji “pozicija “ skelbia, ko siekia, – amžinieji partijos strategai išeikvoja daugybę energijos, kad ją nurungtų, apjuoktų, pažemintų ir būtinai, kad tai pasiektų visą tautą.

Kam iš tiesų rūpi valstybė

Šių eilučių autorė visai neatsitiktinai siūlė baigti žvaigždžių karus ir paspausti rankas trims aiškiems esamiems ar buvusiems lyderiams. Neatsitiktinai ir ne iš romantinių polinkių – tiesiog akivaizdu, kad apačioje esantis kiekvienos partijos elektoratas elgiasi lygiai panšiai, kaip ir jų vadovai viršuje. Tiesiog gaila žmonių gyvenimui skirto laiko, kuris eina apkrėstas kažkokio įniršio. Prieš ką? Prieš savo pažįstamą, kuris priklauso kitai partijai? Kvaila ir juokinga…

Bet partijos perpetuum mobile visai nejuokingas. Todėl, kad amžinas Lietuvos socialdemokratų partijos priešas ir taikinys – tie, kurie sudaro idėjinį laisvos Lietuvos pagrindą. Šiuo metu tai – Tėvynės sąjunga.

Taip, ten nuo pat pradžių buvo gausybė prisiplakėlių, perbėgėlių iš komunistinės praeities stovyklos. Taip, ten nuo pat pradžių šmirinėjo visokie KGB, GRU, CŽV… – na ir kas? Partijos idėja, kol ji gyva ir neiškreipta, kiekvieną verčia tapatintis su savimi. Kai nebebus nė vieno, kuris tą idėją neš, partiją galima laikyti nebeegzistuojančia.

Šiuo metu tikrai yra, kas laisvos, nepriklausomos Lietuvos idėją puoselėja. Ir dabar – pykite nepykite, purkšaukite nepurkštaukite – vienas iš stipriausių tvarkingos, teisingos Lietuvos idėjos nešėjas yra Vytautas Landsbergis. Todėl, kad laisva tėvynė – tai laisvas ir orus žmogus. Ir vienintelis iš garsių politikų tik šis asmuo tebemato ir be teismo Rokiškio psichiatrinėje uždarytą verslininkę, ir aukštus postus užimančių nebaudžiamų pedofilų prievartaujamą vaiką, ir daugelį “žemiškų” dalykų, nuo kurių jau seniai nusigręžė ir nebesiteikia matyti kiti tautos išrinktieji į valdžią tam, kad ją gintų nuo tos pačios valdžios.

Iš tiesų – juk pirmutinis socialdemokratų rūpestis, kiek suprantu, eilinis pilietis, mažasis žmogus. Tačiau kuo toliau, tuo aiškiau suvokiu, kad jų rūpestis kaip tik – “didieji” žmonės. Susitapatinti su “didžiaisiais” – štai kur suka bures jų laivas. Su Didžiaisiais, kurie sugebėjo kiršindami tautą, mulkindami žmones, meluodami ir apgaudinėdami, nuslėpti savo tikrąją prigimtį ir atsidurti aukščiausioje valdžioje. Šiuo metu jie ir yra pagrindinė, stiprioji chuntos dalis.

Na, žinoma, stipriausias tas, kas valdo šalį, – Prezidentas. Paskui – teisėtvarką. Na, aišku, dar bankai… Bet bankai – tokia sistema, kuri žaidžia savo žaidimus. Nualintoje šalyje jie gali žaisti ką tik nori, nes valdo pinigus. Na, dar Seimas ir Vyriausybė… Bet tai – vieni niekai. Jie priklauso partijoms, o partijas visada galima nupirkti. Net nereikia pirkti visų, – nupirkai vadą arba “parėmei” partiją – ir viskas…

Ką daryti su nevaldoma Prezidente?

Su Prezidente – sunkiau. Šiuo metu ji neatrodo valdoma. Matytis tik, kad jai daromas didžiulis spaudimas. Įtariu, kad aplinka, kuri ją supa ne šiaip sau, o suformuota suineresuotų sluoksnių, kurie gali priklausyti ir chuntai.

