Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Kovas 24 Sekmadienis
 

“Frontas” ir Socialistų partija susijungė į Socialistinį liaudies frontą

2009-12-19 21:53 | Politika | Komentarų (291)

Buvęs Socialistų partijos pirmininkas G.Petružis (kairėje) atsisakė vadovaujančių postų jungtinėje socialistų ir Fronto partijoje - Socialistiniame liaudies fronte. Susivienijusios partijos pirmininku išrinktas A.Paleckis (nuotr. KK)

Net pusę metų trukusios „Fronto“ ir Socialistų partijos derybos baigėsi kairiųjų partijų susijungimu – šiandien įvykusiame jungiamajame partijų suvažiavime „Frontas“ ir Socialistų partija susijungė į Socialistinį liaudies frontą. Už tokį sprendimą balsavo 96 suvažiavimo delegatai, 3 buvo prieš partijų susijungimą, 1 susilaikė.

Socialistinio liaudies fronto pirmininku išrinktas Algirdas Paleckis. Jis turės penkis pavaduotojus: pavaduotojas ideologiniam darbui – M.Bugakovas, pavaduotojas organizaciniam darbui – R.Urbus, pavaduotojas darbui su jaunimu – J.Kozlovskij, pavaduotojas protestinei veiklai – A.Zalieckas, pavaduotojas tarptautiniams ryšiams – V.Stančikas.

„Mes veiksime kovingai ir ryžtingai, pirmiausia siekdami demokratizuoti politinį šalies gyvenimą, suteikiant žodžiui „demokratija“ jo pradinę reikšmę – liaudies valdžia“, – rašoma susijungusių partijų programoje.

Pasisako už Lietuvos neutralitetą

Socialistinio liaudies fronto programoje teigiama, kad ši partija aktyviai veiks ES struktūrose, propaguodama socializmo idėjas bei gindama šalies nacionalinius interesus ir Lietuvos piliečių gerovę.

„Mes kartu su Europos kairiosiomis jėgomis sieksime socialistinės Europos Sąjungos, kurioje būtų įtvirtinta darbo, o ne kapitalo viršenybė. Šiais tikslais veiksmingai dalyvausime tarptautiniame kairiųjų judėjime“, – teigiama partijos programoje.

Socialistinis liaudies frontas sieks gerų ir draugiškų santykių santykių su visomis valstybėmis, ypač – su kaimyninėmis.

„Mes įsitikinę, kad Lietuvos saugumo pagrindas – nuoseklus ir pabrėžtinas neutralumas, nedalyvavimas jokiuose kariniuose blokuose“, – teigiama partijos programoje.

Socialistinis liaudies frontas pasisako už Lietuvos tarptautinių santykių demilitarizavimą, bendrą kolektyvinę Europos saugumo sistemą, kurioje dalyvautų visų Europos regionų šalys, bei už aktyvią veiklą Jungtinėse Tautose.

Socialistinio liaudies fronto planuose – referendumu priimti Konstitucinį Aktą dėl Lietuvos neutraliteto.

Siekis – demokratinis socializmas

„Socializmas – tai ne sustingusi, visiems laikams duota visuomenė, o vis tobulėjantis ir nuolat atsinaujinantis socialinis organizmas. Ekonomika ir ir technologijos yra šio proceso kūnas, švietimas, kultūra bei mokslas – jo protas, o piliečių kūrybiškas aktyvumas – jo širdis“, – teigiama Socialistinio liaudies fronto programoje.

Partijos strategija – demokratinio socializmo sukūrimas Lietuvoje. „Siekdami šio tikslo ir ryžtingai atsiribodami nuo totalitarizmo teorijos ir praktikos, mes naują demokratinį socializmą suvokiame kaip pokapitalistinę visuomenę, o ne kaip vulgarų antikapitalizmą“, – teigiama partijos programoje.

Reikalauja paleisti „savanaudišką antiliaudinį Seimą“

Jungtiniame partijų suvažiavime Socialistinis liaudies fontas priėmė politinę rezoliuciją, kurioje reikalaujama atstatydinti „kapitalistinę A.Kubiliaus Vyriausybę“ ir „paleisti savanaudišką antiliaudinį Seimą“.

„Į Lietuvos politinį gyvenimą ateina nauja jėga – Socialistinis liaudies frontas. Mūsų pečių neslegia valdžios klaidos ir nusikaltimai. Mes nedalyvavome „prichvatizacijos“ procese, politiniuose skandaluose ir istorijose, tad jaučiamės turį teisę ir pareigą kreiptis į Lietuvos piliečius“, – teigiame partijos rezoliucijoje.

