Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Pokalbiai       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2016 Gruodis 3 Šeštadienis
 

Prieš 50 metų paaiškėjo, jog JAV buvo numačiusios bombarduoti… Vakarų Europą

2012-09-01 14:20 | Aktualu | Komentarų (58)


Sergejus Sokolovas

Prieš pusę amžiaus, 1962-siais metais, TSRS užsienio žvalgyba baigė slaptą operaciją “Centras”, kuri buvo pradėta dar 1958-siais metais. Tada tarybinės užsienio žvalgybos buvo užverbuotas vienas JAV kariuomenės seržantas, kurį žvalgybinių išteklių pagalba pavyko įfiltruoti į ryšių punktą, esantį Prancūzijoje, Orlyje. Į šį ryšių punktą atkeliaudavo itin svarbūs NATO bei Pentagono dokumentai.

Per slaptą operaciją “Centras” tarybinė žvalgyba gavo ir JAV pajėgų Europoje vadovybės “operatyvinį planą Nr. 100-b”, kuriame buvo išdėstyti nauji karo prieš TSRS variantai, panaudojant branduolinį ginklą. Plane buvo pateiktas ir taikinių TSRS, rytų bei Vakarų Europoje sąrašas.

Kaip nūdien yra gerai žinoma, TSRS atominio bombardavimo variantus JAV karinės žinybos strateguodavo dar nuo pat šaltojo karo pradžios. Priminsiu keletą faktų.

1945-jų lapkritis, JAV Jungtinio štabų viršininkų komiteto slaptoje direktyvoje, be kita ko, rašoma: “…atominis bombardavimas nėra veiksmingas prieš tradicines ginkluotąsias pajėgas bei transporto sistemą, tačiau jis tinka masiniam miestų gyventojų naikinimui”.

Tuo pat metu JAV Jungtinės žvalgybos Komitetas (JAV karo žvalgybos vadovaujanti institucija, likviduota 1961 metais, susikūrus Gynybos ministerijos žvalgybos valdybai) buvo numatęs 20 tarybinių miestų, tinkamų atominiam bombardavimui.

TSRS tuomet (iki 1949 m. rudens) dar neturėjo branduolinio ginklo. Taigi, JAV “štabai”, strateguodami šiuos juodus variantus, rėmėsi “pirmojo smūgio” doktrina.

1948-ųjų birželį JAV Nacionalinio Saugumo taryboje buvo parengtas operatyvinis planas “Čarioter”. Anot jo, karas prasidės “nuo masinių atominių bombardavimų, kurie bus vykdomi iš JAV oro pajėgų bazių, dislokuotų Vakarų pusrutulyje bei Didžiojoje Britanijoje…”.

Buvo numatyta, jog pirmame karo etape ant 70 TSRS miestų bus numesta 133 atominės bombos, o vėliau – dar 200 atominių bombų bei 250 tūkstančių tonų paprastų bombų.

1949-jų metų balandį JAV kongreso Atstovų rūmų finansų komiteto pirmininkas Klerenas Kenonas pareiškė: “Mes privalome pulti Maskvą bei kitus Rusijos miestus. Viskas, ko mums dabar reikia, – tai turėti lėktuvų bombų gabenimui, taip pat ir apginkluoti kitų tautų karius. Tegu kitos šalys siunčia į mirtį savo jaunimą, kad mums nereikėtų siųsti savo. Štai ką suteikia mums atominė bomba. Turime laimėti karą per tris savaites…”.

Kai 1949-jų rugsėjį TSRS buvo susprogdinta pirmoji tarybinė atominė bomba, Pentagonas buvo priverstas keisti savo planus. Karo pradžia pagal planą “Trojan” buvo numatyta 1950-ųjų metų sausio 1-ai dienai, bet JAV strategų buvo “perkelta” į 1957-uosius metus (planas “Dropšot”).

Tuo tarpu vėliau JAV karo strategai vis susidurdavo ir su kitais sunkumais. Vašingtoną vis klampindavo visame pasaulyje stiprėdavusių konfliktų pelkė. Daugybė nacionalinio išsivadavimo karų, kairiųjų jėgų kapitalistinėse šalyse kova dėl savo politinių teisių, visa tai jau neleisdavo JAV strategams vienašališkai planuoti piktadarišką įvykių raidą.

Pagal naują JAV NST direktyvą buvo rekomenduojama “įgyvendinti puolimą ne tik per atvirąsias, bet ir per slaptąsias operacijas”. Taip naujoje “Dropšot” plano koncepcijoje atsirado psichologinio, ekonominio bei pogrindinio karų strategavimas (planas “Liote”, grįstas ilgalaike įtaka, t.y. savotiškas “lašas po lašo”).