Visiems aišku, kad šalyje klesti korupcija, kad postus užima ne vienas nusikaltėlis, kad būtina kažką skubiai keisti.

Pirmą kartą per dvidešimtį metų Prezidentė vykdo nepriklausomą politiką, teikiančią didelių vilčių, kad chuntai bus suduotas smūgis. Tai reiškia – smūgis korupcijai, konrabandai, pinigų plovimui ir, ko gero, net jų padirbinėjimui.

Pirmą kartą matosi tolimų vilčių žaros, kad savo valstybėje kada nors galėsime gyventi oriai. Reikia tik, kad Seimas vieningai pritartų kai kuriems akivaizdžiai pribrendusiems žingsniams, kuriuos šiuo metu kaip tyčia paspartino trūkęs supuvusios teisėtvarkos pūlinys. Tai – garsioji pedofilijos byla, kuri turi būti tiriama, teisingai tiriama. To laukia visa valstybė. Čia yra išbandymas kiekvienos partijos ir kiekvieno politiko.

Tačiau ką mes girdime, kas vyksta?

Kaip jie veikia

Pirmiausia, Prisikėlimo partija, kurios lyderis Seimo Pirmininkas, sukuria naktinių posėdžių situaciją, kuri nepasiruošusių ir ekonomiškai neišprususių naujųjų seimūnų rankomis sukuria visišką chaosą ir pasėja daugybės žmonių aimanas.

Tada opozicija kelia triukšmą tautoje, – žiūrėkite, ką jie padarė. Tada vienas iš politinio daržo išmestas, akivaizdžiai remiantis chuntą politikas su savo partija staiga ima rinkti parašus dėl priešlaikinio Seimo paleidimo.

Truputį prieš tai susikuria Jungtinis demokratinis judėjimas, kuris iš pradžių, prisiplakęs prie judėjimo “Kitokia Lietuva” (turinčio savo tribūną Pūko radijuje), veikdamas tarsi šio vardu susirenka sau gausią auditoriją ir, kaip paaiškėja, ima remti G.Vagnoriaus partiją.

Suskilus Prisikėlimo partijai, grupė politinių atskilėlių, nesuvokiančių, kokiais tikslais einama į Seimą, susideda su šia partija ir – neįmanomas dalykas – Vagnoriaus partija, neperšokusi žemiausio barjero per rinkimus, staiga įgyja savo frakciją Seime. Neparlamentinė partija ima daryti įtaką, diktuoti sąlygas, šantažuoti, nes – ji jau siekia valdžios ir už nugaros turi K.Čilinsko vadovaujamą Jungtinį demokratinį judėjimą.

Lygiai tą patį padaro Prisikėlimo partija. Tikriausiai tikint, kad paulauskininkai surinks reikiamą kiekį balsų dėl Seimo paleidimo, iškeliama sąlyga – arba mes gauname Kultūros ministro postą arba – ardome Seimą. Į kultūros ministrus taiko pats Arūnas Valinskas. Į Kultūros ministrus – asmuo, kuris už penkių minučių viešai paniekinamai atsiliepia apie Prezidentę.

Lygiai dar už penkių minučių socialdemokratai, kurie jau seniai gyrėsi savo naująja programa, kurią esą jie įgyvendins, kai taps dauguma, paskelbia savo pareiškimą, kur kritikuojama valdančioji koalicija – jų amžinieji priešai – ir kur kaip vienas iš svarbiausių valdančiosios koalicijos nusikaltimų įvardijamas “galvų kapojimas” teisėtvarkai ir neleidimas teismams dirbti savarankiškai.

Štai kas! Supratote?

Štai kam reikalingi daugumos-mažumos persirikiavimai. Kad naują Generalinį prokurorą tvirtintų dauguma, kurioje jau bus socialdemokratai.