„Ateiname į Lietuvos politiką sunkiu laikotarpiu. Mūsų šalyje siautėja neregėta pagal savo mastą ekonominė ir socialinė krizė. Jos priežastis – dabartinio globalizuoto pasaulio prieštaravimai, prigimtinės, sukurtos Lietuvoje kapitalistinės santvarkos ydos bei valstybės valdymo nemokšiškumas. Į šią krizę Lietuvą nuosekliai vedė iki šiol šalį valdančios partijos.

Per pastaruosius dešimtmečius vykdyta akla pro-amerikietiška, militarizuota ir antisocialinė Lietuvos valdančiojo elito politinė strategija ne tik ženkliai pablogino daugumos žmonių socialinę-ekonominę padėtį ir moralinę savijautą, bet ir komplikavo Lietuvos valstybės demografinę bei geopolitinę situaciją, sudarė rimtas grėsmes tolesniam istoriniam valstybės ir tautos egzistavimui,

Dešiniųjų ir vadinamųjų „kairiųjų“ valdžių politika tik gilino visuomenės socialinę bei turtinę diferenciaciją, griovė švietimo ir sveikatos apsaugos sistemas, primityvino dvasinį žmogaus gyvenimą, plėtė prarają tarp valstybinių institucijų ir liaudies, didino visuotiną susvetimėjimą.

Valdančioji Lietuvą politinė klasė per visą nepriklausomybės laikotarpį taip ir nesugebėjo sukurti „visuotinos gerovės“ valstybės, kurios siekis buvo deklaruojamas Sąjūdžio laikais. Jokia „vidutinioji klasė“ mūsų visuomenėje faktiškai taip ir nesusiformavo. Atvirkščiai, vis didėja ir plečiasi gyvenančių už taip vadinamo „skurdo ribos“ žmonių ratas. Tuo tarpu užsienio bankų, valdančių mūsų finansinę sistemą, bei įvairių stambaus kapitalo struktūrų pelnai tik auga“, – teigiama Socialistinio liaudies fronto rezoliucijoje.

Socialistinis liaudies frontas mano, kad tai, jog visą krizės įveikimo naštą valdantieji bando perdėti ant dar dirbančiųjų, neįgaliųjų, pensininkų ir net vaikų pečių, yra nusikalstama politika. Todėl Socialistinis liaudies frontas reikalauja „atstatydinti kapitalistinę A.Kubiliaus vyriausybę ir paleisti savanaudišką antiliaudinį Seimą" – skelbti priešlaikinius parlamentinius rinkimus.

Mitinguoti prie Seimo A.Paleckiui neleido

Sausio 15-ąją Algirdas Paleckis ketino prie Seimo organizuoti mitingą, kuriame būtų paminėti sausio 16-osios įvykiai, tačiau jam toks leidimas, bijantis galimų riaušių, buvo neišduotas.

„Karšto komentaro“ inf.

2009-12-19

Komentarai

 

 