Ir štai 1962-ieji metai. Maskva gauna iš Prancūzijos slapčiausių NATO ir Pentagono dokumentų kopijas. Paketą atplėšė du žmonės, vienas iš kurių V. Pavlovas (1961 – 1966m VSK Pirmosios Vyriausiosios Valdybos viršininko pavaduotojas), vėliau dalinasi prisiminimais: “Išvydau slapčiausių dokumentų kopijas, kuriose buvo nurodyti Šiaurės Atlanto bloko bei JAV karinių pajėgų vadovybės numatyti atominių smūgių taikiniai. Tarybų Sąjungos teritorijoje atominio puolimo turėjo sulaukti visi didžiausieji miestai…”.

Tolesnis gilinimasis į šiuos iš vieno pagrindinių NATO ryšių punktų, iš Orlio, gautus dokumentus, parodė, kad to paties turėjo sulaukti ir kitos socialistinės šalys. Bet… JAV buvo numačiusios smūgius ir savo pačių sąjungininkėms, tarp jų ir Vakarų Vokietijai.

Buvo numatyta, kad į kai kurias Vakarų Europos šalis JAV atominiai smūgiai bus nukreipti ne tik ten įžengus tarybinei kariuomenei (prasidėjus karui), bet ir prieš tai, iš anksto. “Profilaktiškai”. Norint paversti šalių teritorijas “išdegintos žemės zona”.

Buvo numatyta, kad visus taikinius tarpusavyje pasiskirstys JAV, Prancūzijos ir Anglijos karinės pajėgos.

Per operaciją “Centras” gautoji informacija tapo pagrindu kitai, ilgalaikei, tarybinės žvalgybos operacijai “Taifūnas”. Iš esmės tai buvo geopolitinė operacija, slaptos įtakos akcijų visuma. Šios operacijos tikslu tapo “JAV agresyviosios politikos savo sąjungininkų Europoje atžvilgiu demaskavimas”. Lygiagretūs siekiai – “JAV pozicijų silpninimas Vakarų pasaulyje bei NATO viduje”.

…1969-ųjų metų vasarį Vakarų Vokietijos žurnalai “Štern” bei “Špygel” išspausdino straipsnius, kurių medžiaga buvo grindžiama tais, kadaise visiškai įslaptintais, Pentagono dokumentais. Pentagono kėslų paviešinimas sustiprino nepasitikėjimą JAV politika Europos šalyse, tarp jų ir esančiose NATO sudėtyje.

Operacija “Taifūnas” bei kitos panašios slaptosios įtakos akcijos prisidėjo prie 1975-ųjų metų Helcinkio iniciatyvos prielaidų susikūrimo. 1975-siais metais Helsinkyje įvykusiame Pasitarime dėl saugumo ir bendradarbiavimo Europoje 35 valstybės pasirašė sutartį dėl Taikos zonos Europoje susikūrimo. Tokiu būdu buvo suvaržytos JAV galimybės eskaluoti visų NATO narių vardu branduolinę grėsmę.

Komentarai

 

 

 
  • Paprašyčiau autoriaus pavardę rašyti taip, kaip matote prieš nosį, t.y. po antrašte.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 1. Tie patys tuomet kaip ir dabar valdė Javą ir SSSR. Apie ką čia dar tas straipsnio autorius tauzija ?

  Thumb up 0 Thumb down 1

 2. tokios iki koktumo melagingos propagandos iki apsiš…o prisiklausėm sovietmečiu. Pasirodo, sovietmetis nesibaigė…

  Thumb up 0 Thumb down 1

 3. valstybės pasirašė sutartį dėl Taikos zonos Europoje —- ar pasirase lietuva!??

  Thumb up 0 Thumb down 1

 4. Kas po karo, žinodami apie dešimtis milijonų “Išdavikų” dundančių traukiniais į Sibirą, Tautų “perkraustymo” vajų, Berlyno marinimo badu, galėjo patikėti rusišku Humanoidu ? Daugelis tikėjo. Netikėjo tik keli. Ir jie buvo teisūs : Vokietija 1959, Vengrija 1956, Berlyno siena 1961, Čekoslovakija 1968, Lenkija 1980 dar Lietuva iki 1952…

  Nereikia, draugas sokolovai – atminties ir mąstymo trintuke, atsimenam ir dar mąstom pagal galimybes,

  Thumb up 0 Thumb down 2

 5. Plano (A. Daleso doktrinos) autorius A. Dalesas (Allan W.Dullas -1893 –1969) – nuo 1947m. (įkūrimo) dirbo JAV CŽV. 1942-1945m. vadovavo politinei žvalgybai Europoje. 1953-1961 m. – CŽV direktorius. „Šaltojo karo“ ideologas, vienas iš žvalgybinės veiklos prieš TSRS ir kitas socialistines valstybes organizatorių.
  Ištrauka:

  ” __Pasibaigs karas, viskas nurims ir nusistovės. Ir mes visas turimas jėgas: visą auksą, visą savo materialinę galią skirsime žmonių bukinimui ir apkvailinimui! Žmogaus smegenys ir sąmonė turi gebėjimą keistis, todėl pasėję Tarybų Sąjungoje chaosą, mes nepastebimai pakeisime tikras vertybes netikromis ir priversime žmones tomis netikromis vertybėmis tikėti.
  Kaip? Mes subursime aplink save bendraminčius, surasime sąjungininkus pačioje Rusijoje. Epizodas po epizodo bus pradėta vykdyti grandiozinė pačios nepaklusniausios Žemėje tautos žūties tragedija, galutinis ir nesugrąžinamas tautos sąmonės užgesinimas. Pavyzdžiui, iš meno ir literatūros mes palaipsniui išguisime jo socialinę esmę; dailininkus ir rašytojus atpratinsime domėtis išraiška ir tyrinėjimu procesų, kurie vyksta tautos gelmėse. Literatūra, teatras, kinas – viskas vaizduos ir šlovins pačius žemiausius žmogiškus jausmus. Mes visokeriopai palaikysime ir padėsime taip vadinamiems dailininkams, kurie įkyriai kals į žmonių sąmonę sekso, smurto, sadizmo, išdavystės kultą – žodžiu, visokį amoralumą.
  Valstybės valdyme sukursime chaosą ir sumaištį. Nepastebimai, bet aktyviai ir nuolatos sudarysime sąlygas valdininkų despotiškumo klestėjimui. Biurokratizmas ir vilkinimas bus laikomi dorybėmis. Sąžiningumas ir padorumas – išjuokiami – taps niekam nereikalingi ir virs praeities atgyvenomis. Įžūlumas, akiplėšiškumas, melas, apgaulė, girtuoklystė, narkomanija, gyvuliška baimė vienas kito ir begėdiškumas, išdavystė, nacionalizmas, priešiškumas kitoms tautoms – visų pirma priešiškumas ir neapykanta rusų tautai – visa tai mes kultivuosime vikriai ir nepastebimai, kol visa tai suvešės ir įsitvirtins.
  Tik nedaugelis, visai nedaugelis įtars ar net supras, kas vyksta. Bet tuos žmones mes įstumsime į beviltišką padėtį, paversime juos pajuokos objektais, rasime būdų juos apjuodinti ir paskelbti visuomenės atmatomis. Rausime dvasines šaknis, suvulgarinsime ir naikinsime tautinės doros pagrindus.
  Taip mes naikinsime kartą po kartos. Pradėsime nuo vaikų ir bręstančių paauglių – skaldysime, demoralizuosime ir morališkai smukdysime jaunus žmones. Mes padarysime juos cinikais, nepraustaburniais ir kosmopolitais*.
  Štai taip mes tai padarysime!”

  A.Dalesas (A. Dullas)__

  P. S. Planas formaliai nebuvo įgyvendinamas, bet JAV prieš TSRS metė visą propagandinės mašinos galią – vien antitarybinių radijo stočių, kuriose dirbo rinktiniai melo ir propagandos specai, išlaikymui kasmet skirdavo apie 1 milijardą tuometinių dolerių (dabar būtų kokie 4-5 mlrd.) – bei taikė ekonominę blokadą.

  Šaltinis: “JAV CŽV direktorius Alenas Dalesas”, 2007 m.
  Knygą anglų klb. išleistą JAV, pagal 2004 m. išslaptintus CŽV archyvus, buvo galima nusipirkti “amazon”.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Nuoširdžiai dėkoju Draugui, įdėjusiam šį Komentarą. Tiesa vis tiek nugalės. Laiko sūkurių klausimas.

   Thumb up 2 Thumb down 0

  • Kažkoks priepuolis varyti į vienus vartus. Jei kam buvo įdomu – pasiskaitė 2007 metais. Kiti vartai saugo savo paslaptį amžiais ir saugos dar ilgai. Nes gėda dėl kvailumo. Perrašinėti, kas vieša, įsivaizduojant kietu analizatoriumi – yra nedaug. Daugiau būtų įdomu jei parašytų kitų vartų paslapčių.

   CCCP BVP x 0.1 = USA BVP .