Štai ką remia šiandieniniai socialdemokratai, – prokuratūtą, iš kurios aukščiausios vadovybės pašalinti jau trys asmenys, aiškios chuntos figūros. Neleisti “savarankiškai” dirbti teismams tai reiškia ir toliau kentėti teisėtvarkos žaizdas apmirusiame, praradusiame orumą tautos kūne. O “kapoti galvas prokurorams” – tai reiškia “Tegyvuoja pedofilijos ir visi kiti nusikaltimai, kuriuos tik įmanoma paslėpti, pažeidžiant visus įmanomus įstatymus”. Tą jau supras kiekvienas pilietis.

Ir dar…

Už viso šito – visiškas nesiskaitymas su Prezidentės politika. Nes tik jos sprendimai sukėlė visišką sumaištį chuntos gretose. Tvirta valia, ateities kelio matymas, kuris kartais virsta plonu siūleliu, vigiuojančiu per klastingiausius trukdymus, per mažai kompetentingos ir tikriausiai korumpuotos aplinkos apsuptai Prezidentei, kurią gali kritikuoti kiekvienas vaikėzas – štai situaciją į kurią ji papuolė tikriausiai dėl to, kad nesidavė valdoma. Be jokios abejonės – ir į laiškus, kurie rašomi Prezidentei atsako kažkas iš personalo, net neįsigilinęs į laiško turinį. Tad nesistebėkite žmonės, kurie po dviejų metų neteisingo kalinimo, pasiskundę Prezidentei , gaunate atsakymą:”dėkojame už iniciatyvumą. Gražaus pavasario”. Taip buvo visus dvidešimt metų ir neįmanoma jo išvalyti per kelis mėnesius. Jeigu už patarėjo teisės klausimams vietą Prezidentūroje reikalaujama kelių milijonų litų kyšio, – įsivaizduojate, kokius kai kam reikšmingus sprendimus gali patarti Prezidentei patarėjas. Iš kaltinimų, kurie jau jau seniai jai mėtomi, galima suprasti, kad Prezidentė patarėjais aklai nepasitiki, o laikosi savo principų. Kaip kerštas už nepaklusnumą staiga – pats neįsivaizduojamiausias kaltinimas: Dėl Drąsiaus Kedžio mirties kalta ji, Dalia Grybauskaitė…Iš tikro kažkas nepatiko chuntai Prezidentės veikloje…

Sunkus paveldas, ir Prezidentė su juo susitvarkyti turi palaikoma tautos. Svarbu, kad šiandien visi suvoktume – ką ir dėl ko turime palaikyti. Vilkų avies kailyje šiandien kaip niekad daug.

Dėl socialdemokratų pareiškimų… Aš asmeniškai nuoširdžiai apgailestauju, kad juos skelbia p. A.Butkevičius. Šiltas žmogus, geras specialistas, bet – per mažai tapatinantis save su valstybe, o per daug – su partija. Už šių pareiškimų akivaizdžiai stovi kažkas tvirtas, pavojingas, negailęstingas tautai ir labai mylintis save. O gal ir turintis nuodėmių prieš Teisingumą. Tas “kažkas” šaltu stratego protu kuria toliau kovos su savo “amžino priešo” fantomu, nepagalvodamas kad tai kova su pačiu savimi. Jam išradingai antrindami padeda naujai paruošti senosios komunistų partijos ideologai. Horizonte plaukioja pinigų tumulai, kuriuos kažkas pasiruošęs užmokėti, už atvirus greitkelius be šlagbaumų korupcijai, konrabandai, narkotikų prekybai.

Tikrieji socialdemokratai turi jausti kartėlį ir bent šiek tiek skausmo – juk jų gyvenimas su socialdemokratiniais idealais šiandien patiria smarkią infliaciją. Visi esame žmonės ir visiems skaudu, kai pamatome, kad mūsų kelią kažkas pakreipė kitur… Ir neturime jėgų ar valios ką nors pakeisti.

O aš džiaugiuosi, kad gyvenimas ir aktyvus stebėjimas politinio valstybės gyvenimo man suteikė progą pakoreguoti savo pažiūras. Šiandiena ypatingai gerbiu Prezidentę ir ja pasitikiu. Taip pat visiškai pasitikiu profesoriaus Vytauto Lansbergi streteginiu žvilgsniu ir linkiu pasitikėti kitiems. Tautai būtina turėti savo idealų vėliavas, apie kurias ji burtųsi. Tikiu, kad ši kadencija jas iškels tikrai. Jau iškėlė.