 
 1. KODĖL MUS GĄSDINA ŽODIS SOCIALIZMAS?Visuomeninės santvarkos pavadinimą lemia tuo metu esanti
  stipresnė(turtingesnė) arba žymiai gausesnė,bei politiškai labai
  aktyvi visuomeninė klasė.21 a.išsivysčiusių kapitalistinių šalių
  valdžios rūpinasi gan nemažai ir darbininkų geresnėmis darbo
  sąlygomis,bei gerenėmis buitinėmis sąlygomis po jų darbo(nemokamu
  gydymu ,mokymu,kultūrine veikla).Lietuva 1990 metaisnusprendė
  pasitraukti iš TSRS sudėties.Tai įvyko deja tik todėl,kad atsirado
  saujelė intrigantų vedliukų,sugebančių dirbinti tautos savigarbos
  jausmus, emocijas.Mokykų istorijos vadovėliuose po 1945 metų beveik
  nebeliko vietos Lietuvos istorijai.Jei ji būtų mokytojų dėstoma
  neiškreiptai,bet sąžiningai nebūtų įvykęs nei 1990 metų LSąjūdžio
  prasiveržimas.Kiekviena tauta mėgsta turėti apie save istorijoje
  gražesnį portretą.Taip atsitiko ir tada,kad buvo ojektyviai nekalbama
  apie visus Lietuvos laikus.Tikrumoje daugumas lietuvių nelabai norėjo
  pažinti ir teisingai įvertinti savo tautiečių.Lietuvių literatūros
  klasikai J.Žemaitė,J.Baltušis,Šatrijos Raganas,Petras
  Cvirka,J.Tumas-Vaižgantas,M.Putinas VISADA TEISINGAI PARODĖ KOKS IŠ
  TIESŲ YRA LIETUVIS.Mes mokykols moksleiviai,nors ir skaitėme knygas
  sąžiningai,bet pagringinę-IŠMINTĮ-pamiršdavome.Niekada savo tautos
  rimtų poelgių,bei dažno žmogaus ydų,klaidų nesmerkdavome viešai ir
  nebandydavome atsikratyti jų.Filosofiniai,visuomeniniai tautos
  reikalai buvo visada politikų,istorijos teoretikų reikalas.TAI IR YRA
  DIDŽIOJI MŪSŲ TAUTOS BĖDA,ATVEDUSI 1991m Lietuvos Sąjūdžio
  vadukus-intrigantus prie JŲ PERGALĖS,bei didžiosios dalies piliečių
  nuskurdinimo,išvarymo iš savo šalies,pirmalaikio palaidojimo.Sveikatos
  Ministės I.Degutienės žodžiais pensininkai per daug kainuoja,jie per
  ilgai gyvena nieko nedirbdami.Žinau,kad daugumai nepatiksiu,bet esu
  demokratiško socializmo mylėtoja.Į šį ,mielą pasaulį ateiname visi tik
  vieą kartą per motinų didžiulius skausmus ir visi privalome suvokti
  ,kad vietos dirbti,uždirbti ir taikiai džiaugtis saule,savo darbo
  vaisiais Lietuvoje turi užtekti vietos jos visiems vaikams.Visada save
  laikome pranašesniais už naminius ,laukinius gyvulius.Ar ne vertėtų
  kartais pamąstyti,kad ne visi lietuviai yra vertingesni?Gyvuliai turi
  saiko jausmą.Lietuvos valdžios atstovai retai tuo
  pasižymi.Prezidentei,ministrui,EU parlamentarui,miesto merui,Maxima
  direktoriui bet kokia kaina reikalingi milijonai,milijardai.Neplšrūs
  su aukštuoju išsilavinimu turi tenkintis žymiai mažiau(pardavėjų) arba
  visai nekvalifikuotu(valytojų) darbu ir minimaliu užmokesčiu(būtinam
  maistui,šildymo apsimokėti.Ar tokios politinės santvarkos mes
  siekėme?Sąjūdžio vedliukus matėme iš toli.Tikėjome jų melagingomis
  aureolėmis.Tikėti vertė ir jų gražūs
  vardai,titulai,laipsniaI(profesorius,akademikas,…).Tada net
  nepamąstėme ar tie vardai yra įgyti saąžiningai.Deja ,nemažas kiekis
  buvo juos įsigije meilikavimais,pataikavimais,kyšių
  būdu.Tautai(Lietuvos piliečių daugumai) dabar tenka UŽ SAVO NAIVUMĄ
  BRANGIAI MOKĖTI.Dabar tauta yra daugumoje nusivylusi,jau niekuo
  nebetiki.Atėjus rinkimams balsuoti eina ,kaip nesąmoninga avių
  banda.Sakoma ,renkamės geriausią iš esamų.ČIA PAMIRŠTAME
  SVARBIAUSIĄ.ESAME DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA IR ATSTOVUS Į PREZIDENTO
  POSTĄ,PARLAMENTĄ BŪDAMI POLITIŠKAI AKTYVŪS galime iškelti patys.PATYS
  GALIME SAVO ŠALYJE LEMTI SAVO GERESNĮ GYVENIMO LYGĮ.Kodėl gi to iki
  šiol nedarome.Socialistinės visuomenės modeliai yra naujesni,bet ir
  žymiai geresni,nes čia vietos yra visiems aktyviems piliečiams.Žmonių
  išnaudojimas,žeminimas,žudymas,smurtas,tamsa yra smerkiami.AR
  LIETUVOJE VISI LIETUVIAI TURI GALIMYBĘ BŪTI MILIJONIERIAIS?TAI KODĖL
  NEMAŽAS KIEKIS PRITARIA KAPITALISTINIAM VALSTYBĖS MODELIUI?Dar gražiau
  dabartiniai kapitalistai(Lietuvos nomenklatūriniai veikėjai) mus vis
  gąsdina rusišku socializmu.Ar buvo tas lietuviškas tarybinis
  socializmas iš esmės blogas?Tai kodėl dar mėgstama aktyviai tuo
  gąsdinti.Nelabai kas pamąsto,kad tie gąsdintojai nuvykę į Kremlių
  suokia visai kitą,nei Lietuvoje giesmelę.Jug ir turtus,išsilavinimus
  gavo Kremliaus dėka.Čia kaip geriausias pavyzdys yra ir
  D.Grybauskaitė.Visi esate užsiėmę savo bėdose,šeimose,darbuose,TAČIAU
  JEI PAGALIAU NESUSIMĄSTYSITE RIMTAI IR NEIŠKELSITE KITĄMET Į
  PREZIDENTO POSTĄ DAR NEAPSIVOGUSIO,NEPARTINIO,PUIKIAI IŠSILAVINUSIO
  LIETUVOS PILIEČIO,PILIETĖS-tai ir vėl būsite savo nuosavoje šalyje
  NIEKIS,BEVERČIAI VERGIUKAI IR jūsų,JŪSŲ VAIKŲ gyvenimas tikrai dar
  penkis metus negerės.V.Landzbergis žadėjo:-Palaukite 10 METŲ,paskui
  buvo dar 20 metų,….Laikas GREITAI BĖGA,MŪSŲ GYVENIMAI LABAI GREITAI
  IR NEPASTEBIMAI TIRPSTA,trumpėja,TAI KODĖL NESUVOKTI IR PAGALIAU PIRMĄ
  KARTĄ PATIEMS LEMTI SAVO GERESNĮ
  GYVENIMĄ???????????????????????????????????????