   čia ir yra paslaptis, kai niekas nori būti viskuo.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 6. Kvailiai visi, kurie kariauja. karas nekuria laimės, nekuria gyvybės. Visiški idiotai. Yra daug smagesnių dalykų gyvenime.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • These days of austerity as well as rleative panic about taking on debt, many individuals balk against the idea of making use of a credit card to make purchase of merchandise or pay for a holiday, preferring, instead only to rely on a tried plus trusted approach to making transaction hard cash. However, in case you have the cash there to make the purchase in full, then, paradoxically, that is the best time to use the card for several factors.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Kai H. Trumanas 1945 m. liepos viduryje išplaukė į Potsdamo konferenciją, o liepos 16 d. joje gavo slaptą telegramą apie branduolines bombos „Trinity“ sėkmingą bandymą ir apie tai 20 val. už „apskrito stalo“ užuolankom užsiminė J.Stalinui, šis neparodė nustebimo, tik palinkėjo branduolinę bombą sėkmingai panaudoti prieš japonus, kurie dar nebuvo kapituliavę. Tiek rusai, tiek amerikieciai gamino branduoline bomba pasidaline vokieciu mokslininkus ir logiskai pasigamino vienu metu, taciau kazkodel mes pradzia skaitome nuo pirmo susprogdinimo.
  Pasiurpes zvirblis pasivadines sakalu nori parodyti, kokie baisus buvo amerikieciai.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 8. Nepradėsiu ginčytis čia su Pikasais ar panašiais . Tai beprasmiška. O štai dėl Lietuvos vaidmens tarp tų dvieju gigantu -JAV ir TSRS , tai kaip blusa tarp begemotų … Per Lt visada ėjo kelias is vakaru į rytus ir atgal – ir švedams ,ir prancuzams, ir vokiečiams .. Todėl Lietuvos pavertimas atomine dykviete buvo ir vienos ,ir kitos pusės planuos . Ir pabaigai – Sokolavas yra tikrai didelės erudicijos žmogus , pasižymintis analitiniu mastymu ir gebėjimu paaiškinti paprasta kalba ,nesidangstant supergudriais žodžiais :)

  Thumb up 1 Thumb down 0

 9. Ponas Jeronimai,tikrai nesutinku,kad Lietuvos panstva tiksliai kopijuoja visus įstatymus,pavyzdžiui Šilumos ūkio įstatymą ir visas metodikas prie jo ,sukūrė tuometinis Valstybinės Kainų ir Energetikos KOntrolės Komisijos Pirmininkas V.Jankauskas su savo komanda.To pasėkoje atsirado geras biznelis otkatams daryti, nustatant šilumos kainas iš lubų..Nepraustburniai šneka,kad tie otkatai pasiekia Prezidentūrą,Seimą,Vyriausybę ir tuo suinteresuotas “teisėsaugos” tarnybas,todėl J.E. giminaitei D.Korsakaitei 2010 pakeitus prof.V.Jankauską negręsia jokie pavojai,tvarkant biznio reikalus.Taip gerai organizuotą D.Korsakaitės biznį nuo piktos akies saugo,ne kokie turgas berniukai,bet GP, STT,ar VK pareigūnai.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 10. Griuvus tsrs man teko garbe susipazinti su vienu dideliu zmogum anu laiku.Teko ji perkraustyti.Kol jo skyriaus vaikinai nese daiktus i nauja buta,mane pakviete prie buteliuko.Mano vairuotojas ilsejosi,o mes tryse (prisijunge dar vienas jo draugas) ilgai snekuciavomes.Tai tuomet as pirma karta savo gyvenime supratau kas tai yra saugumas ir ka jis veikia.Tai jis sake,kad man patiko gyventi Lietuvoje,patiko zmones,jo zmona labai verke,kad reikejo grizti i Rusija.Man prisimena jo zodziai,kad siais laikais tik beprociai kariauja atvira kara.Sako jus atsiskyre nuo tsrs likote saldus kasnis kitai saltojo karo pusei.Ir tikrai zinau,kad kazkada atsigresit atgal,jeigu dar bus kam atsigrezti.Ir visa ta laika,kai atgavome laikina nepriklausomybe,juk mus ir rytai ir vakarai atvirai draske i savo puses,nors mes ir neturejom naftos ar aukso ar dar kokiu strateginiu iskasenu.Ir dabar,juk Lietuva absoliuciai neturi laisves ir nepriklausomybes.Esu isitikines,kad Lietuva valdo tiek galingosios eurosojuzo valstybes,tiek amerika.juk sendien Lietuva net istatymu nepriimineje,o tik perraso nuleistus is virsaus ,lietuviskai.As manu,kad amerikonai,atsiusdami savo emisara Adamkeviciu i Lietuva,tai dare tikrai ne is siltu ir draugisku santykiu su paciais geriausiais ketinimais.Manau viena is pagrindiniu sio emisaro uzduociu ,buvo sunaikinti ir parklupdyti musu valstybe per ekonomika,finansus,energetika ir dar daug ,daug kitu dalyku.Suprantama,negalima niekaip pateisinti ir kaimynes is rytu ,veiksmu.Bet jeigu butu galima sukeisti dvi valstybes gigantes vietomis ,Rusija su Amerika,manu is amerikonu mes butume sulauke daug daugiau blogio ,ekonomikos naikinimo ir neatmetu ,gal netgi karo.