Kad skaitytojams būtų aiškiau, noriu pasakyti, kad ir toliau tebesistebiu nepaprasta vitališka profesorės Kazimieros Prunskienės gyvenimo jėga, o taip pat labai gerbiu pozityviai aktyvų Algirdo Brazausko gyvenimo laikotarpį Atgimimo laikais bei jo pasirinkimą.

Iš klaidų mes mokomės, bet laimingiausias tas, kas išmoksta pamokas iš pirmos klaidos.

Kvaila gyventi atsigręžus į praeitį, kada turi eiti į priekį. Klaidos – tai praeitis. Dar kartą -”Iš darbų juos pažinsite”… Sebėkime ir analizuokime darbus, ir mažiau klysime.

2010-04-29

Komentarai

 

 

 
 1. Kaipšios svetainės administratorius dirba , jokių abejonių labai greitai jis bus gerai žinomas dėl savo funkcijų turinį .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. nepaprasta vitališka profesorės Kazimieros Prunskienės gyvenimo jėga, – kvieciant Rusijos atstovus ir rusifikuojant jau ir taip surusejusi lietuviu mentaliteta, jo tikrai reikia stebetis, KGB yra tikrai vitaliska organizacija, naryste kurioje trunka visa gyvenima. Gaila tik Lietuvos – kiek ja smaugia erkiu ir vilku ir tam, regis, nera galo

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. gera moteris bet nereikia jai naudą daryti atliekant vaidmenį medikės,pakenks likimui

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. 1. 1990 m. Lietuva tampa nepriklausoma, tačiau po 50 metų trukusios okupacijos korumpuota sovietinė tvarka išlieka Seime, Prezidentūroje, teismuose, prokuratūroje, policijoje ir kitur. Komunistai toliau dalyvauja politikoje, kagėbistai toliau dirba saugume (VSD) ir teisėsaugoje. Korumpuoti sovietiniai teisėjai toliau dirba teismuose. Sovietinė korupcija įgauna neregėtus mastus kapitalizmo sąlygomis.
  2. Korumpuotam kagėbistų elitui tampa pavojingas per daug žinantis teisėjas F., per daug kovojantis Kedys. Moteris N. bus nužudyta tam, kad antroji mergaitė būtų sėkmingai išvežta iš Lietuvos.
  3. Vyksta pasiruošimas: paskiriami 2 profesionalūs žudikai (vairuotojas ir šaulys). Juodojoje rinkoje įsigyjamas dujinis ginklas „Baikal Iž 79-8“, kuris perdirbamas į kovinį, o kagėbistų elitas parūpina šiam ginklui duslintuvą. Iš fizinio asmens nuperkamas baltos spalvos autobusiukas „VW Transporter“ (numeris HSR 427) su draudimu ir galiojančia technine apžiūra, tačiau žudikai pirkimo sutarties neįformina ir neregistruoja transporto priemonės savo vardu. Automobilis apklijuojamas „Kauno keliai“ lipdukais, kurie užsakomi ir nuperkami prisistatant Drąsiaus Kedžio vardu. Ant autobusiuko stogo uždedamas geltonas švyturėlis, kad žudant teisėją galima būtų apsimesti kelininkais. Beje panašus baltas autobusiukas naudojamas Kedžio darbovietėje, kuris yra registruotas Kedžio vardu. Žudant panašus baltas autobusiukas bus naudojamas tam, kad apkaltinti Kedį. Vėliau bus ieškomas Kedžio vardu registruotas autobusiukas, tačiau ne tas, kuriuo buvo įvykdytas nusikaltimas. Taip pat gaunamos dvi kelininkų uniformos. Netoli Ūso namų, prie apleisto namo, dieną prieš žudynes paliekamas lengvasis automobilis, o jame kasdieniai žudikų rūbai.
  4. Ankstyvą pirmadienio rytą žudikai su „VW Transporter“ (HSR 427) autobusiuku privažiuoja prie Kedžio namų, kur laukia jo išeinančio. Gali būti, kad Kedys yra informuojamas apie tai, kad su juo bus susidorota pirmadienį, todėl jis išsinuomoja kambarį viešbutyje ir paima abu savo ginklus iš seifo, tačiau prie namų yra sugaunamas ir įkišus į maišą patalpinamas į autobusiuko galą. Transporto priemonė patogi žmogaus pergabenimui.
  5. Kedžio ginklai „Beretta“ ir „Winchester“ žudikų rankose.
  6. Kedys nuvežamas į saugią vietą, kuri nepraleidžia garso ir kurios sienos yra paminkštintos, kad Kedys savęs nesužalotų. Kedžio rankos surakinamos arba ant jo užmaunami tramdomieji marškiniai. Jeigu jis patalpinamas psichiatrijos ligoninėje, tai ne sunkiai yra gaunami tramdomieji marškiniai, patalpa su garso izoliacija, kuri dar yra ir paminkštinta, kad pacientas savęs nesužalotų. Pistoletą „Beretta“ žudikai pasiima su savimi, o „Winchester“ palieka būstinėje.
  7. Žudikai skubiai važiuoja prie teisėjo F. namų. Žudoma bus tokiu metu, kai policijos dieninė ir naktinė pamaina keičiasi.
  Skaityti toliau. pratęsimas —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….::::::::::::::::::—–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….:::::::::::::::::: —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….:::::::::::::::::: —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….:::::::::::::::::: —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….:::::::::::::::::: —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….:::::::::::::::::: —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….:::::::::::::::::: —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….:::::::::::::::::: —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….:::::::::::::::::: —–>>> w w w . d k e d y s . tk ……….::::::::::::::::::