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Mano didysis tėvas visada naudojamas žiūrėti YouTube jumoristinių vaizdo klipus, hehehehehe , nes jis nori būti laimingas visada .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. "Geriau aš to nebūčiau žinojusi, nes to žinojimo tiesiog nebėra kur dėti – garsiai ištarti negali, o matant tų žmonių begėdišką elgesį, tiesiog nežinai kur dėtis…"
  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė N.Oželytė.

  Pamąstymui…! Likite sveika.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Nekaltinkit kitų, jeigu jūsų filosofija turi prieštaravimų, kurių nesugebate paaiškinti ir kartu nesinervuokit. Kaip filosofas – megėjas ne taip ir blogai samprotaujate. Likite sveikas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Pritariu. Kadangi vietoj argumentų naudojat pliurpalus, nepajėgiat suvokti elementarių dalykų, sugebat tik perteikti oficiozų "naujienas" – pokalbį baigiam. :)))))

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Manau pakankamai išdiskutavome jusų filosofiją ir jos prieštaravimus, kurių nesugebate paaiškinti ir kadangi argumentų neturite, manau, kad pokalbį reikia baigti

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Nu "pagerintas kadras". :)))))) Sudedi faktus greta, o ji vistiek savo gieda. Atrodo, kad mano užuojauta buvo tikrai vietoje. :))) Aš gi šitiek laiko aiškinau, ką vadinu grobuonimi, o ką grobuoniškumu. Jokių išvadų. Tik interpretacijos. Jėzau aukštielninkas… :)))))))))))