  Thumb up 2 Thumb down 0

   • Komentatorius “SUVALKAS” ir lieka kaimo suvalkas, kaip sakoma JAV ir vakarų pasaulio koloborantas.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  • Rusai yra širdies žmonės, o vakariečiai, kartu su jankiais tai sielas pardavę pinigui, Coca-i, Hamburgeriams, ištvirkusių aistrų ir riebaus pilvo malonumui.

   Thumb up 1 Thumb down 0

  • nurodyk nors vieną straipsnį, nors vietą, kur tavo nekenčiamos tautos atstovas kaip nors gyrė tavo nekenčiamus rusus.
   seki pikaso pavyzdžiu, kaip ir turi elgtis tikri landsbergiečiai.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Bet klevas – draugas sokolovas pats rašo, pakui pats komentuoja. Tai panašu į ligą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • venckiniams irgi rodosi, kad Baba tai redaktorė. Bet žinot kaip sakoma? Jeigu rodosi, tai reikia žegnotis. Na, nebent tamsta esi ateistas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • tu taip dažnai stengiesi įtikint kad lietuvoj be galo daug idiotų ir kad jūsų pagrindinė koncentracija apie venckienę su landsbergiu.
   įtikinai

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Labai atsiprašau, kad nesupratau apie ką rašo : galvojau, kad apie branduolinį karą, o jūs mane pataisėte – čia , pasirodo, rašo apie Venckienę. Ačiū už pastabas.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Enso is poor excuse for an aiapicptlon launcher. I don’t know why anyone would pay money for a program where you press the caps lock key and type long strings of text such as open calculator Check out Keybreeze and AutoHotkey. These two apps are actually productivity tools for Windows.

     Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Sovietų armijos štabų pratybose, žemėlapiuose buvo bombarduojama ne tik visa Vakarų Europa, bet ir kitos demokratinės šalys. Jei kam įdomios KGB dezinformacijos masteliai, siūlau perskaityti gausią literatūrą šia tema. Joje daugybė tokių faktų, kad S.Sokolovo rašliavėlė atrodo tik vaikų darželio lygio, t.y. seržanto lygio šlamštelis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • nepisk smegenų savo landsbergine damagogija ir dezinformacija. landsbergis 28 metus pratanavęs kgb, gerai tave to išmokė

   Thumb up 0 Thumb down 0

    • siūlau neįmanomą dalyką – beretę pasikeisti į smegenis ir baigti šmeižti, meluoti juodinti.
     p.s. kaip ten su tuo kagebistu tata? beretė neleidžia apie tai net užsiminti?

     Thumb up 0 Thumb down 0

  • tavo juodas vienapusiškas šališkumas bukai lenda visose tavo rašliavose.
   tu jefreitorius berečių bataljone ir moki tik juodinti, dergti, žeminti visus, kas neatitinka tavo partinės politikos.
   esi melagis, dezinformatorius demagogas. tai įrodyta argumentuotai, o tu kaip troleibusas apautas veltiniu, bukai varai savo propagandą nekreipdamas dėmesio į nieką.
   tu vėl tuo patriesi apie savo super objektyvumą, savo rašliavų superįžvalgumą, savo neapmokamumą ir visų tau neįtinkančių priklausymą kontoroms.
   tokių bukų idiotų propagandistų kaip tu – lietuvoje reta. va šituo tim tu ir gali didžiuotis

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • pikasas nori irodyt kad reikia skaityt tik vienos puses literatura tik vienos puses informacija, kaip jis pats daro. jo toks darbas – pudrinti smegenis.
    ant sokolovo jis sika todel, kad mato lygiaverti konkurenta, kuri pajegia sukritikuoti tik niekindamas. cia ju tarpusavio propagandinis karas ir geriau i ji nesikisti. jie abu pinigus gauna, tegul ir musasi atidirbinerdami

    Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Kodėl draugas sokolovas apie tai, kas žinoma jau 50 metų, rašo tik dabar. Ar kam nors tai įdomu ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • sokolovas po truputi vel prieis prie Venckienes ir jos partijos. Bus isaiskinta, kad DK partija sudarineja sarasus su jankiais, ir Busas bus stogas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • čia reikia pagalvoti dėl tos Hitachi AE – gal Jav planuoja “bombą” ir “išdegintą teritoriją”????

   Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Visi planai ,cia minimi,kurti seniau.Noretusi suzinoti apie jankiu planus,slykscius ir nukreiptus sunaikinti dali europos,dabar ,naujaisiais laikais.Esu isitikines,kad Bushas ,lankydamasis Lietuvoje,ir sakydamas,kad jusu priesai ,nuo siol ir musu priesai,buvo visiskai nenuosirdus ir kalbejo netiesa.Siais zodziais jau turejome progos ir isitikinti esant atviram melui.Pamenat ,buvo pries keleta metu aiskinta,kad Lietuva saugos skydas priesraketinis jau 2011 metais.Kaip tai vyksta ir ka sendien turime ,akivaizdus irodymas.Mano nuomone,amerikoniskas karo monstras ir sendien kelia didele gresme ne tik Lietuvai ir kitoms europos valstybems,bet ir likusiam pasauliui.Ir tos gresmes ,kartais gali buti ir netiesiogines.Argi nesukeliama gresme valstybei,kai joje sukuriami slapti kalejimai,tiksliau kankinimo ir naikinimo slaptos zonos ,uzsienio pilieciams?Ar tai ne vienas is juodu planu pries eurovalstybes?O jeigu dar paziuretume i ivairiausias ekonomines jankiu diversijas,nukreiptas pries europa? Nepaskutineje vietoje ir pramoninis kishimasis i atskiru valstybiu reikalus.O jeigu kas sugebetu prieiti prie slaptu dokumentu,kur pulkelis itin turtingu pasaulio isrinktuju zydeliu,aptare plana ir jo vykdymo metoduspaliekant zemes rutulio gyventoju pirmu etapu iki 2 milijardu ,o veliau iki puses milijardo.Sie aiskino,jog tiek uzteks,kad kurtu kapitala saujai isrinktuju.Gal tai ne tiesa?kazkaip nepaminejau ir slaptu laboratoriju,kuriose dirba geriausi pasaulio biologai ,biofizikai ir chemikai visiskai izoliuoti nuo pasaulio.Sie paversti monstrais ,kuriuos priziuri tik auksciausio lygio pshihologai ir pan.Kur jau yra sukurti tokie virusai,kurie per trumpa laika sunaikintu istisas teritorijas.Argi yra mananciu kad ir tokiu modifikuotu virusu ,jau pasireiskusiu pasaulyje kaip kiauliu,pauksciu ir pan,atsiradimas ne tu paciu laboratoriju kuriniai?O pries ka jie nukreipti jau mateme.Vienoje informacijoje buvo pasakyta ,kad tokiu laboratoriju yra septynios,kur dvi ypac slaptos.kam visa tai?Gal taikai pasaulyje sukurti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Iš dalies nūdienos JAV mėginimai stiprinti Europos kontrolę yra gvildenami naujausio KK numerio straipsnyje KARAS SIRIJOJE- KARAS DĖL DUJŲ.
   Paskaitykite, ten įdomu.
   Su pagarba.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Kaip aprašomuoju momentu komunistai darbininkus šaudė Krasnodare ir Novorosijske,tai atsimenu,jankių seržanto liudijimo nereik.Odesos neminėsim.Ten Žukovo nuopelnai įamžinti amžiams.O ir šiandien išvaduotojai,brolius čečėnus gina.Na ir kitas Kaukazo tautas.Tik gruzinai nesiduoda.Ne,jie gal ir ne prieš būtų,tik Amerikos lėktuvnešis Viduržemio jūroj viską gadina.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Ta pati JAV yra Britu Imperijos marionete, ir dabar demonizuojama kaip anksciau buvusi blogio imperija TSRS.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. 20 straipsnyje minėtų miestų, kadaise JAV numatytų atominiam bombardavimui, yra šie: Maskva, Kuibyševas, Baku, Tbilisis, Molotovas, Taškentas, Gorkis, Sverdlovskas, Omskas, Kazanė, Groznas, Jeroslavlis, Stalinskas, Čelebinskas, Nižnij Tagil, Novosibirskas, Saratovas, Leningradas, Irkuckas, Magnitogorskas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Nerandu Vakarų Europos miestų pavadinimų. Matyt jie yra sovietų pirmo branduolinio smūgio Vakarams planuose? Nes kai ruskiai pavogė iš USA branduolines technologijas, buvo apsimyžę iš pasitenkinimo ir pradėjo planuoti pasaulinį branduolinį socialistinį rojų. Net buvo pasikvietę užgrobtos Europos valstybių statytinius į sprogdinimo peržiūrą. Vadovavo Žukovas. Po sprogimo 40 000 sovietinių kareivių atvirose polūtorkėse ir viliukuose buvo pravaryti iškilminga rikiuote su dūdų muzika per sprogimo epicentrą. Kad niekam nebekiltų bereikalingų minčių. Apie sovietų planuotą pirmą smūgį Vakarų Europai žinoma ne tik man.