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • 1. Tai čia ne problema, gamila juk nusisukus į kitą pusę būt, kai kraujas varva Aš irgi retai kada žiūriu į saviškį. Paprastai TV žiūriu.2. Nu čia jau nieko patart negaliu Dar prie fobijų gali prisidėt ir tokį variantą, kad kraujo priėmėjos yra vampyrės. Ir kai tik mes pridavę išeinam, jos suleidžia dantis į tą pakelį. Čia mano bendrakursis šitataip sugalvojo 3. Prieš imant kraują, beda pirštą ir pamatuoja hemoglobiną bei kraujo grupę. Tada gydytoja pamatuoja spaudimą ir pulsą. Tada paima kraują. O jau kažkada vėliau atlieka nuodugnų tyrimą. Tiesą sakant, net nelabai žinau, kiek jis nuodugnus. Bet kokiu atveju, įsitikina, kad kraujas tinkamas kitiems. O jei tinkamas kitiems, tai geras ir tau pačiam

   Thumb up 72 Thumb down 0

 5. abu jus praeiviai tai ir žingsniuokite laimingai, apsieisime be jūsu, atia.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. viena partija,išskyrus ,,darbo partiją”,yra svarsčiusi apie žmonių gyvenimą,o ne partijos finansavimą?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. o kokio judo pinigus tu atidirbineji?? tiek daug zinai o ir sasaldemokratams isange laizai KURIE IR IVEDE TA PSD MOKESTI ASILE TU SUKRUSTAS