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Iš pradžių sakėte: "Realybėje klesti grobuoniškumas ir tik nuo santvarkos priklauso, kiek ji pajėgi pažaboti šį daugelyje žmonių glūdintį grobuonį. Kitaip sakant, ar sugeba išlaikyti "džiną butelyje"?", po to pareiškėte: "Manote, kad nuo santvarkos priklauso, ar bus pažabotas žmonių grobuoniškumas". Nemanau. Įsitikinęs. Bet tik ne grobuoniškumas, o jo užuomazgos ir tik tų žmonių,(net ne visų) kurie gyvens toje santvarkoje". Taigi iš pradžių teigėte, kad nuo santvarkos priklauso, ar bus pažabotas grobuoniškumas, po to savo teiginį paneigėte ir pareiškėte, kad ne grobuoniškumas, bet jo užuomazgos ir netgi ne visų žmonių, todėl, kaip matote, savo žodžių atsižadėjote ir sugalvojote naują versiją. Tai yra pirma pušis, kurią jūs "nukirtote". Naujos versijos prieštaravimai nurodyti 2010 01 12 23:18 komentare.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Atleiskit už nekuklų klausimą, bet jo neužduoti jau tiesiog nebeįmanoma. Jūs natūraliai, dėl sveikatos būklės taip nepajėgiat nieko suvokti? Ar yra ir kitų priežasčių? (Jeigu dėl sveikatos, tai nuoširdžiai jus užjaučiu). Visiškai patenkinta savimi, atmintinai pyškinat "oficiozų" platinamas "tiesas", o bet kuris kitas "nesukramtytas" klausimas yra už jūsų suvokimo ribų. Kad nesuvokiat, tai dar būtų nieko. Blogiau tai, kad stengiatės iškreipti mintį, atvirai meluojate, kad nors išoriškai atrodyti teisi. Štai akivaizdus jūsų melas.
  ……………………………………………………..
  Rima>Vygo – 2010 01 12 23:18 "…jūs tik atsižadėjote savo žodžių ir sugalvojote naują versiją. Dabar teigiate, kad "SANTVARKA GALI PAŽABOTI, BET TIK NE GROBUONIŠKUMĄ, O JO UŽUOMAZGAS IR TIK TŲ ŽMONIŲ (NET NE VISŲ), KURIE GYVENS TOJE SANTVARKOJE".
  ……………………………………………………..
  Dabar žiūrim į mano komentarą, Vygo to Rima – 2010 01 09 00:53 Į jūsų paklausimą, "Manote, kad nuo santvarkos priklauso, ar bus pažabotas žmonių grobuoniškumas", aš atsakiau, (Rašysiu didžiosiomis raidėmis, nes kitaip, atrodo jūs neįskaitote) "NEMANAU.ĮSITIKINĘS. BET TIK NE GROBUONIŠKUMAS, O JO UŽUOMAZGOS IR TIK TŲ ŽMONIŲ,(NET NE VISŲ) KURIE GYVENS TOJE SANTVARKOJE".
  ……………………………………………………..
  Štai ištraukos iš dviejų mano komentarų. Jos dabar greta. Tai kur aš, anot jūsų, "…atsižadėjau savo žodžių ir sugalvojau naują versiją"??? :)) Tad jeigu jūs nesugebate perskaityti ir suvokti elementarios minties, tai apie ką su jumis galima diskutuoti. Pasiėmus oficiozų iškarpas? :) Nes daugiau jūsų niekas nejaudina ir jums nesuvokiama. Tai galutinai ir neginčytinai patvirtinote, reaguodama į jidi-m 2010 01 13 10:46 komentarą. Į tikrai skausmingą ir verčiantį susimastyti komentarą, jūs atsakėte demagogija ir standartiniais pliurpalais. Kaip dar būtų galima save labiau diskredituoti, aš neįsivaizduoju…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. jidi-m, tu teisus dėl kapitalizmo, ir jo monopolinės-oligarchinės esmės, kuriame klanas užgrobia neribotą valdžią. Tik Švedijoje politinė sistema yra konstitucinė monarchija, bendrovės yra privačios, todėl santvarka nėra socialistinė. Švedijoje tik gerai išvystyta socialinė apsaugos sistema, todėl joje gerokai daugiau socialinio teisingumo. Socializmas turi gerų įdėjų, tačiau jame nėra vietos demokratijai, laisvei, jis paremtas diktatūra. Visas gyvenimas jame vyksta nenusiimant kaukių, pradedant partiniais susirinkimais, kuriame tu vaidini savo vaidmenį, sakydamas ne tai ką galvoji, bet perskaitydamas patvirtintą kalbą, tęsiant spauda ir TV, kai tu klausai propagandinius stereotipus, nors tikrai žinai, kad gyvenime viskas kitaip ir baigiant gyvenimu, kai tu toliau vaidini savo vaidmenį, nes negali pasakyti, ką galvoji. Sakyti "demokratinis socializmas", yra tas pat, kas sakyti "demokratinis fašizmas" ar "demokratinė diktatūra". Socializmas yra toks pat blogis, kaip ir oligarchinis kapitalizmas, skirtumas tik toks, kad visą valdžią ir privelegijas kapitalizmo atveju turi monopolistai-oligarchai, o socializme – politbiuro viršūnė. Laisvės, žmogaus teisių, socialinio teisingumo abiem atvejais nėra. Socializmas duoda tik minimumą, kad dirbti ir nenumirti iš bado. Markso veikalai negali paneigti tiesos, kad socialistinė ekonomika yra neefektyvi ir atveda valstybes į žlugimą ir aklavietę. Skandinavijos šalyse santvarka turbūt optimaliausia. Vokietijoje taip pat kas nori dirbti, turi visas salygas užsitikrinti sau gyvenimą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Taip, ir as tada tarp apmulkintuju, ejau i gatve kovoti uz nepriklausomybe, gerbiau V.Landsbergi,dziaugiausi sajudziu, keikiau komunizma.
  Viso to vaisiai:

  1.Po keliu metu darbo netekau.
  2.Zmona darba prarado.
  3.Priverstas buvau taip vadinama lenkiska-gariuniu bizni varyti.
  4.I vaikus graudu ziureti-vaikystes praktiskai neturejo.Negalejau ju padoriai aprengti,i atostogas vaziuoti,o apie stovyklas, kaip tarybiniais laikais, net pagalvoti neverta.
  5.Teva is sanatorijos isvare.
  6.Motina pasimire del medikamentu trukumo ir aplaidaus gydymo.
  7.Mano diplomas nieko nebereiskia. Visumoje – bedarbyste.(1997)
  8.Prasidejo didziule emigracija. Per pazistama gauvau darba USA.
  9.Palikau zmona ir vaikus, nes Lietuvoj rasti darba – beviltiska.
  10.Skyrybos po 3 metu…netekau seimos..
  11.USA santvarka slyksti kaip ir patys zmones. Radau darba Prancuzijoje.
  12.Vis tiek, jauciuosi svetimas … Galiu megautis Paryziumi, svaiginanciomis romantiskomis naktimis ir kitomis linksmybemis,bet….kazko truksta..
  13.Apsilankiau Lietuvoje (atostogos),pasibaisejau pamates ka musu "INTELIGENTAI"," ELITAS" ir kiti "NAUJOSIOS EKONOMIKOS ZINOVAI" is Lietuvos padare!