   Draugas sokolovas pasiklydo miške.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • the difference is nnhitog to write home about. Though DOS 5.0 was the first DOS release that took *less* memory than the previous release.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 18. “Buvo numatyta, jog pirmame karo etape ant 70 TSRS miestų bus numesta 133 atominės bombos…”

  Pirmajame dvidešimtuke buvo ir Vilnius….
  Tarp 70 numatytų atominėmis bombomis miestų, amerikiečiai įrašė visų respublikų sostines.
  O šiaip, tai turėjo būti grynai puolamoji, “pirmojo smūgio” operacija. Kaip tik tuo laiku, buvo kliedima, “tuoj ateis amerikiečiai, mus išvaduos. tuoj, ryt poryt…”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Plano “Liotė”, ilgalaikės įtakos, planuojant tolimos ateities vyksmus, pavadinimas kilo nuo prancūzų generolo Liotės, kariavusio Alžyre, pavardės. Jis įsakė savo kariams pasodinti ties kaitros alinamo Alžyro keliais… daugybę medžių sodinukų. Jo nesuprasdavo, esą juk sodinukai negelbės nuo kaitros, o dideli medžiai užaugs negreit… Liotė atsakė: “Dabartinius kareivius pakeis kiti, paskui – dar kiti. Slėpdamiesi nuo kaitros medžių paunksmėje, jie su padėka mus prisimins.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Straipsnyje pasakojama apie agresyvią JAV politiką tiek TSRS, tiek kitų šalių atžvilgiu. Nūdien, kai JAV tapo bene vieninteliu geopoltiniu diktatoriumi, kai tarptautiniai konfliktai tebevyksta, ši tema lieka svarbi bei aktuali…Nepaisant JAV monopolio, priešprieša niekur nedingsta, tik jos židiniai slenka kitur, neišvaduodami mūsų nuo jos pasekmių…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. sokolovas zino kas ka planavo ,dar uz 50 metu isaiskes ,kad viskuom kalti zydai arba Lietuviai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • archyvine meziaga parodys, kad iskrypeliai norejo padaryti viena Europos valstybe, pavadinimu Europideralija. Tik niekaip neisivaizduoju, kur gautu vaiku?

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • pataikei i desimtuta.O jei nezinai kas ta pydarasu valstybe,tai atsakau.Tai yra lietuva su visa prokuratura,teismais,vsd ir visom neteisingumo ministerijom,aisku iskaitant dar ir nevaiku teises ir nevyriausybe ir dar visus kitus likusius

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • I think that the second phase of rctaeion was an inevitable result of the first. I appreciate Jobs’ impact on the industry in which I work, but the adoration and credit he was given was way out of line with his contributions. It was very similar to the way people credited Bill Gates with pretty much inventing the Internet in the late 90s and earlier 00s.What was annoyed me about that was that by spreading so much nonsense about all the things he purportedly invented , it actually detracts from the great contributions he really made. But measured and moderate admiration doesn’t make for good page hit numbers, so we end up with dumbed-down over-simplifications of the man’s life.What really saddened me was how in the same month, the world also lost both Dennis Ritchie and John McCarthy. And scarcely a soul noticed.

     Thumb up 0 Thumb down 0

  • jei skaitysi tik landsbergio raštus – tikrai to nesužinosi.
   domėkis ir tu, jei nori ką žinot. galybė šaltinių. dalis nurodyta straipsnyje.

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/482/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tautų draugystės popietėje dominavo šypsena
Jau galima užsiprenumeruoti „Karštą komentarą“ 2017-iesiems
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Šarūnas Birutis: naujai ministrei palinkėčiau tęstinumo 
Lygiai ketveri metai, kai ekonomistas, teisininkas Šarūnas Birutis vadovauja Kultūros ministerijai. Likus kelioms...

Lietuvos tėvų eksperimentai: rūkyta dešra ir alus kūdikiams (1)
Mažamečius vaikus auginantys ar atžalų besilaukiantys tėvai šiais laikais skęsta patarimų jūroje, labai...

Žiūrovų kantrybė trūko – pradėti rinkti parašai „valdiškos“ televizijos pertvarkai (106)
1000 piliečių parašų. Tiek vos mažiau nei per parą pavyko surinkti interneto peticijos...

A. Krupavičius: Apie aukštąjį mokslą kitaip. Arba kodėl universitetų jungimas nėra ir nebus panacėja? 
Prof. Algis Krupavičius, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto dekanas, Aukštojo mokslo...

Sociologai: apklausos nėra skirtos prognozuoti rinkimų baigtį (19)
„Dalis rinkėjų nebalsavo, kita – kaip tik balsavo (mobilizavosi), o dar dalis neapsisprendusiųjų...

Propagandos atpažinimo pradžiamokslis, arba Ar žinote, kad mele labiausiai klaidina grūdas tiesos? (7)
Nors už lango negirdėti nei pabūklų, nei karinio transporto, tylusis informacinis karas Lietuvoje,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
A. Kubilius: „Socialinio modelio svarstymas primena šamanizmo seansą“ (27)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Andrius Kubilius, reaguodamas...
Prezidentės Dalios Grybauskaitės pareiškimas dėl Vyriausybės sudėties: 17-osios Vyriausybės formavimas – baigtas (15)
Mieli Lietuvos žmonės, 17-osios Vyriausybės formavimas – baigtas. Asmeniškai susitikau...
Opozicija suabejojo Juliaus Pagojaus skaidrumu ir tinkamumu eiti teisingumo ministro pareigas (7)
Opozicija abejoja valdančiosios daugumos pasiūlyto kandidato į teisingumo ministrus Juliaus...
 
„Mitnijos“ ieškinio teismas netenkino, priteisė sumokėti bylinėjimosi išlaidas (11)
“Daugiau kaip 6 metus besitęsiančioje byloje, kurioje ieškovės UAB „Mitnija“...
Ar iš prokuratūros pasitraukus R.Jancevičiui pagaliau pajudės ir kunigo J.Zdebskio nužudymo tyrimas? [Netiriamas A.Paulausko vaidmuo, persekiojant LKB tikinčiuosius sovietmečiu] (24)
Dar 2013 metų pavasarį žinomi kunigai disidentai V.Vaičiūnas, A.Svarinskas (dabar...
Po pažado surasti Medininkų žudikus – mirtinas šūvis (405)
Šių metų liepos 31 d. suėjo 25-eri metai nuo tų...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui vadovaus Martynas Jovaiša
Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos...
Prezidentė kreipėsi dėl smurtavusio teisėjo atleidimo (6)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Generalinio prokuroro pavaduotoja prisiekė valstybei (12)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija, Prokuratūros įstatymu ir...
 
Siūlymas perkelti 2 ministerijas į Kauną drąsėja: skelbiamos ministerijų pardavimo kainos (2)
Netrukus iš prabangia laikomos Vilniaus centro dalies į Kauną gali...
B. Ropė: Europos Parlamentas pritarė siūlymui taikyti Baltarusijai ekonominį spaudimą dėl Astravo (17)
Vakar, lapkričio 24 d., Europos Parlamentas pritarė rezoliucijai dėl padėties...
Ramybės iliuzija: šalies ūkiui laikas išrašyti reformų piliulių (2)
Nepaisant neblogų makroekonomikos rodiklių, Lietuvai, norint išvengti krizės, metas imtis...
Krašto apsauga   Užsienis
Ministro prašoma paaiškinti, ar yra karių, užsikrėtusių erkiniu encefalitu (3)
Seimo narys Kęstutis Masiulis paprašė krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką...
G.Landsbergis: Šokiruojantys pirkimai Krašto apsaugos ministerijoje – smūgis žmonių pasitikėjimui krašto gynyba (72)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis, vertindamas...
Virtuvės įrankiai kariuomenei – aštuoniskart brangiau (12)
Pjaustymo lentelė už 180 eurų, kai identiška lentelė parduotuvėje tuo...
 
Kolumbijos prezidentui kala ypatingą Nobelio taikos premijos medalį
2016-ųjų Nobelio taikos premijos laureatas Kolumbijos prezidentas Juanas Manuelis Santosas...
D.Trumpas ir V.Putinas telefonu aptarė būsimą susitikimą (7)
Kremliaus spaudos tarnybos paskelbė, kad vėlų pirmadienio vakarą Rusijos prezidentas...
Algis Avižienis: Trumpui gresia pavojus įklimpti į nesibaigiančias kovas su elitu (10)
Rinkimai JAV, kuriuose užtikrintai laimėjo D.Trumpas, sukėlė nemenką šurmulį ir...
Sportas   Laiškai
Prezidentė išsaugojo Lietuvos pilietybę dviratininkei Dianai Žiliutei (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo Italijoje gyvenančiai...
V.Landsbergis – krepšininkams: “Kaip kas buvo, išsiaiškinsit namie. Dabar – laukiančios rungtynės, kurios turi būti KITOKIOS” (33)
Lietuvos krepšininkams patyrus triuškinantį pralaimėjimą prieš Ispaniją 59:109, pirmasis nepriklausomos...
„Lidl“ žvelgia į Lietuvos krepšinio ateitį: rems jaunuosius sportininkus (1)
Lietuvos pirkėjams duris atvėręs prekybos tinklas „Lidl“ investuoja į Lietuvos...
 
Netektis advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje (6)
Advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje – netektis: lapkričio 1 d. po...
Kaip „Vašingtono agentai“ pavirto „žaliais žmogeliukais“ [Propagandos demaskavimas] (75)
Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai dėkoja spaudos atstovams,...
Atviras laiškas dėl Vilniaus m. savivaldybės viešojo konkurso sąlygų, palankių „laimėti“ tik vienam dalyviui (29)
Vilniaus m. savivaldybė vėl rengia konkursą, kuriame akivaizdžiai sudaromos sąlygos...