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Gegužė 3 d, 2010Patinka man filosofuot apie tai ko neišmanau Aš manau, kad vtyaslbės skolinasi dėl tos pačios priežasties kaip ir verslo pasaulyje, t.y. tam, kad laimėtų (ar bent jau neatsiliktų) konkurencinėje kovoje prieš kitas vtyaslbes (kurios taip pat skolinasi ir iš šių pinigų didina atotrūkį tavęs). Kitaip tariant jei nenori likti uodegoje ir būti suvalgytas privalai elgtis kaip jie.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 8. GERAI ISIKAITYKITE: 2003 Partijos pirmininku tapo Viktoras Uspaskichas, pavaduotojais – Viktoras Muntianas, Kėdainių rajono savivaldybės meras ir Žilvinas Padaiga, profesorius, Kauno medicinos universiteto prorektorius. 2004 m. spalio 10 d. įvykusiuose eiliniuose Seimo rinkimuose Darbo partija iškovojo 39 vietas Lietuvos parlamente tarp ju ir Aidas Gedvilas 2004m. Gintaras Jonas Furmanavičius – tapo vidaus reikalų ministru. Andrius Ūsas buvo Viktoro Muntiano, tada – Seimo pirmininko visuomeninis patarėjas. „Viešai skelbta, kad jis buvo Darbo partijos narys. (pasitrauke 2006 m ir Muntianas) 2006m. Pilietinės demokratijos partija pirmininku išrinktas buvęs Seimo pirmininkas ir buvęs Darbo partijos narys, Viktoras Muntianas. Šios partijos prezidiumo narys – Andrius Ūsas (UAB „Eurotechnika“, UAB „Euroclean service“ direktorius). AIDAS ANTANAITIS atstovauja Pilietinės demokratijos partijoje. 2006 Taip pat buvo patvirtinti Darbo partijos prezidiumas ir taryba. Prezidiumo nariu tapo AIDAS GEDVILAS

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. „Viskuo kalta chunta“, „Runkeliai, gelbėkit Grybauskaitę, klounabonentkubiloidinę vyriausybę, netrukdykit jiems užbaigti tautos genocido kompaniją, veržti diržus ant “runkelių“ kaklo, nes ateis blogesni???“- rėkia chuntos statytinės Grybauskaitės, Brazauskų, lansbergistų, abonentų ir kubiloidų gerbėja Jasukaitytė, o tame chore – Pūkas, Grienė ir kitoks brūdas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Marius Rugpjūtis 4 d, 2009Sutinku, Dainiau, tokiems catmrens vieta už miesto. Tiesa, dėl turistų irgi buvau labai nustebęs, kai viena pažįstama (dirbanti Klaipėdos A.) papasakojo, kad gidai ten atveža turistų grupes.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. sutinku su Jumis dėl televizijų – visos jos maitinasi iš šitos tragedijos ir kt. Nusispjauti jiems ant paprasto Lietuvos piliečio

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Be abejo atidirbinėja už signataro rentą. Vargšelė mat atsirado, Paulauskas Daktaro "dėka" prasiskynė sau kelią į valdžią. Tas metodas su Kauno Keliai pažymėtu autobusiuku Furmanavičiaus nužudymui buvo pasirinktas ne šiaip sau. Visi žino, kad Daktarai važinėdavo plėsti su "greitosios pagalbos" autobusiukais. Tad Paulauskas su Grigaravičium panaudojo šį metodą tik tam, kad suversti kaltę Daktarams. Juk Grigaravičius neabejoja, kad Kedį nužudė Daktarai :-) Mentiška KGB kokti iki apsivėmimo metodika… Gorienė irgi su jais ir čia viskas aišku. Drąsius pasitikėjo Goriene ir kitais stukačiais ir pats pakliuvo į jų spastus. Gorienei, Krivickui, Kudabienei, Grinevičiūtei visiškai nusišvilpt ant iškrypėlių – čia daroma politika. Teko skambinti Krivickui į redakciją ir pranešti apie žinomą iškrypėlį bet jis net neatsiliepia redakcijos telefonu. Tai žinote ką man pasakė jo "atstovai", mes išeiname atostogų ir mums neįdomūs jokie iškrypėliai. Kaip sakant atidirbo už sumokėtus KGBistų ir mentų pinigus, Kedys nužudytas ir einame atostogų, savo darbą mes atlikome. Dabar užgesusios politinės žvaigždės dirbs pagal savo planą toliau. Bet tiesą pasakius, ši Vyriausybė yra kur kas baisesnė nei socialdemokratai. Šita Vyriausybė nori visiškai sužlugdyti Lietuvos žmones ir nori atimti paskutines santaupas. Juk Kubilius yra pasakęs – žmonės turi pinigų (vadinasi reikia ir juos atimti). Pastarasis pavyzdys – PSD, žmogui gaunančiam 0 pajamų reikia mokėti 72lt PSD. Pasodinčiau ant kuolo tą, kuris sumastė tokią apskaičiavimo "formulę". Socialdemokratai yra šiek tiek geresni tik tuo, kad vogdami dalinosi ir su žmonėmis – buvo keliami atlyginimai, motinystės išmokos ir t.t. o šitie suknisti Konservatoriai su Prezidente priešakyje gatavi galutinai nuskurdinti liaudį. Ir jei reikėtų rinktis iš dviejų: pederastų bei pedofilų konservatorių ar socialdemokratų ir Krikščionių – tai pasirinkčiau pastaruosius. Tad žmonės – reikia pasikeitimų Vyriausybėje nes kitaip mums bus šakės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Sveiki,labai nesigaudau tecojikhne, gal kas galetu paaiskinti:atsisiunciau ringtonu is audiko.net bet nemoku ikelti ju i phona:(ACIU