  NAUJA SANTVARKA – VERGOVE!

  14. Pradedu skaityti knygas tiek „laisvosios rinkos“ saukliu ,tiek socializmo tevu:Karl Marx "Kapitalas" ir t.t..Pradedu lyginti santvarkas siekius ir kur zmogus zmogiskesnis. Pamatau kaip stipriai buvau suklaidintas…
  15. Supratau kad "DIKTATURINIS IR KAREIVINIS KOMUNIZMAS" yra baisu,bet ne taip baisu kaip "LAUKINIS KAPITALIZMAS"!Supratau kad pasenusia sistema nuversti reikejo,bet ne laukini kapitalizma is to padaryti ,bet "DEMOKRATINI SOCIALIZMA," kur zmones,tauta renkasi savo kelia ,o ne keliolika burzuju, ir USA kelia nurodo!
  16.Svedisko tipo socializmas – tai zmonijos pirmi zingsniai i tikra "Demokratini socializma"….Man aisku pasidare kad KARL MARX buvo toliau pazengias savo laike ir suvoke zmoniu ateities vizija!
  17.Suvokiau kaip as vakaru ir musu "megztu beretininku" prapogandos visiskai suklaidintas buvau…kaip ir visi kiti…
  28. ZMONES ATSIMINKITE KA MES PRARADOME… AR PINIGAI IR GYVULISKAS DARBAS GALI VISKA ATSVERTI?