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Perskaičiau ir kilo klausimas – kam autorė dirba dabar? Nors gal ir nereikėtų klausti, nes aišku iš konteksto. Bet nemanau, kad šis advokatavimas ką nors įtikins. Apie žmones sprendžiama iš to, ką ir kaip jie daro. Taigi, matom, ką turim. Ir pasilaikykit sau tas sąmokslo teorijas. Beje, nenustebau, kad Prunskienę pagyrė:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. pritariu 100% autorei,kas liecia socdemus yra gera rus patarle-
  na xitruju zopu est xren s vintom:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Skaitau ir netikiu, na taip, už signataro rentą Jasukaitytė turi atsidėkoti geru žodžiu Brazauskui, Prunskienei, Landsbergiui ir būtinai palaikyti Prezidentę… Ačiū už tiesą gerb. Jasukaityte, matyt Gorienė irgi tos pačios nuomonės. Matyt reikia priminti, kad tata ir yra viso šito vogimo pradininkas… Žydai niekada neatleis už holokaustą, žydai keršyja per masonus ir naikina visas tautas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Kung Pau I kmaipyrai su 550d yra d?l specifin?s sencoriaus architekt?ros bei b?jerio interpolizacijos. DOF priklauso nuo objektyvo greicio.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Dabar aišku, ponia J. siūlo dėkoti Brazauskui, Prunskienei ir Lansbergiui už tai kaip dabar gyvename, nes jei viską arė kad gyventume gerai bet chunta jiems trukdė ir dabar trukdo.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Dara Vasaris 16 d, 2011Per daug jautri sienų tema Europoje, manau Vengrija peyenlrg nekorektiškai pasielgė.Tokie pasiekimai , kaip didesnė teritorija yra labai savotiški ar leistume Vokietijai pasikabinti per II pasaulinį karą nukariautų teritorijų žemėlapį, ar Didžiajai Britanijai žemėlapį su visomis kolonijomis? Ar labai džiaugtumėmės, jei Rusija (na ji ne ES narė, bet kokia nors proga) pateiktų žemėlapį su Lietuva SSRS arba carinės Rusijos sienomis?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Tai ponia G. kuri tvirtina kad palaiko Prezidentę visvien kuria savo versijas ir neklauo Prezidentės patarėjų ir tuo pačiu Prezidentės patarimų?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Prezidentės patarėjas siūlo įsiklausyti į oficialius prokuratūros pranešimus:
  Neturime pagrindo abejoti absoliučiai visa teisėsauga, išankstinis nusistatymas ir tikėjimas tik savo susikurtais argumentais ar grupės emocijų protrūkiais, pasitikėjimas tik kitų valstybių ekspertais – visa tai niekur neveda. Turime būti atviri ir padėti jiems, turi būti abipusis pasitikėjimas – padarykite tai, išreikškite pasitikėjimą. Tuo pačiu primenu, kad bet kurio tyrimo duomenys negali būti aptariami viešai, todėl siūlyčiau įsiklausyti į oficialius prokuratūros pranešimus ir nesivadovauti subjektyvia suinteresuotų šalių nuomone ar kuriamomis versijomis/detektyvais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. na ka galiu pasakyti duok dieve musu prezidentei sveikatos ir istvermes.parazitai jaucia gala.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. matote ,nesenai kartu mitingus ir susirinkimus rengė,patys pasinaudojo J.D.J ,o dabar net parašyti pavadinimo nebegalima
  GĖDA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. K.Čilinskas: partijų gudravimai privers Jungtinį demokratinį judėjimą dar labiau nuo jų atsiriboti
  Trečiadienis, 17 Kovas 2010 11:43
  KODĖL MELUOJATE?
  Artėjant savivaldybių rinkimams vis labiau didėja partijų noras pasinaudoti nepolitinės asociacijos ***** (J.D.J) vardu, teigia šios asociacijos pirmininkas teisininkas Kęstutis Čilinskas. Pasak jo, kai kurios partijos, tarp jų – ir neseniai susikūrusi Krikščionių partija – leidžia gandus apie tariamą ***** paramą toms partijoms ir net apie J.D.J narių perėjimą į jas. Visuomenės mes prašome netikėti šia partijų propaganda, o partijų prašome palikti J.D.J ramybėje, leisti pilietinei visuomenei bręsti ir veikti be partijų gudravimų ir įtakos, sako K.Čilinskas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Konstitucija apie partijas nekalba -kiekvienas gali rinkti ir būti renkamas-tai svarbiausia.Partinukai nesudaro ne dešimt procentų gyventojų,kodėl tik jie turi teisę kelti savo atstovus,o mums leidžiama tik už juos balasuoti.JOKIŲ PARTINIŲ PRIVILEGIJŲ!!!Kodėl apie tą mūsų teisę tyli visi kviečiantys vienytis?
  pas mus nėra nei kairės nei dešinės yra tik lovio partijos,ir kol tik jie bus renkami,niekas nesikeis…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. "tie, kurie sudaro idėjinį laisvos Lietuvos pagrindą. Šiuo metu tai – Tėvynės sąjunga. " — gerbiama autore, gal tuomet galite pasakyti kas tą pagrindą sudarė "ne šiuo metu"