  Gaila, kad tik dabar praregejau. Ir ypac pikta, kai apie anuos laikus skleidziamos nesamones, pilamos pamazgos.
  Dabar, kai apsidairau aplinkui,matau tik kaukes, puikavimosi maskarada, neregeta „elito“ prabanga ir dirbtinas ju sypsenas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Prieštaravimas išlieka, nes jūs tik atsižadėjote savo žodžių ir sugalvojote naują versiją. Naujoje versijoje taip pat yra prieštaravimas. Dabar teigiate, kad "SANTVARKA GALI PAŽABOTI, BET TIK NE GROBUONIŠKUMĄ, O JO UŽUOMAZGAS IR TIK TŲ ŽMONIŲ (NET NE VISŲ), KURIE GYVENS TOJE SANTVARKOJE". Kai jau "grobuonis" tampa grobuoniškumu, jis būna virš visų santvarkų ir pats jas kuria! Kur jūs čia bematote prieštaravimą, pačiam sau?". Prieštaravimas pačiam sau yra tame, kad kai "grobuonis" tampa "grobuonimi" ir "pats kuria santvarkas", santvarkai tenka susidurti su pačiu "grobuonimi", o ne su jo užuomazgomis, nes užuomazgų stadija tuo metu būna praeita, todėl ir "pažaboti" nėra ką. Prieštaravimas yra ir tame, kad tiek "užuomazgų", tiek išsivystymo stadijoje tai yra tas pat "grobuonis" – santvarkos kūrėjas – todėl santvarka negali atsigręžti prieš savo kūrėją (jūsų teiginys), net jeigu jis tik užuomazgų stadijoje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Jūs mane apkaltinote, kad aš, cituoju: "…pasiklįstate tarp trijų pušų, o po to nervinatės". Argi? Aš? Atleiskite,bet kažkaip nejaučiu, kad nervinčiausi.:))Veikiau jau nervingumą išduoda jūsų komentarai. Ir nervina jus tai, kad nepajėgiate suvokti visos minties, tad bandote kapstytis, kad radus nors kokį kabliuką. Aš ne šventasis, klaidų padarau, bet šiuo atveju jums labai nepasisekė. Užjaučiu.:) Taigi, grįžtam prie tų "trijų pušų". Kadangi pirmas jūsų "kaltinimas" man, daugiau neakcentuojamas, tai rodo tik vieną. Kad pasinaudojusi mano papildomu paaiškinimu, pagaliau supratote, kaip skamba mintis ir kad jokių prieštaravimų ten nėra.(Išeina, kad tai jau jūsų melagingas kaltinimas, mano adresu. Gal norite atsiprašyti? ☺ ) Tad, su jūsų pritarimu, pirmą pušį kertame. :)) Na, pereiname prie "antros pušies", kurią taip vargiai iškapstėte, per kelis komentarus. Iš anksto perspėju, kad tai dar viena jūsų "kliurka". Bet būdamas be galo mandagus žmogus(☺), negaliu palikti jūsų taip susipainiojusios, todėl padėsiu jums išsiaiškinti. Bet ir jūs sau padėkite.:))
  Taigi. Jūs be reikalo iš kelių komentarų "ištraukėte" mintis, ir surikiavote jas vorele, savo supratimo lygmenyje. Taip pažongliravus, gavosi tarsi kažkoks prieštaravimas, tikriausiai dideliam jūsų džiaugsmui. Bet tai klaida. Taip jūs netik kad nepadėjote sau suvokti esmę, bet dar labiau nuklydote. Kadangi jums taip sunku suvokti, aš pasikartosiu su paaiškinimais tų vietų, kurių jūs nesupratote ir pasinaudojote jomis tik tam, kad dar daugiau viską supainioti. Ką gi, kartoju savo mintį. "Realybėje klesti grobuoniškumas ir tik nuo santvarkos priklauso, kiek ji pajėgi pažaboti šį daugelyje žmonių glūdintį grobuonį. Kitaip sakant, ar sugeba išlaikyti "džiną butelyje"? Aiškinu!!! :) Turbūt jums žinomas posakis, "kiekvieno pirštai į save lenkti"? Štai nuo čia ir prasideda mano minėtas "grobuonis". Pas vieną jis mažytis, kaip aguonos grūdas. Pas kitą jis jau pakankamai duoda apie save žinoti ir kartais gali sutrukdyti žmogui teisingai pasielgti. Pas trečią jis toks, kad žmogus jau nebepajėgus jo kontroliuoti, jau galima sakyti pats kontroliuojamas šito blogio. Tad nuo santvarkos tik ir priklauso, ar šis "grobuonis", net ne grobuonis, o dar tik jo užuomazgos bus suvaldytos, ar išsiverš, sustiprės ir susiradęs į save panašių išsivystys į GROBUONIŠKUMĄ! Tad dar kartą kartoju, jau anksčiau savo išsakytą mintį. Ir jei pastebite, ji visai ne tokia, kaip jūs ją pateikėte savo paskutiniame sakinyje. Perskaitykite atidžiai. "SANTVARKA GALI PAŽABOTI, BET TIK NE GROBUONIŠKUMĄ, O JO UŽUOMAZGAS IR TIK TŲ ŽMONIŲ (NET NE VISŲ), KURIE GYVENS TOJE SANTVARKOJE". Kai jau "grobuonis" tampa grobuoniškumu, jis būna virš visų santvarkų ir pats jas kuria! Kur jūs čia bematote prieštaravimą, pačiam sau? Tad ir antra "pušis" nukirsta.
  Aiškindamas jums, sugaišau nemažai laiko, nors visa tai ir daugiau, jau buvau glaustai surašęs savo komentare. Bet jūs jį ištaršėte, kaip plunksnas iš pagalvio ir dar stebitės, kodėl tokia betvarkė? :)) Na, o jei jūs vis dar netikite mano žodžiais ir neįvertinate grobuoniškumo galimybių, pasidomėkite kas ir dėl ko į Rusiją "pristatė" Leniną ir Trockį? Iš kur atsirado hitleris ir jo milžiniškos galios ir resursai? Kodėl ir dėl ko kilo pirmasis ir antrasis pasauliniai karai? Kas ir kokiam tikslui įkūrė ES? Kaip ir kada į Europą ėmė žengti Amerika. Beje, apie šitą posūkį savo dienoraščiuose rašė ir paskutinis Rusijos Caras Nikolajus II. Ir tai, tik pradinei savišvietai. Tik nesinaudokite "klišėmis", o ieškokite pilnos informacijos ir pabandykite ją analizuoti. Greičiausiai nustebsite.
  Ps.Nepraleiskite progos stebėti dabartinius globalizmo procesus. Tai suteiks nemažai informacijos apmąstymui ir dar daugiau klausimų. Sėkmės ir viso geriausio. :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Tai, kad "Grobuoniškumą pažaboja ne santvarka, bet tai, kaip veikia teisinė sistema santvarkoje", jums pasirodė "Visiškas absurdas", nes "Grobuoniškumas gimdo santvarkas, santvarkos savo ruožtu – joms reikalingas teisines sistemas. Tad pastarosios niekaip negali atsigręžti prieš savo kūrėją". Tačiau kartu teigiate, kad "Realybėje klesti grobuoniškumas ir tik nuo santvarkos priklauso, kiek ji pajėgi pažaboti šį daugelyje žmonių glūdintį grobuonį. Kitaip sakant, ar sugeba išlaikyti "džiną butelyje"?". Taigi reiškiate nuomonę, kad teisinė sistema negali atsigręžti prieš savo netiesioginį kūrėją – "grobuoniškumą". Tačiau tai, kad santvarka gali atsigręžti prieš savo tiesioginį kūrėją – "grobuoniškumą", jį pažaboti ir laikyti kaip "džiną butelyje", jums jau neatrodo "Visiškas absurdas".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Prašom pateikti. Tik šį kartą, gal jau kaip nors pasistenkit atidžiai. :) Ir nesinervinkit. Nes jau klaidas pradėjote daryti. Nusprendėte "pasimakaluoti" viešoje erdvėje, teks priprasti ir prie "aštresnių" vertinimų. :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Nesvarstau, tik atkreipiu jūsų dėmėsį, kad beviktiškai painiojtės savo vienas kitam prieštaraujančiuose teiginiuose

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Nėra prasmės, o svarstot. :)) Tuščiagarbiškumas neduoda nurimti, ar kaip? :))

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Svarstyti jūsų asmenį nėra prasmės ir laiko. Jeigu naujų argumentų neturite, manau, kad pokalbis baigtas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Ačiū, ačiū už įvertinimą. Aš iš tikro sau patinku. :)) O štai jūs man, kažkodėl tai nepatikot… :) O žinių man pakanka. Sočiai. Jei kada įstengsite išpurtyti iš galvos kokius tris ketvirčius tų statistinių skiedalų, kurių jums ten prikimšo ir atsiras vietos, galėsiu paskolinti… :))

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tyrimas: kreiptis į psichologą pagalbos daugiau kaip pusei lietuvių vis dar nėra normalu
Gydytoja nė karto nesinaudojo sezoninėmis vakcinomis 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą 
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Prezidentė: Švęskime Vasario 16-ąją, kaip išsivadavimo ir laisvės šventę! (15)
Brangieji, atkurtoji mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį savo ilgaamžėje istorijoje. Švęskime Vasario 16-ąją,...

Sovietų kariuomenės nusikaltimai Lietuvoje: prieš ir po okupacijos (1)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt baigė publikuoti dokumentus apie nusikalstamą...

Rusijai gresia vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantas (13)
EP Užsienio reikalų komitete pirmadienį apie 17.30 val. Lietuvos laiku bus svarstoma rezoliucija...

Mirė žinomas disidentas Petras Cidzikas (16)
Sausio 21-ą, paryčiais, mirė žinomas disidentas ir visuomenininkas, pogrindžio spaudos platintojas, politinių bado...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimas pritaria siūlymui leisti registruoti Europos politines partijas ir Lietuvoje
Šiandien Seime po pateikimo pritarta Teisingumo ministerijos siūlymui leisti Lietuvoje...
Prezidentė susitiko su Suomijos Ministru Pirmininku
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Suomijos Ministru Pirmininku...
R.Šalaševičiūtė: Teismo psichiatrijos ekspertų problemos, iškeltos konferencijoje, turėtų tapti pagrindu įstatymų pakeitimams
Vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Socialinių reikalų ir...
 
Teismas vėl atmetė „MG Baltic“ reikalavimą atlyginti 13 mln. Eur tariamą žalą (7)
Lietuvos apeliacinis teismas dar kartą atmetė ieškovės UAB „MG Baltic...
Rusijos žurnalistas A.Nevzorovas nufilmavo Medininkų žudynes? (281)
Kas iš tiesų įvyko 1991-ųjų metų liepos 31 d. naktį...
Aukščiausias teismas abejonių dėl įrodymų Medininkų byloje neišsklaidė (38)
Nors Aukščiausiasis teismas vasario 28 d. ir paliko galioti Apeliacinio...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Teisme – ginčas dėl istorinės išvados apie Joną Noreiką (1)
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) pradėjo nagrinėti Granto Arthuro Gochino...
Interneto paslaugų teikėjai savo sąskaita privalės blokuoti prieigą prie interneto svetainės linkomanija.net
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės asociacijos...
Vilniaus rajono kelyje – tragiška nelaimė. Žuvusiųjų artimiesiems – Prezidentės užuojauta (7)
10.36 val. Vilniaus r., Melkio k., kelyje Pikeliškės – Maišiagala. 35 km.,...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (1)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
Išaugo šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis kariuomenėje
Auga šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis. Lyginant su 2016 m., 2018...
 
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (20)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sirijoje – raketų smūgis, JT ST atmetė Rusijos parengtą rezoliuciją (26)
Naktį iš penktadienio į šeštadienį JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos...
Baltarusija raginama stabdyti Astravo atominės elektrinės statybą (2)
Birželio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) plenarinės sesijos...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...
Netektis advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje (7)
Advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje – netektis: lapkričio 1 d. po...
Kaip „Vašingtono agentai“ pavirto „žaliais žmogeliukais“ [Propagandos demaskavimas] (78)
Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai dėkoja spaudos atstovams,...