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Kagi konservatoriu puse eina i puolima. Pirmas dalykas, kurio nei as, nei kitas mastantis zmogus, neitu i kolicija su kubiliumi. Juk tai nuzmogejas, puskvailis tikraja to zodzio prasme zmogus. Jei neraso tarptautine spauda apie jo "genealu" krizes suvaldyma, tai nereiskia kad jie pritaria. Man tenka pabendrauti su zmonemis ekonomistais, kurie tiesiog nesupranta tokio valdymo ir vadina (ekonomikos profesorius) lietuviskai (N) idiotas. Nera nenupirktu valdininku is seniu, bet jie nors ne ant tiek kvaili ir ziuri (gal bijo) zmoniu nuomoniu. Nereikia naudotis situacija, kurios jus gal but net net nesidomejote. Viskas jau isdalinta (MN, LK) ir atidave musu stiprybe (naftos bizni), grybauskaite, kubilius tata. Dabar verkia kad lenkai per brangiai parduoda kura. valantino paskyrimas teiseju (asmeniskai prezidente) jau parodo jos "principinguma" Isvis KK reiskia "karsras komentaras", bet tai aktualus ivikis, o ne tai kad karsta prisidirbusiem konsevatoriam ir prezidentei

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar tikrai yra verta pasirinkti namų šildymą medienos granulėmis?
Mediniai namai: 6 taisyklės, kaip juos paruošti žiemai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Miško darbai: pačiam ar su specialistais? 
Lietuvos kraštas yra labai žalias ir miškai yra pats didžiausias mūsų turtas. Jeigu...

Greitas ir efektyvus papilomų naikinimas 
Kamuoja papilomos virusas? Norite atkurti gražią ir sveiką odą? Papilomų naikinimas „Vivus Sanus“...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (8)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (27)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras